Skip to main content

Planering av projekt är tidskrävande och avgörande för att kunna leverera framgångsrika resultat. Genom att välja ett projektverktyg som innehåller rätt funktioner för att effektivisera arbetsflödet, sparar man tid på administrativa sysslor och öppnar upp för att arbeta med det som ökar lönsamheten.

Fördelarna med att använda ett digitalt projekthanteringssystem som kan integreras med ert ekonomisystem är många, men här är fem anledningar till varför konsultbolag borde integrera sina system för projekthantering och bokföring.

1. Ni planerar för framgångsrika projekt

Vill man nå bästa möjliga resultat, krävs det att man planerar sin tid och budget för att lyckas. Inom projektplanering finns det många fallgropar som man behöver reflektera över innan man startar projektet. Med QBIS Project kan man hantera budgetering av såväl resurser som kostnader och intäkter. Man kan också planera projektets aktiviteter i faser med milstolpar och beroenden, som gör att man kan se hela arbetsflödet i ett GANTT schema.

2. Rapporteringen visar sätt för hur man kan öka intäkterna i varje projekt

Olika projekt kan kräva olika prismodeller. Istället för att använda ett projektverktyg som endast möjliggör fasta eller löpande prismodeller kan QBIS se till att ni kan ange både löpande och fasta priser inom ett och samma projekt. Budgetera kostnaderna och ange löpande eller fastpris för hela projektet, för projektmedlemmar, aktiviteter eller aktivitetsmedlemmar. Det ger en klarare bild över all debiterbar tid och gör att man kan se vad man behöver förändra för att öka intäkterna i projekten.

3. Se och hantera risker innan de inträffar

Undvik hinder som riskerar att påverka hela projektets resultat genom att hålla er uppdaterade genom hela arbetsförloppet. Följ projektet i realtid och få kontinuerliga uppdateringar om hur det faktiska utfallet förhåller sig till projektplanens ledtid och budget. Detta ger er möjlighet att korrigera eventuella risker innan de sker.

4. Det minskar administrativ tid med automatisering mellan systemen

All rapporterad tid och material som registreras i ett projekt ger ett färdigt fakturaunderlag i QBIS. Med en integration till ett ekonomisystem, såsom Wint, kan ni få en helhetslösning som automatiserar hela den ekonomiska processen. Wint kan hantera alla delar inom bokföring, lön och fakturering. All data som rapporteras i QBIS kan enkelt överföras till Wint som stämmer av bankkontot, sköter utbetalningar, fakturor, notiser till kunder som inte betalar i tid, skapar lönespecifikationer, arbetsgivardeklarationer samt bokför allt.

5. Ni förbereder för fortsatt ökad lönsamhet

Genom att samla all information kring projektet och dess ekonomi i ett system kan ni enklare gå tillbaka och analysera framgången i tidigare projekt. På så sätt kan ni skapa en starkare uppfattning om vad som behöver göras för att optimera planering och genomförandet av kommande projekt, så att lönsamheten fortsätter att öka.

En helhetslösning som stödjer hela processen

Det läggs mycket tid på administration helt i onödan. Med digitala och automatiserade verktyg som tar hand om tidrapportering, projekthantering, lön- och fakturering samt bokföring kan ni spara mycket tid. Kopplingen mellan QBIS och Wint ger er ett projektledningsverktyg som minskar riskerna att gå över budget och inte nå önskade resultat, och automatisera hela bolagets ekonomi, med minskad risk för fel i lön, fakturering, bokföring och deklarationer.