Skip to main content

Digital avtalshantering

Avtalshantering i QBIS innefattar funktioner som påminnelser när avtal löper ut, hantering av ramavtal och olika versioner av allmänna villkor mm. Systemet är enkelt att hantera och ger en god överblick över dina avtal.

Samla alla dina dokument och avtal på ett ställe

 

Kontrakt och avtalsadministration är en central del i alla organisationer inte minst i försäljningsorganisationen. QBIS Avtalsmodul samlar du alla relevanta dokument relaterade till kunden, vilket gör att du får full kontroll på dina avtal på ett säkert sätt.

Du kan se löptid och uppsägningar och få påminnelser om eventuella uppdateringar som görs. I ärendehanteringen kan du få detaljerad information om vilken individ eller grupp som hanterar respektive ärende. Du får även detaljerad information om produktuppdateringar såsom priser och underhåll.

Med QBIS avtalshantering får du

SLA-hantering

I QBIS avtalshantering får du inte bara vanlig avtalshantering utan även SLA-hantering (Service Level Agreement) eller servicenivåavtal. Få kontroll på din organisations upphandling av tjänster och specificera vilken Service Level Agreement varje kund har. Avtalsmodulen plockar automatiskt upp rätt SLA och ser till att alla uppgifter hanteras inom de förväntade tidsramarna.

Automatiserade påminnelser

QBIS Avtalsmodul bevakar förfallodatum och genererar automatiska påminnelser. På så vis kan du förnya avtal som håller på att löpa ut i tid och tappar inga kunder i onödan. Kunden upplever en högre servicenivå och dig som en mer engagerad leverantör.

Enkel åtkomst

Eftersom QBIS är en smidig molntjänst har du allt innehåll tillgängligt, var du än är, närsomhelst, ute hos kund, på affärsresa i Kina eller i sommarstugan.

Ett säkert system

I systemet finns avancerad behörighetskontroll så bara rätt personer får tillgång till dina avtal. Dokumenten lagras elektroniskt med säker kryptering och med ständig back-up för att garantera högsta säkerhet ur alla aspekter.