Stockholm Skavsta Airport kund case logo

Stockholm-Skavsta är i en expansion med många nya projekt såsom banomläggning, ILS cat II och på sikt ny tågstation. För att kunna styra projekten på ett effektivt och hanterbart sätt samt att på ett smidigt sätt sköta redovisningen mot EU i Bryssel föll valet på QBIS i jakten på nytt tidredovisningssystem.

“Systemet är mycket lätt att använda för samtliga inblandade eftersom tidsrapporteringen sker i smartphone. Detta ger möjligheter för alla projektdeltagare att på ett enkelt och snabbt sätt redovisa sin tid oavsett om man står på landningsbanan och lägger asfalt eller sitter i ett projektmöte. Just enkelheten och snabbheten är något som Stockholm-Skavsta uppskattar med QBIS systemet.” berättar Niclas Friberg, Airspace Account Manager på Stockholm Skavsta Flygplats AB.

 

 

stockholm.skavsta