Skip to main content

Minska felrapportering med attestering

Genom att implementera attestering i verksamheten kan man minska felrapportering, både internt för lön, men även ut mot kund i faktureringen. Attesteringen innebär att en granskning och godkännande från attestansvarig krävs, innan det kan exporteras till löne- och faktureringssystemet.

Fördelar med attestering i QBIS

För företag

  • Flera led av attestering och verifiering inom verksamheten.
  • Minimering av fel i fakturering och lönkörning.
  • Digital attestering för snabbare och smidigare processer.
  • Bättre överblick med möjlighet till spårning.
  • Underlättar arbetet med underlag för löneansvarig.
  • Möjlighet till massattestering för grupper med liknande arbetssätt.

För byråer

  • Vetskap om att tid för lön och fakturering blivit korrekt attesterat från kund.
  • Minskad risk för fel i lön och fakturering.
  • Underlaget finns tillgängligt digitalt, direkt i systemet.

Attesteringen är ett sätt att säkerställa att information är korrekt

Syftet med attesteringsprocessen är att säkerställa att informationen inför fakturering och lönekörningen är korrekt. Det handlar om att kontrollera och godkänna informationen från tidkorten, rapporterad tid och material mot projekt för fakturering. Attesteringen sker i flera led, många gånger är det användaren som rapporterar tid och material för att sedan få detta attesterat av en chef, som sedan skickar vidare till admin för verifiering och sedan ekonomiansvarig för fakturering och lönehantering. Attesten är en viktig process, för att säkra upp att informationen är riktig innan den bokförs och läggs in i ekonomisystemet för betalning.

Attestera direkt i mobilen

Tidrapportering ska vara smidigt, likaså administrationen. Med QBIS har du som chef möjlighet att attestera dina anställdas tidkort, utlägg, material samt projekttid direkt i mobilen på ett smidigt sätt. Med allt samlat i systemet är det en enkel process att granska materialet för att sedan attestera det.

Se hur du attesterar tidkort i QBIS mobila gränssnitt i videon.