1.Utmaning

HKM Publishing är ett tidningsförlag som ger ut ett stort antal titlar både i Sverige och i utlandet. Med läsaren i fokus och med vikt på hög kvalitet och god design arbetar de med en mängd olika produkter, både sina egna och från olika uppdragsgivare.hkm.case

Niklas Berglund som är grafiker och arbetar både med produktion och projekthantering på HKM Publishing berättar: ”Det största problemet vi hade var att synkronisera våra orderbekräftelser för annonsering i våra olika produkter. Dessutom behövde vi på ett enklare sätt skapa en överskådlig kunddatabas som var tillgänglig för alla våra säljare oavsett var man arbetade. Tidigare hade vi Excel‐dokument som delades av säljarna och som skickades runt. Man visste aldrig vem som uppdaterat listan och om allt verkligen var uppdaterat vilket gjorde att felmarginalen var stor. Då vi har kontor i Karlstad, Örebro, Stockholm och Dublin så blir det näst intill omöjligt att synka ihop allt och alla.

 

2. Lösning

Med QBIS skapades en central samlingsplats där alla kommer åt informationen ‐ oavsett var man är någonstans. Niklas Berglund och hans kollegor har på enkelt sätt strukturerat sin kunddatabas. Här har de också fått möjlighet att på ett enklare sätt sköta uppföljning via påminnelser och e-post.
”I QBIS är det enkelt att spara anteckningar och dokument till specifika kunder. Det känns tryggt att veta all historik om kunden. Tidigare när folk slutat så har det försvunnit mycket information om kunder då man jobbat på ett ostrukturerat sätt och haft egna Excel‐dokument. Historiken är guld värd,” säger Niklas Berglund. Han beskriver QBIS som en bra produkt med god support.

 

3. Resultat

Ett stort antal arbetstimmar har frigjorts som annars gick förlorade för manuellt synkroniseringsarbete. Med QBIS säljstödsverktyg fick HKM en enklare och mer strukturerad arbetsdag. ”Detta ger våra säljare mer tid för försäljning och därmed en ökad omsättning,” berättar Niklas. ”Att hålla reda på affärerna är kritiskt för oss; man får helt enkelt inte missa bokningar av annonser. Blir det fel så blir skadan stor, och man tappar kanske kunden,” säger Niklas Berglund.

”QBIS ger oss indirekt en ökad fakturering då vi minimerar felmarginalen och säkerställer våra order. Vi ser framtida händelserna och får påminnelser, vilket skapar en bättre relation med våra kunder och vi märker att vi dessutom får fler beställningar tack vare det. Vi återkopplar till kunderna när vi har lovat vilket gör att HKM Publishing framstår som ett väldigt seriöst och organiserat företag. När man ser nyttan med QBIS så är det svårt att gå tillbaka,” avslutar Niklas Berglund.
Läs mer om HKM Publishing här: www.hkm.se