Skip to main content
Category

Tidrapportering

Tidrapportering är kärnan av vår verksamhet. I denna kategori finns artiklar, tips och tricks eller guider inom hur man rapporterar sin tid och varför man bör göra det. Ett bra tidrapporteringssystem kan förbättra din verksamhet på flera sätt. Dels får du bättre koll på vad anställda gör och hur de presterar. Men löneadministratörer får också ett verktyg till att avlasta de administrativa uppgifterna. Eftersom man med QBIS Tid kan ställa in grunder för en smidig lönehantering blir det administrativa smidigare med ett system som hanterar de tidskrävande bitarna.

Med mer dokumentation om hur verksamheten arbetar skapas också förutsättningarna av att optimera företagets arbetsrutiner. Transparensen av att tidrapportera gör att man enklare kan hitta vilka delar av arbetet som inte ger lika mycket som det tar.

För att ytterligare hjälpa företag att skapa bättre förutsättningar publicerar vi artiklar för detta i denna kategori.