Utmaning

Condesign grundades 1984 i Göteborg. I dag är de närmare 200 anställda. ”Condesign är ett växande företag med en mycket stark affärsdriven decentraliserad organisation.” berättar Torbjörn Grahn, VD på Condesign Operations Support AB.

”Tidigare hade vi två separata system för tidrapportering, ett för närvaro och arbetstidsrapportering, och ett för projekttidsrapportering. Det här gjorde det svårt att få en överblick av arbetstid kontra projekttid över månaden, speciellt eftersom löneperioden skiljer sig mot faktureringsperioden.

Lösningen

”Vi sökte ett tidrapporteringssystem som gav hög kvalitet och precision i tidrapporteringsprocessen. Vi behövde möta våra kunders högt ställda krav på korrekt fakturering. Samtidigt hade vi själva ett intresse av en snabb faktureringsprocess för att inte binda upp kapital. Vidare behövde vi en smidig process för att de anställdas ska få korrekta löneutbetalningar i rätt tid.” berättar Torbjörn Grahn. Lösningen hittade vi i QBIS Tid och Projekt.

Resultat

Genom att implementera QBIS löses de problem som Condesign hade upplevt. ”QBIS tar nu hand om både arbetstid för lön och tid mot olika kunder och projekt i ett och samma gränssnitt.” förklarar Torbjörn Grahn.  “Den största fördelen är att använda ett system för all tidrapportering för både fakturering och lön. QBIS är dessutom en stabil plattform för en hög noggrannhet i både projekt- och affärsverksamhet.” berättar Torbjörn.

Condesignkoncernen består av moderbolaget Condesign AB och fyra dotterbolag som levererar tjänster inom tre integrerade kompetensområden: Konstruktion, automation, teknikinformation, marknadskommunikation och systemlösningar.