Skip to main content
Category

Guider

Guider är en kategori som innehåller artiklar om hur du kan få ut mest av QBIS-system. Målet är att på ett övergripande och detaljerat sätt visa hur du kan använda QBIS på bästa sätt. Eftersom det sparar tid och gör att du kan arbeta mer effektivt.

Här publiceras guider för alla typer av behörigheter. Användare kan se hur man rapporterar sin tid. Chefer och administratörer kan läsa artiklar om hur man sätter upp sina system och rutiner.

Optimering om hur man rapporterar tid och planerar sina projekt skapar bättre förutsättningar för verksamheten att nå sina mål. Med dokumentation kan du skapa analyser där fel och fallgropar upptäcks snabbare. Därefter kan rätt åtgärder vidtas för att minska riskerna för framtida fel.

Vår kategori Guider innehåller artiklar som hjälper dig att göra just detta, och underlättar arbetet med att effektivisera företagets arbetsrutiner och öka vinsterna.