Skip to main content

Den nya Fortnox integrationen innebär en möjlighet att automatiskt föra över fakturaspecifikationen från QBIS, samtidigt som faktureringsunderlaget skickas till Fortnox. Tidigare har detta endast varit möjligt att göra manuellt. 

Två punkter att säkerställa innan uppsättning

För att få tillgång till den nya funktionaliteten, måste integrationen mot Fortnox sättas upp på nytt igen. Följande punkter måste bekräftas att de fungerar i Fortnox innan den nya integrationen kan sättas upp:

1.  Programlicensen för Fakturering måste vara aktiverat och finnas tillgängligt i Fortnox. För att kontrollera detta går du in på ditt namn högst upp på sidan till höger, sedan klickar du på ”Administrera användare”. På denna sida kan du se alla aktiverade licenser som ert företag har.

Steg1-administrera-användare

2.  Möjligheten att manuellt koppla filer till en faktura genom fakturadetaljsidan i Fortnox. Detta kan enklast kollas upp genom att gå in på valfri faktura under “Fakturering” i huvudmenyn. När du öppnat upp en faktura klickar du på sidebaren (se bild till höger):
fakturadetaljsidan

 

När du klickat på denna får du upp en vy där du kan koppla filer till fakturan. Se bild nedan.

När ovanstående punkter har bekräftats, så kan integrationen med automatisk specifikations-uppladdning sättas upp. Om någon av punkterna däremot inte är uppsatta, kommer inte integrationen och den nya funktionaliteten att fungera som tänkt. Vänligen vänd dig till Fortnox kundtjänst för hjälp med uppsättningsfrågor i Fortnox.

Uppsättning av Fortnox nya integration i QBIS (för kunder med befintlig integration)

Följande gäller bara kunder som har en befintlig integration som har skapats innan 2019-11-15.
För att sätta upp Fortnox nya integration krävs följande:

Steg 1: Avaktivera nuvarande integration till QBIS i Fortnox och lägg till den nya

För att kunna kunna sätta upp den nya integrationen krävs det att den nuvarande avaktiveras i Fortnox. Detta görs genom att gå in på ditt namn, sedan “Administrera användare” och scrolla ned till integrationssektionen. För att avaktivera QBIS integration till Fortnox tryck på papperskorgs-symbolen på samma rad. För att sedan sätta upp en ny integration mot QBIS klickar du på knappen “+Lägg till integration”, där får du upp en sökfunktion där du skriver QBIS, klicka sedan på integrationen och sedan på bekräfta. Därefter får du upp en API kod, denna är viktig att spara. Det är med denna koden som integrationen kan byggas.

New integration Fortnox

Steg 2: Meddela API-koden till QBIS Helpdesk

När du har fått din API-kod, ska du meddela den till QBIS helpdesk, som du når antingen via mail helpdesk@qbis.se eller telefon 031-10 70 60. Det är viktigt att du förklarar ditt ärende noggrant och för vilken integration det gäller. Därefter skapar QBIS ett “Fortnox access token” och ett “Fortnox Client Secret” som skickas tillbaka till dig.

Steg 3: Lägg in “Access token” och “Client Secret” i QBIS

För att lägga in koderna i QBIS går du in på “Mer” > “System” > “Mer” > “Exportinställningar”. Här finns en rullist, välj “Fortnox” och fyll sedan i fälten som visas med den informationen du får av QBIS Helpdesk. Klicka sedan på “Spara” – QBIS är nu integrerat mot Fortnox. När du har sparat syns ytterligare information och val för integrationen, se bild nedan.

Exportinställningar QBIS Fortnox

Använda den automatiska uppladdningen av fakturaspecifikation i QBIS

För att kunna nyttja att fakturaspecifikationen automatiskt laddas upp i Fortnox, måste man vid generering av fakturor (“Projekt” > “Administration” > “Förbered fakturor”) klicka i alternativet “Bifoga specifikationer till fakturor”. Valet är sedan sparat till nästa gång du förbereder fakturor.

Förbereda fakturor QBIS Fortnox

Vill du veta mer om vilka integrationer QBIS erbjuder?

QBIS Integrationer