Skip to main content

Tidrapportering är ett kraftfullt verktyg för företagare. Genom att skapa rutin för tidrapporteringsprocessen kan man optimera sin verksamhet. Vi har samlat 5 tips på hur man kan förbättra sin tidsrapportering.

1. Kommunicera syftet med tidrapportering till de anställda

Utan direkt insikt till varför man ska tidrapportera, kan det vara svårt för en anställd att se fördelarna med tidrapportering. Var tydlig och förklara syftet med rapporteringen. Berätta hur uppgifterna kommer att användas, att de kan ligga till grund för utveckling och inte för kontroll. Låt de anställda ställa frågor och delge sina farhågor för att skapa trygghet i processen.

2. Skapa rutiner för tidrapporteringen

Att ha bra rutiner för sin tidrapportering är viktigt. Genom att skapa känslan av att processen är enkel och går snabbt ökar motivationen för att rapportera sin tid. Se till att ha tid avsatt dagligen för att tidrapportera, dels för att underlätta i processen men även för att minimera felrapportering.

3. Rapportera in all tid

Genom att rapportera all tid inom företaget, både intern och extern, kan man få viktiga indikationer på hur tiden spenderas inom företaget. Detta är ett viktigt steg för vidareanalys av hur man kan optimera arbetsrutiner. Det finns även möjligheter att vidare fakturera tiden som rapporterats externt.

4. Rapportera aktivitetstid med interna och externa kommentarer

Om man arbetar i projekt kan det vara en god idé att be anställda att skriva en kommentar för den aktivitet som utförts. Med interna kommentarer, som endast syns inom verksamheten, kan man få en tydlig indikation på hur tiden har använts. Med externa kommentarer kan man både motivera och visa arbetstimmarna man spenderat ut mot kund.

5. Presentera resultaten inom företaget

Se till att dela resultaten med de anställda. Det ger både en inblick i hur den rapporterade informationen används, påvisar utveckling och med positiva resultat är det en enkelt sätt att höja motivationen för fortsatt arbete.

Är du intresserad av att veta mer om QBIS tidrapportering? Kontakta oss för en kostnadsfri demo, där vi pratar med om fördelarna och tittar på hur QBIS kan implementeras i er verksamhet.