Skip to main content

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har kommit till att svara för en allt större del av sjukfrånvaron. Ingen ska behöva må dåligt, bli sjuk eller skada sig på sitt arbete. Vilket kan ses som en självklarhet, men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Brist på resurser, press i arbetet och ökat tempo i vardagen är allt vanligare bland medarbetare. Vilket har blivit ett stort problem för företag då det höga tempot kan minska produktiviteten och ökar kostnader för rehabiliteringsinsatser. Det finns ett samband mellan bristfällig arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Vilket betyder att du som arbetsgivare eller chef har möjlighet att med rätt insatser se till att medarbetarna må bättre så att verksamheten kan fortsätta växa och nå sina mål. Därför har vi listat några av våra bästa tips för att få en friskare arbetsplats.

1. Ledarskapet

För att vara en bra ledare ska du vara närvarande och ta dig tiden att lyssna på dina anställda. Du ska visa engagemang och stötta upp med tydlighet när prioriteringar måste göras. Framför allt, ska du som ledare se till individen och anpassa ditt ledarskap utefter medarbetarnas behov och göra det som krävs för att skapa den motivation som behövs.

2. Undersök arbetsmiljön

Det finns många sätt för dig som arbetsgivare att undersöka arbetsmiljön. Medarbetarsamtal kan vara ett forum som ger dina anställda utrymme att ha en öppen dialog om sitt mående. Men ofta kan det vara svårt att hitta engagemang, plus att dessa processer kan vara tidskrävande. Då kan anonyma medarbetarenkäter vara ett bättre alternativ, då det är mer tidseffektivt och bekvämare för dina medarbetare att vara mer öppna med vad de känner. Du får också en större överblick över arbetsmiljön utan att behöva boka in längre samtal med dina anställda.

3. Effektivisera tidskrävande processer

Identifiera stressiga och tidskrävande moment som kan ha negativ inverkan på dina anställdas psykiska hälsa. Ett vanligt exempel kan vara att minska övertid, där det oftast handlar om ineffektiva processer som ger onödigt tung arbetsbelastning och ökar pressen på medarbetarna. Effektivisering av tidskrävande processer har flera fördelar. Det minskar stress på grund av tidsbrist och skapar värdefull tid åt andra arbetsuppgifter.

4. Engagera dina medarbetare

Skapa engagemang genom att erbjuda dina medarbetare kompetensutveckling eller möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter. Genom kompetensutveckling stärks individens långsiktiga anställningsbarhet och ger förutsättningar för ett bättre arbetsliv. Du kan också efterfråga “dolda talanger” och uppmuntra kollegor att utnyttja varandras kunskaper. Missa heller inte ett tillfälle att bekräfta nya kunskaper genom att ge frikostigt med beröm.

5. Höj taket

Ha som målsättning att dina anställda är så pass bekväma att de kan på eget initiativ lyfta om de mår dåligt till dig som arbetsgivare. Med denna typ av öppenhet har du som arbetsgivare mycket att vinna, du kan snabbare fånga upp problem innan de blir för stora och du har även chans att bemöta potentiella svackor i verksamheten. Det ger dig även möjlighet att stödja dina medarbetare och hjälpa till att sortera negativa tankar och upplevelsen av tunga arbetsuppgifter så att de känner sig lättade och mår bättre.

6. Tydlighet

Brister i tydlighet kan leda till att produktiviteten blir lidande. Det går även ut över medarbetarnas välmående, då alla mår bra av tydlighet och struktur. Många gånger handlar det om nya eller förändrade processer som gör det mindre tydligt för anställda vad som gäller. Det kan vara en rutin som ni har haft på kontoret som har förändrats nu när man jobbar mer hemifrån. Då verkligheten kan vara att hälften av medarbetare följer den gamla processen och resterande den nya. Här är tydlighet i kommunikation mycket viktigt för att säkerhetsställa att tiden spenderas på rätt sätt.

7. Friskvård

Ser vi till fördelarna med friskvård så kan man lugnt säga att det uteslutande är vinnande. Personalen blir mer positiva, får bättre prestationsförmåga och ökad stresstålighet. Friskvård är så mycket mer än bara ett bidrag, då det finns fler sätt att aktivera medarbetare utan höga kostnader för företaget. Satsa på stegutmaningar, gemensamma promenader, lunch-yoga eller varför inte eftermiddagsdisco? Företag som prioriterar medarbetarnas välmående med friskvård, har inte bara lyckligare personal utan även en lägre andel sjukfrånvaro.

Med QBIS Time kan ni som företag spara tid i administrativa processer. Ni får detaljerad insikt i hur tiden spenderas, för att kunna garantera att tiden spenderas på rätt sätt.