Johan Walli, Senior Sales Manager

Under nästan hela sitt yrkesverksamma liv har Johan arbetat som försäljnings- eller marknadschef i olika branscher både i Sverige och internationellt, vilket har gett honom goda erfarenheter inom yrket. I sin nuvarande roll är han ansvarig för sin säljavdelning och dess befintliga kundkonton, dessutom medverkar han i försäljningsprocesserna till nya kunder i partners. Utöver det sitter han med i QBIS utvecklingsgrupp.

Johan är i grunden utbildad civilekonom och valde under sin studietid att delta i utbytesprogram i både USA och Nederländerna, vilket gav honom insikt i internationellt företagande och dess utmaningar. Efter examen har han arbetat i Bryssel och i Göteborg, närmast på mjukvaruleverantören Hogia där han var försäljningschef i över fem år.

Han valde att ansluta sig till QBIS på grund av tilltron till produkten och en uppskattning för den öppna och trivsamma företagskulturen. Dessutom upptäckte han företagets förmåga att ha “örat mot marken” och utveckla lösningar i enighet med marknadens behov, en konkurrenskraftig faktor som han uppskattar att vara en del av. Denna interna drivkraft skapar en synergi med de övergripande ledorden för QBIS – Spend Your Time Right.