Utmaning

EnvokeIT såg tidigt ett behov av att förbättra sin interna struktur med ett verksamhetssystem. Det var viktigt att systemet gav EnvokeIT ett riktigt värde och något som användarna arbetade med varje dag.  Systemet fick inte heller vara statiskt utan något som kunde växa tillsammans med dem, eftersom EnvokeIT hade som mål att växa.

”Vi insåg tidigt att vi behövde ett system för att se hur vi fördelade vår tid och resurser i respektive projekt.” berättar Mathias Törnblom, VD på EnvokeIT. Eftersom företaget erbjuder både konsulttjänster och support var de enligt Mathias Törnblom i stort behov av att förbättra sin debiterbara tid och nyttja sina resurser mot projekt på bästa möjliga sätt.

”Våra intäkter kommer från armar och ben, så att säga, det är genom våra konsulter vi tjänar pengar och därför är varje timma värdefull.”

Mathias Törnblom

Mathias Törnblom, VD, EnvokeIT

Lösning

EnvokeIT startade redan 2006 med QBIS för tid- och projekthantering. Med hjälp av QBIS fick de snabbt kontroll över samtliga projekt och med det översikt på hela företagets tid och intäkter. Detta gjorde att EnvokeIT fick en mycket enklare process när det var dags för fakturering.

I takt med att EnvokeIT växte fick de ett ökat behov i form av fler systemresurser och kunde då med hjälp av QBIS koppla på fler moduler. Den här gången med funktionerna CRM och ärendehantering.

Resultat

QBIS ger EnvokeIT tidredovisning, semesterplanering, CRM och ärendehantering – allt i en lösning!

Enligt Mathias Törnblom ger detta EnvokeIT en total kontroll tjugofyra timmar om dygnet över hela verksamheten. ”Under de år vi har använt QBIS har det dessutom kontinuerligt tillkommit fler värdefulla funktioner. EnvokeIT har även utöver detta haft möjlighet att på ett enkelt sätt få till mindre anpassningar.

När EnvokeIT expanderade sin verksamhet till England nyligen så var det självklart ett naturligt val att välja QBIS. ”Kompetensen fanns redan och vi visste att QBIS passar vår verksamhet” säger Mathias Törnblom, VD på EnvokeIT.

EnvokeIT består idag av tjugofem personer i Sverige och fem personer i Storbritannien. ”Med QBIS finns hela tiden möjligheten för tillväxt och förändring både gällande användningsområden och funktionalitet. QBIS har dessutom flexibiliteten att expandera allteftersom företagets behov ökar, det finns ingen gräns för hur många vi kan bli. ”avslutar Mathias Törnblom.