Skip to main content

Dagens företag måste hålla reda på två saker för att garantera lönsamhet – projekttimmar och verksamhetens produktivitet. Kontinuerliga innovationer världen över har förändrat hur företag arbetar och hanterar sina processer. Företagen har idag mer verktyg än någonsin för att få tillgång till tidsdata och vidta åtgärder för att främja tillväxt och framgång.

Att registrera sina projekttimmar innebär att fånga in detaljer relaterade till medarbetarnas arbetsdag. Det kan vara arbetstider, in-/utstämplingar, projektaktiviteter med mera. För att mäta produktiviteten så gäller det att få insikt i företagets processer och hur effektivt ni kan leverera era projekt inom budget.

Låt oss titta närmre på hur en tidrapporteringslösning kan hjälpa dig att spåra projekttimmar och produktivitet för ett smartare arbetsflöde.

Rapportera projekttid och mät företagets produktivitet

Att hålla reda på projekttid ger dig insikter i viktiga datapunkter som aktiviteternas varaktighet, fakturerbara och icke-fakturerbara timmar, arbetstid och avvikelser med mera. Med denna data i handen, kan du enkelt mäta produktiviteten bland dina projekt. Det blir också ett utmärkt underlag för dina medarbetare, då de får inblick i sina resurser och ger dom prioriteringsmöjligheter för att effektivisera och organisera projektens arbetsflöde.

Projektledare och chefer får också möjlighet att utvärdera prestationer på ett kvantifierbart sätt genom att mäta projektets framsteg. Det ger dom en viktig inblick som ger möjlighet att styra projektet mot det som är viktigt och prioriterat. Detta leder till att produktiviteten ökar då du kan maximera tiden som fördelas mellan projekt och du sparar in på värdefull tid som kan spenderas på andra aktiviteter.

Identifiera onödiga flaskhalsar

Rapportering av tid hjälper dig att identifiera hur resurser fördelas inom verksamheten och framför allt det som inte är lönsamt och bör undvikas. Några typiska exempel är överflödiga möten eller onödigt tidskrävande administration. Dessa aktiviteter är självklart nödvändiga i en viss utsträckning. Men företagsledare har ett ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ner dessa timmar så att det inte påverkar den debiterbara projekttiden.

För detta ändamål kan företag använda aktivitetsdata för att identifiera flaskhalsar, minska eller omvärdera processer som kan resultera i ineffektivitet på hela arbetsplatsen. Detta kommer ytterligare hjälpa teamet att förbättra produktiviteten och effektiviteten genom att se över de administrativa processerna.

Projekttid för ökad lönsamhet | QBIS

Fördela ansvar och ta bort distraktioner

Projekttidsrapportering gör det möjligt för din verksamhet att fördela resurser på ett lämpligt sätt mellan projekt och team. Det ökar teamets ansvarsskyldighet och fokus eftersom deadlines för olika aktiviteter och projekt kommer finnas tillgängligt för alla i teamet. Detta gör att dina medarbetare är mer benägna att slutföra och motverka att slösa tid på oproduktiva aktiviteter.

Med ett system för tidsredovisning  i företaget kommer dina medarbetare vara mer försiktiga med att begränsa varaktigheten av icke-arbetsrelaterade aktiviteter. Särskilt för att  medarbetarna förblir fokuserade på att slutföra det faktiska arbetet och blir mer produktiva. Dessutom kommer detaljerna kring hur tiden har fördelats finnas tillgänglig i realtid, vilket ökar transparensen.

Upptäck den fullständiga potentialen med eran projekttid

Att välja en systemlösning som kombinerar rapportering av tid med projektspårning är ett smart val och det enklaste sättet att hålla koll på produktiviteten. Med QBIS tar det bara några minuter att veta var och hur dina medarbetare använder sin tid under dagen. När den används effektivt kan automatiserad tidrapportering hjälpa till att göra dina medarbetare mer produktiva.

Vill du veta mer hur QBIS kan öka lönsamheten för ditt företag? Testa kostnadsfritt i 14 dagar eller boka demo med en av våra specialister.