--> Skip to main content

Change Log

QBIS blir ständigt bättre. Vi lyssnar på önskemål från våra kunder och vårt hängivna team ser till att QBIS utvecklas för att bli det bästa systemet på marknaden.

Här listar vi alla uppdateringar vi gör i QBIS.

December uppdatering – 2023

2023-12-20 18:00

Nu släpper vi flera förbättringar och nya, spännande funktioner i QBIS. Se nedan vad som väntar i Decembers uppdatering.

Nytt/Förbättringar

 • Ny uppdaterad aktivitetshantering i QBIS Project
  Nu ger vi dig möjligheten att göra enkla indexhöjningar i dina projekt (endast för prismodellerna Aktivitet/Aktivitetsmedlem) med ett nytt verktyg. Slå på vår utökade Aktivitetshantering för att snabbt kopiera aktiviteter och budget till ett nytt år (inom projektet, för ett projekt i taget eller för hela er Projektportfölj).

Du hittar den nya inställningen under “System” -> “Project” och sedan aktiverar du “Utökad Aktivitetshantering”. 

 • Kvittotolkning/Kvittoscanning stärkt med ny data (QBIS Expense)
  Sedan förra månaden finns det möjlighet att slå på kvittotolkning i QBIS Expense. Detta innebär att du kan fota eller ladda upp ditt kvitto, så fyller QBIS automatiskt i belopp, moms med mera. Kvittotolkningen bygger på en AI-lösning som använder OCR-teknik (Optical Character Recognition) som lär sig med tiden. Nu har vi lagt till flera hanterade kvittotyper och modellen fortsätter lära sig med ert användande. Kontakta oss på sales@qbis.se hos oss om ni vill veta mer om lösningen eller om ni vill själva vill aktivera det, gå till “System” -> “QBIS Extensions” och läs mer!
 • Nya filter i rapporten “Sammanställning av löneaktiviteter” för att visa mer information
  I rapporten “Sammanställning av löneaktiviteter” finns det nu nya filter under inställningarna för rapporten. Välj om du vill inkludera exempelvis endast “Godkänd” tid, eller att visa klockslag och veckodag i datumfältet när du genererar rapporten.
 • Ändringslogg för QBIS Expense
  Nu finns det en ny uppdaterad loggning för QBIS Expense, där ändringar gjorda i ett Utläggsblad skapar en synlig historik och rapport för enkel uppföljning. Du hittar den nya inställningen under “System” -> “Expense” -> “Inställningar” – aktivera “Tvingande noteringar vid ändring”.
 • En julklapp till er alla! 
  Vi kommer som ett tack för gott sammarbete 2023 att för de av er som ännu inte hunnit importera 2024 och 2025 års heldagar genomföra en global import av alla tillgängliga röda dagar och aftnar åt er. Detta görs innan vi som team tar julledighet och ni kommer att från det nya året se att helgdagarna har trillat in.PS! Om du redan gjort en import av helgdagar så kommer vi inte ändra något utan detta utförs endast om vi ser att du ännu inte har importerat dem.

Läs vår guide om hur du lägger in nästa års helgdagar i QBIS

Åtgärdade buggar

 • Åtgärdat bugg hittad i QBIS Expense
  I samband med expandering av datamodell för QBIS Expense (kvittotolkning) påträffades ett fel med hur datum hanteras för vissa äldre kvittotyper. Detta är nu åtgärdat.
 • Planerade underhåll har genomförts
  Vi utför löpande underhåll på våra produkter och har under Oktober månad fortsatt med vår monitorering och åtgärder vid behov.

God jul och gott nytt år önskar vi på QBIS!

Oktober uppdatering – 2023

2023-10-25 18:00

Nu släpper vi flera förbättringar och nya, spännande funktioner i QBIS. Se nedan vad som väntar i Oktobers uppdatering.

Nytt/Förbättringar

 • Nytt utseende
  Vi har uppdaterat våra färger i QBIS! All navigering förblir den samma, men vi gör QBIS mer fokuserat, både från ett design och användarperspektiv. In och ta en titt, eller se vår förhandsvisning nedanför. Nedan ser du bilder från uppdateringen: 
QBIS_Ny_Dashboard
QBIS_Ny_Tidkort
QBIS_Ny_mobil
 • Kvittotolkning/Kvittoscanning nu tillgängligt som Extension till QBIS Expense
  Det finns nu möjlighet att slå på kvittotolkning i QBIS Expense. Detta innebär att du kan fota eller ladda upp ditt kvitto, så fyller QBIS automatiskt i belopp, moms med mera. Kvittotolkningen bygger på en AI-lösning som använder OCR-teknik (Optical Character Recognition) som lär sig med tiden. Kontakta er kontaktperson hos oss om ni vill veta mer om lösningen eller om ni vill själva vill aktivera det, gå till “System” -> “QBIS Extensions” och läs mer!
QBIS_Kvittoscanning
 • Nytt filter i projektrapporten “Faktureringsanalys av konsulttimmar” för att visa inaktiva användare
  I rapporten “Faktueringsanalys av konsulttimmar” finns det nu ett nytt filter/tillägg under inställningarna för rapporten. Välj om ni vill inkludera eller exkludera inaktiva användare när ni genererar rapporten.
 • Helgdagar för 2024 och 2025 nu tillgängliga i “Helgdagar”
  Helgdagarna i QBIS är nu uppdaterade och innehåller kommande års helgdagar. Du hittar helgdagarna under “System” -> “Time” -> “Helgdagar”.

Läs vår guide om hur du lägger in nästa års helgdagar i QBIS

Åtgärdade buggar

 • Fel datumformat vid export till Excel (Rapporter)
  En bugg påträffades vid export till Excel från våra rapporter i QBIS. Det är nu åtgärdat. Rätt format för datum skickas återigen.
 • Planerade underhåll har genomförts
  Vi utför löpande underhåll på våra produkter och har under Oktober månad fortsatt med vår monitorering och åtgärder vid behov. 

September uppdatering (hot-fix) – 2023

2023-09-04 12:30

Nu genomför vi ännu fler förbättringar när det gäller vår prestanda och användarvänlighet! 
 

Nytt/Förbättringar

 • Sammanställning av löneaktiviteter kan nu filtreras på status ”Godkänd”
  Nu kan du med rapporten ”Sammanställning av löneaktiviteter” välja att se endast godkända poster (från godkända tidkort) när du kör rapporten. Klicka på filter-ikonen och välj ”Visa endast godkända tider”.
 • Vänligare topp-meny
  Vi har uppdaterat vår topp-meny i QBIS genom att göra navigeringen mer ”förlåtande”. Tidigare stängdes menyn direkt du hamnade utanför ett av menyalternativen (gäller ej alla undermenyer) men nu har vi en liten ”vägren” som gör att du slipper att menyn stänger direkt!
   
 • Sök på anställda direkt i Tidkortet
  När du är i tidkortet och växlar mellan olika personer i din verksamhet (som chef eller administratör), så kan du nu också söka på namn i ett nytt sökfält som finns i toppen av menyn som öppnas.
   
 • Sök på projekt i QBIS Expense vid inrapportering av utlägg
  Du kan nu vid inrapportering av kvitton enklare hitta rätt projekt i listan (för de som har kombinationen av QBIS Project och QBIS Expense) i den nya sökrutan som är tillagd. Sök på kund eller projektnamn.
   
 • Översiktsrutor i Tidkortet för avvikelser och projekttid har fått ett ansiktslyft
  Vi har gjort översiktsrutorna i Tidkortet enklare att se och enklare att förstå. Ett litet ansiktslyft helt enkelt
 • Smartbar-ikon i QBIS nu uppdaterad med nytt utseende
  Vi har gjort ikonen för vår Smartbar (sidomeny i QBIS på webben) mer synlig.
   
 • Nytt filter för kvitto- och milersättningstyper – låt endast särskilda avdelningar ta del av vissa skapade typer/val
  Vi lägger till ett nytt filter för kvitto- och milersättningstyper – knyt upplagda val till olika avdelningar för att separera på vem som kommer åt vad i sin rapportering.

Åtgärdade buggar
 

 • Projektkod i Projektportföljen är nu sökbart – en bugg åtgärdad!
  Det har tidigare rapporterats in att det saknats möjlighet att söka på Projektkod i QBIS Projektportfölj – detta är nu löst!  

Juni uppdatering – 2023

2023-06-27 18:00

Nu genomför vi ännu fler förbättringar när det gäller vår prestanda och användarvänlighet!

Nytt/Förbättringar

 • Förbättrade laddningstider i QBIS (Generell optimering)
  För att klara av högre volymer av användare i samband med nyckelmoment för er i er verksamhet, så som export till lön eller fakturering, har vi på QBIS gjort flera förbättringar. Arbetet fortsätter med att hitta flera sätt att optimera våra flöden till externa samarbetspartners.
 • Förbättrade laddningstider i QBIS Time (Underhåll och optimering)
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland i QBIS Time och hur resten av QBIS interagerar med Tidkortet. En förbättring är nu publicerad för att innehållet skall hämtas och presenteras snabbare. 

Åtgärdade buggar

 • Laddning av data i rapport tog för lång tid (misslyckades) 
  Under Juni-månad påträffades ett fel som medförde att data laddades långsamt i rapporten “Tidkortsavvikelser – Jämförelse” vilket orsakade ett antal kunder upplevde problem med att ladda innehållet. Detta är nu avhjälpt.
 • Utskrift av kvittobilder från “Godkänn Utlägg”
  Vi upptäckte att vid hög volym av kvittobilder (fler än 250 sidor) så hanterades exporten till PDF på ett ineffektivt vis. En förbättring är utvecklad för att hantera det på ett bättre sätt framåt. Denna förbättring kommer att gå live kort efter vår månatliga uppdatering i en separat “hot-fix”.
 • Planerade underhåll har genomförts
  Vi utför löpande underhåll på våra produkter och har under Juni månad fortsatt med vår monitorering och åtgärder vid behov.

Visst du att?

www.status.qbis.se/ ser du direkt om det finns några incidenter, kända fel eller underhåll i QBIS. Klicka på “prenumerera” för att få notiser om QBIS status direkt i din mailinkorg!

Maj uppdatering – 2023

2023-05-25 18:00

Nu genomför vi ännu fler förbättringar när det gäller prestanda och användarvänlighet! Vi skapar även utrymme för kommande uppdateringar och förbereder en uppdatering av vår extension QBIS Ledighetsplanerare.

Nytt/Förbättringar

 • Ny inställning för att anonymisera löneaktiviteter i QBIS Ledighetsplanerare
  För att ha ytterligare möjlighet att påverka hur mycket information användare av QBIS Ledighetsplanerare ser så har vi introducerat en ny inställning på löneakativiteterna som skapas i QBIS som nu tillåter att anynomisera anledningen i ledighetsplaneraren. Ni hittar den nya inställningen under “System” -> “Time” -> “Lönehantering” – klicka för att redigera önskad löneaktivitet.
 • Uppdaterad Projektmaterials-hantering (kräver aktivering i System-modulen)
  För att göra det enklare vid inrapprotering av material och smartare kunna knyta särskilda material till olika projekt eller kunder, har vi utvecklat en uppdaterad version av vår projektmaterials-widget. Den kan aktiveras under “System” -> “Projektinställningar” – klicka på “Aktivera uppdaterad Projektmaterials-hantering“. Prata gärna med oss om ni är osäkra på hur det påverkar er rapportering! 
 • Förbättrade laddningstider i QBIS (Generell optimering)
  För att klara av högre volymer av användare i samband med nyckelmoment för er i er verksamhet, så som export till lön eller fakturering, har vi på QBIS gjort flera förbättringar. Arbetet fortsätter med att hitta flera sätt att optimera våra flöden till externa samarbetspartners men flera stora steg framåt är redan nu implementerade.
 • Förbättrade laddningstider i QBIS Schedule (Underhåll och optimering)
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland i QBIS Schedule och hur resten av QBIS interagerar med scheman. En förbättring är nu publicerad för att innehållet skall hämtas och presenteras snabbare. 
  Förbättrade laddningstider i QBIS Ledighetsplanerare (Underhåll och optimering)
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland i Ledighetsplaneraren. En förbättring är nu publicerad för att innehållet skall hämtas och presenteras snabbare, dessutom lägger vi grund för flera ändringar för Ledighetsplaneraren som förväntas bli klara i Juni. 
 • Ny funktionalitet för “Rapportera ledighet under längre period” som också byter namn! 
  Vid längre frånvaro/avvikelse från schemat så kan förifylld tid redigeras i samband med att rapporteringen görs. Dessutom har vi adderat stöd för att lägga in närvaro utanför schema med Faktor 0 aktiviteter. Prata gärna med oss om hur ni kan få ut det mesta av denna nya funktionalitet. Ni hittar “Rapportera avvikelse under längre period” på “Mer“-knappen i Tidkortet.

Åtgärdade buggar

 • Fel vid avrundning av antal vid export till Hogia Lön Plus 
  Under Maj-månad påträffades ett fel som medförde att data avrundades inkorrekt, vilket orsakade ett fåtal kunder upplevde problem med att exportera lönefil till Hogia Lön Plus. Detta är nu avhjälpt.
 • Planerade underhåll har genomförts
  Vi utför löpande underhåll på våra produkter och har under Maj månad fortsatt med vår monitorering och åtgärder vid behov. 

April uppdatering – 2023

2023-04-26 18:00

Nu gör vi ännu fler nya förbättringar vad det gäller prestanda och användarvänlighet! Vi gör också plats för framtida uppdateringar och fortsätter med ökade resurser på våra serverar.

Nytt/Förbättringar

 • Ny inställning för att göra “Egna kommentarer” tvingande för QBIS Expense
  För de som vill ha ytterligare krav på dokumentation vid inrapportering av kvitton i QBIS Expense, kan nu sätta fältet “Egna kommentarer” till tvingande för utläggstypen “Kvitto”. Den nya inställningen kräver att du som Systemadministratör aktiverar den. Inställningen hittar du under System -> Expense -> Inställningar – fliken “Kvitto”.
 • Rapporter har nu en header som följer med dig när du scrollar 
  För att göra det enklare vid granskning av rapporter i QBIS så följer nu vår header i rapporter med vid scrollning för att du enklare skall kunna hålla koll på de respektive kolumnerna.
 • Ny möjlighet för summering av projekttid i filexport till Hogia Lön Plus 
  Nu kan du summera projekttid som rapporterats i QBIS på ett smartare vis när du använder QBIS filexport till Hogia Lön Plus. Kontakta gärna din kontaktperson hos oss så kan vi berätta mer!
 • Förbättrade laddningstider i QBIS Project (Aktivitets-fliken)
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland i QBIS Project. En förbättring är nu publicerad för att snabba på hanteringen av Aktiviteter i QBIS Project.
 • Förbättrade laddningstider i QBIS Project (Material och Artiklar)
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland i QBIS Project. En förbättring är nu publicerad för att snabba på den initiala laddningen av Material och Artiklar. Detta är också ett förberedande arbete för introduktion av ny funktionalitet för dig som jobbar med olika artiklar eller material för olika kunder. Mer information kommer!
 • Förbättrade laddningstider i QBIS Project (Hantering av teammedlemmar)
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland i QBIS Project. En förbättring är nu publicerad för att snabba på den initiala laddningen av alla teammedlemmar i ett projekt. 
 • Förbättrade laddningstider i QBIS Expense (Underhåll och optimering)
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland i QBIS Expense. En förbättring är nu publicerad för att innehållet skall hämtas och presenteras snabbare. 

Åtgärdade buggar

 • Fel i synktjänst mellan QBIS och våra stämpelklockor 
  Under Mars-månad påträffades ett fel som medförde att data som synkades mellan våra stämpelklockor och QBIS på webben kördes på ett väldigt ineffektivt sätt. Detta resulterade i att tjänsten tillfälligt belastade våra serverar och prestandan påverkades negativt. Detta är nu avhjälpt.
 • Uppdatering av API-version för Procountor 
  Vi har uppdaterat vår Procountor-koppling till en senare version. Ingen funktionalitet har påverkats av uppdateringen och du kan fortsätta arbeta precis som tidigare.
 • Planerade underhåll har genomförts
  Vi utför löpande underhåll på våra produkter och har under April månad fortsatt med vår monitorering och åtgärder vid behov. 

Mars uppdatering – 2023

2023-03-23 18:00

Några av höjdpunkterna i månadens uppdatering av QBIS är våra nya integrationer till BL lön och Agda PS. Hör av dig till din kontaktperson för hjälp att sätta upp de nya integrationerna, eller om du har frågor om någon av våra nya funktioner!

Nytt/Förbättringar

 • Nya möjligheter för att bearbeta fakturaunderlag i QBIS Project
  Vi har uppdaterat vår fakturahanterare i QBIS Project med ny funktionalitet när du väljer vilka fakturaposter att ta med till ert fakturaunderlag. Välj mellan ”Enkel” eller ”Flerval” när du skall skapa ditt fakturaunderlag.
 • Ta bort användarkonton från Attestassistenten och Tidkortspåminnelser 
  Nu kan ni för era externa chefer eller medarbetare både dölja och exkludera dem från er tidrapportering (Påminnelser och Tidkort). Ni hittar den nya inställningen i Användarkontoregistret på respektive användarkonto.
 • Nu finns Björn Lundén Lön bland våra integrationer
  Vi välkomnar ytterligare en integration till oss – Björn Lundén Lön. Ni kan tillsammans med oss på QBIS få hjälp med att sätta upp denna nya koppling efter era behov. Kontakta er kontaktperson för mer information.
 • Nu finns Agda PS bland våra integrationer
  Vi välkomnar ytterligare en integration till oss – Agda PS. Ni kan tillsammans med oss på QBIS få hjälp med att sätta upp denna nya koppling efter era behov. Kontakta er kontaktperson för mer information.
 • Förbättrade laddningstider i QBIS Project (Fakturahanteraren)
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland i QBIS Project. En förbättring är nu publicerad för att snabba på presentationen av fakturaunderlag i Fakturahanteraren i QBIS Project.
 • Förbättrade laddningstider i Projektportföljen 
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland Projektportföljen. En förbättring är nu publicerad för att snabba på den initiala laddningen av Projektportföljen.
 • Förbättrade laddningstider i Ledighetsplaneraren
  Vi arbetar med prestandaförbättringar på flera sidor i QBIS, däribland Ledighetsplaneraren. En förbättring är nu publicerad för att snabba på den initiala laddningen av alla ledigheter. 

Åtgärdade buggar

 • Hogia Lön Plus, klockslagshantering inkonsekvent efter midnatt/nytt dygn
  En bugg påträffades med hantering av klockslag för avvikelsearter (för Hogia Lön Plus), detta är nu åtgärdat.
 • Resursplaneraren visas nu korrekt på samtliga språk
  En bugg påträffades för användare som hade Engelska som förvalt visningsspråk. Detta är nu åtgärdat.
 • Fel titel/rubrik i QBIS Expense (och Utläggsrapporter)
  Vi har påträffat ett fel kopplat till fältet ”Utläggsbeskrivning/Syfte” som påverkade presentationen i QBIS Expense och i vissa utläggsrapporter. Detta är nu åtgärdat.
 • Planerade underhåll har genomförts
  Vi utför löpande underhåll på våra produkter och har under Mars månad fortsatt med vår monitorering och åtgärder vid behov. 

Februari uppdatering – 2023

2023-02-23 18:00

Nytt/Förbättringar

 • Uppdaterad hantering av in- och utstämpling för mobil och dator
  Nu kan verksamheter som nyttjar in- och utstämpling via mobil eller dator använda smart funktionalitet tidigare exklusiv för vår fysiska stämpelklocka. Arbeta smartare med ny rastfunktionalitet och automatiska justeringar. Kontakta gärna oss för mer information.
 • Automatiskt påslag för leverantörsfakturor (Fortnox endast)
  Nu kan ni som nyttjar QBIS och Fortnox för er fakturering göra automatiska påslag på leverantörsfakturor som hämtas från Fortnox. Välj andel % att automatisk justera priset med i inställningarna för integration. Inställningen hittar ni i Connect-modulen i er QBIS.
 • Uppdaterad hantering helgdagar
  Helgdagar i QBIS har fått ny funktionalitet för att enklare kunna bestämma särskilda regler för olika delar av bolaget, bland annat göra skillnad mellan avdelningar hur helgdagar skall hanteras. Kontakta oss gärna om ni vill få ut det mesta av denna uppdatering.

Åtgärdade buggar

 • BL Administration uppdatering medförde oväntat beteende, bugg åtgärdad
  Efter uppdatering blev inte fakturor hanterade som unika poster i kopplingen till Björn Lundén Administration. Detta är nu åtgärdat.

 

Januari uppdatering – 2023

2023-01-25 18:00

Nytt/Förbättringar

 • Förhandsgranskning av lönedata innan export (Hogia Lön Plus)
  För Hogia lön Plus kan man nu förhandsgranska den data som kommer att skapas i löneexportfilen, innan den exporteras. I denna release fungerar det endast för Hogia Lön Plus, men fler exporter kommer att få stöd för förhandsgranskning.

Åtgärdade buggar

 • Texter med enkla citattecken som angetts av användaren i fälten “Internt” och “Externt” på tidkortet försvinner efter att användaren har klickat på spara-knappen.
  Tecken som enkla citattecken hanterades felaktigt då det hanterades som texten var avslutad
 • Godkänn vecka får fel när sektionen för Arbetstid är dold på tidkortet
 • Sidan Godkänn vecka slutade fungera när sektionen för arbetstid var dold på tidkortet
  När en användare skulle godkänna veckor och sektionen för arbetstid var dold på tidkortet, hände inget, eftersom ett fel uppstod.
 • Ett fel i integrationen för BL Fakturering gjorde att importen av leverantörsfakturor inte hämtade fakturor till QBIS
 • I vissa fall när en användare lägger till projektmaterial, visades inte priset per enhet. (Visningsfel)
 • Tidsintervallvärdena beräknades inte automatiskt när du sparar tidrapporten med schemalagda timmar eller när arbetstiden slutar vid midnatt (00:00)
 • Under system, återställdes värden som sparats under Arbetstidsinställningar på sidan för Dashboard när inställningarna Tidkortsinställningar sparades.

 

December uppdatering – 2022

2022-12-20 18:00

Nytt/Förbättringar

 • Skiftbyte och redigering av scheman
  Vissa företag behöver göra ändringar i sina anställdas scheman regelbundet eftersom deras anställda har flexibiliteten att tillfälligt kunna ändra sina arbetstider med andra kollegor* eller till och med bara kunna komma till jobbet tidigare och/eller senare än det schema de är anslutna till anger. Den här typen av schemaändringar behövs så att ingen (eller minimal) avvikelsetid skapas, och extra lönekostnad betalas ut av företaget. En annan fråga som många av våra kunder för närvarande står inför är att de skulle vilja koppla anställda till samma gruppschema för att hålla introduktionen av nya medarbetare enkelt, men ganska ofta behöver de skapa individuella scheman så att schemaadministratörer kan justera scheman för individuella tillfälliga ändras utan att det påverkar gruppschemat. Att skapa många individuella scheman skapar en tung administration att initialt ställa in och därefter underhålla.Detta inkluderar även två nya schemarapporter

  • Rapport för Schemaändrings logg
   Rapporten kan användas för att visa ändringar som har gjorts i tillfälliga scheman jämfört med basschemat
  • Rapport för  Avikelser mot basscheman
   Rapport som visar avvikelser i det totala antalet timmar mellan anställdas basschema mot det tillfälliga schemat.* Skiftbyte = en anställd som byter ut sitt basschema för en eller flera dagar i följd med en annan anställd
 • Nytt datumfilter på sidan Förbered fakturor
  Vi har lagt till möjligheten att filtera rader på sidan Förbered fakturor i datumintervall.
 • Nytt periodval (custom) i vår Extension Utläggsgränser för Expense-modulen
  Vi har lagt till ett nytt periodval för utläggsgränser så att man kan ha en egen definition av antal månader som utläggsgränsen ska gälla för ett utlägg.

Åtgärdade buggar

Vi har åtgärdat 11 buggar i denna uppdatering

 

November uppdatering – 2022

2022-11-24 18:00

Åtgärdade buggar

 • När ett projekt kopieras överfördes inte inställningen för att visa decimaler för värden till det nya kopierade projektet.
 • På sidan Förbered löner är etiketterna “Från” och “Till” för det valda datumintervallet fortfarande synliga även om det inte visas några datumfält under fliken Bekräfta
 • Sidan för imporverktyget laddades om igen även om användaren inte ändrade importtypvärde.
 • Sidan Importera mallar fick fel när alla mallar tas bort från listan
 • På sidan Förbered löner var inställningen “Endast exportera utlägg från godkända utläggsblad” inte synlig för användare.
 • Filtret Fakturerbart i kostnadsrapporten Analys av anställdas utgifter filtrerade inte datan korrekt enligt valda alternativet.
 • Svenska traktamensutlägg raderades inte när utgiftsbladet raderades.
 • Fortnox leverantörsfaktura-synkroniseringen kunde i vissa fall sluta fungera efter att användaren sparat integrationsinställningar.
 • Visuell bugg i dialogrutan för Fortnox Faktura-integrationsinställningar, åtgärdsknapparna var felaktigt placerade.
 • Löneaktivitetsregistreringar returneras separat även om grupperingsinställningen är inställd på “Summa angränsande arbetsdagar” vid export av Hogia Lön Plus
 • Traktamente med annan registrerad månad jämfört med datum för utläggsblad kunde registreras trots att inställningen “Begränsa registreringar till utläggsbladets tidsperiod” var satt som aktiv.
 • Bifogade kvittobiler som hade filnamn som innehöll “&” tecken kunde inte laddas ner.

Oktober uppdatering – 2022

2022-10-24 18:00

Nytt/Förbättringar

 • Import för användarkonton
  Det finns nu möjlighet att importera användarkonton till QBIS från Excel mallar. Detta för att underlätta när många användare behöver skapas på en och samma gång.
  Import funktionaliten aktiveras under System -> Systeminställningar
 • Förbättring av rapporten Analys av konsulttimmar
  I projektrapporten Analys av konsulttimmar visas nu artikelnamn istället för bara “Material”.
 • Som administratör kan du nu Aktivera/Inaktivera Kom och Gå för användare i Dashboard-widget och i mobilt UI separat
  Möjligheten att aktivera/inaktivera infördes i en gemensam inställning i September, som vi nu delar upp som en förbättring. Inställningarn hittas nu under System->Time->Tidkortsinställningar (Mobilt UI) och System->Dashboard-inställningar (Dashboard widget)
 • Särskilj de två auktoriseringsmekanismerna för Fortnox-integration så att de användare som använder det gamla inte får förvirrande felmeddelanden
  Användare som aktiverade Fortnox integrationen innan nytt auktoriseringsförfarande fick meddelande om att det var fel i integration trots att inget fel fanns. Detta skapade förvirring och är nu åtgärdat.
 • Som Löneexportadministratör ska du kunna välja att endast exportera utlägg
  Under Förbered Lön, går det nu att välja endast att exportera utlägg. Genom att välja detta val exporteras endast utlägg för denna export. Exportinställningarna kommer att kvarstå som de är inställda så att vid nästa export om inte samma val väljs så körs exporten som vanligt.

Åtgärdade buggar

Alexis HR integration

 • Problem när vi tillämpar användarprofilen på den anställde, den skriver över data från Alexis för chef och avdelning
 • Problem när vi tillämpar användarprofilen på den anställde, den skriver över data från Alexis HR för startdatum och schemalagt startdatum

Rapporter

 • I rapporten Anställds tidskapacitetsutnyttjande, tar inte schemalagda timmar hänsyn till den anställdes start- och avslutsdatum
 • I rapporten Medarbetartidsjämförelse tar inte schemalagda timmar hänsyn till den anställdes start- och avslutsdatum
 • Användaren kunde inte skicka en rapport med e-post och ett popup-meddelande visade “Sidan svarar inte”
 • Användaren kunde inte exportera till pdf och ett popup-meddelande visade “Sidan svarar inte”

Project

 • Under projektaktiviteter på tidkortet, när användaren lägger till aktiviteter från ett projekt förlorar projektrullgardinslistan sitt val efter två tillägg
 • Datumfälten “Från” och  “Till” på sidan Godkänn fakturor accepterade ogiltiga värden

Expense

 • Kunde inte registrera utlägg på grund av utgiftskvoten inte tog hänsyn till utgiftspostens datum

September uppdatering (Hotfix) – 2022

2022-09-30

Åtgärdade buggar

 • Projektkopiering
  Startdatum och slutdatum som visas i fönstret för Kopiera projekt, visar bara årtalet och en siffra i månadsdelen.
 • Projektrapport – Fakturanalys av konsulttimmar
  • Endast timmar som förts över till sektionen Öppnen faktura i fakturahanteraren ingick i kolumnen “Kvar att fakturera” i rapporten Fakturaanalys av konsulttimmar
  • Aktiviteter med fastpris inkluderades inte i kolumnen “Kvar att fakturera” i rapporten Fakturaanalys av konsulttimmar
 • Mobilt tidkort
  Registrering av löneaktivetetstid/avvikelser sparades inte korrekt i dagsvn på mobila enheter

September uppdatering (Hotfix) – 2022

2022-09-28

Åtgärdade buggar

 • Exportfil till Hogia Lön Plus
  Löneaktivitetsregistrering kunde på grund av angivna klocktider saknas, då  klocktiderna inte var samma som schematiderna, men de schemalagda timmarna var lika med de registrerade lönetiderna

September uppdatering – 2022

2022-09-22

Nytt/Förbättringar

 • Ny faktureringsintegration för Björn Lundén
  Integrationen kommer att finnas tillgänglig i Björn Lundén inom kort
  Ny Projekt-integration mot Björn Lundén för fakturering. Integrationen hanterar

  • Överföring av fakturaunderlag (Timmar, material) till Björn Lundén för fakturering
  • Möjlighet att bifoga fakturaspecifikation till fakturaunderlaget från QBIS
  • Synkronisering av projekt från QBIS till Björn Lundén
  • Synkronisering av leverantörsfakturor från Björn Lundén till QBIS
 • Förbättring av kvittorapporten i Expense modulen
  Kvittorapporten har förbättrats för att nu även innehålla bifogade PDF-kvitton
 • Inaktivering av Kom & Gå i mobila användargränssnittet
  Inställningen för att inaktivera Kom & Gå för widgeten på dashboarden, inaktiverar nu även Kom & Gå i det mobila gränssnittet

 

Åtgärdade buggar

 • Extern kommentar visas inte i sin helhet på fakturaspecifikationen
 • Vissa projekt filtreras bort även om kundnamnet matchas på rullgardinsmenyn Kund/projekt på Tidkortet
 • I vissa fall gick det inte att exportera scheman som var konfigurerade med över midnatt till Hogia Lön Plus
 • Knappfunktionen “Nej” i dialogrutan “Bekräfta projektstatusändring” fungerar inte korrekt
 • Det finns inget mellanslag mellan “Datum” och “Schemanamn” som visas i popup-fönstret för felvalideringsmeddelandet efter att användaren lagt till ett nytt schema som överlappar det aktuella schemat
 • Textinmatningsfältet “Kommentarer” expanderas felaktigt horisontellt efter att en annan användare väljs på tidkortet
 • Det gick inte att spara efter att användaren laddat upp en profilbild med en JPG-filstorlek på mer än 1 MB
 • Den sista raden som visas på första sidan i Resursplaneraren är avskuren
 • Knappen “Godkänn” saknas i sektionen “Öppna faktura” på fliken Fakturahanteraren
 • Knappen “Exportera till PDF” är nu en genomskinlig blå knapp medan den tidigare inte är en genomskinlig knapp
 • Den nedrullningsbara textrutan krymper efter att användaren sökt efter ett annat användaralternativ och valt
 • Knappen “Exportera till PDF” är genomskinlig och det ser ut som överlappningar med data som visas i PDF:en
 • Textetiketten “Projektets startdatum till [1934-07-02]:” är inte justerad längs datumväljarfälten
 • Felmeddelandet som visas är “Hoppsan! OK”. Det här meddelandet verkar inte vara ett informativt felmeddelande till slutanvändaren
 • Textetiketterna “Välj filter” och “Kolumner” är inte justerade i mitten
 • Textetiketten “NOTIFY MANAGER” är inte justerad mot dess ikon som visas
 • “Kundens namn” saknas eller visas inte efter att användaren har lagt till ett projekt och en aktivitet under aktivitetswidgeten Projekttid
 • Ta bort-ikonen som visas i rullgardinsfälten “Välj projekt” och “Välj aktivitet” under widgeten Projekttid är inte samma ikon innan
 • Användarens språk är inställt på svenska, men sidan är på engelska
 • Korsikonen som visas i dialogrutan “Justera tid” är inte på rätt plats
 • Korsikonen som visas i dialogrutan “Justera filter” är inte på rätt plats
 • Resultatet som visas under kolumnen “Hanterare” ser inte ut att vara korrekt efter att användaren har sorterat i stigande ordning
 • Låsmånad: Det går inte att låsa avsnittet Avvikelser på tidrapporten när Endast avvikelser är aktivt
 • Kolumnen Öppna månader visar negativa värden (!)
 • Kolumnvärdet för Öppna månader är tomt
 • Knapparna “AVBRYT” & “SPARA” under integrations-inställningar för Fortnox Faktura visas inte på rätt plats och är inaktiva
 • Kryssrutorna visas inte korrekt under sektionen “Definitioner av logi hel/halv dag” och sektionen “Kalkyl för utlandsresa”
 • Dialogrutan “Öppna månader – Anställdas öppna månader” har två olika rullningar och felaktig storlek
 • Värdet som visas i rullgardinsmenyn för att välja datum är avskuret under sektionen “Månatliga alternativ” på sidan Tidkortinställningar
 • Rullgardinsfältet för “Visa prisvärden för” är inte synligt under Utgiftsinställningar – fliken Boende
 • Objekten under fliken Inställningar i dialogrutan Aktivitetsinformation visas inte korrekt
 • Arbetstidsvärden kunde inte sparas när spårning av endast avvikelsetid är aktiv
 • Automatiska lönetidsintervallberäkningar utförs även om aktiviteten är låst
 • Kvotkontroll på kvitton: Valideringar av beloppsgränserna var i vissa sällsynta fall inte korrekta och felmeddelande kunde visas

Augusti uppdatering 2022

Augusti uppdatering – 2022

2022-08-25

Förbättringar

 • Förbättrad användarfiltrering på funktionen Temporär chef så att endast linjechefer är valbara.
  Det var tidigare möjligt att välja en användare som inte var chef från rullgardinsmenyn. Rullgardinsmenyn visar nu bara krubbor.
 • Tillåt användare att endast stänga veckor utan att godkänna när de rapporterar långvarig ledighet.
  För långtidsförfrågningar om ledighet där tidigare veckor inte var stängda, skulle godkännandet skapa fel eftersom det skulle finnas icke godkända veckor innan
 • Förbättrad installationsprocess för integrationer i Connect-modulen
  Vi har flyttat inställningssidorna (För integrationer som har inställningar) till varje integrationsbricka i Connect-modulen, för att samla all integrationsinformation på ett ställe för en bekväm administration.
 • Uppdatering av BankID-version från v5.0 till v5.1
  Intern uppdatering för att stödja senaste versionen av BankID

+ Rättningar av buggar

Juni uppdatering 2022

Juni uppdatering – 2022

2022-06-28

Nytt/Förbättringar

 • Exportera Resultatenhetsvärden som Kostnadsställe
  Lagt till en ny inställning i Löneexportinställningen, för att kunna exportera resultatenhetsvärden som kostnadsställe i Hogia Lön Plus
 • Godkänn projektaktivitetstid vid månadsbryt mitt i veckan
  Lagt till så att det går att godkänna projekttid under Godkänn aktivitetstid när månadsbryt hamnar mitt i en vecka. Detta är samma funktionalitet som sedan tidigare finns på tidkortet.

+ Rättningar av buggar

Maj #2 uppdatering 2022

Maj uppdatering #2 – 2022

2022-06-10

Nytt

 • Temporära godkännande-chefer för tidsperioder – Utlägg / Tid
  När den ordinarie chefen är frånvarande kan man nu sätta en temporär chef i en önskad tidsperiod, som kan hantera och godkänna tid och utlägg
 • QBIS Multi Fortnox integration
  Vi har utvecklat stöd för att kunna integrera en QBIS databas mot flera Fortnox organisationer. Låt tid och projekt information i QBIS gå till olika Fortnox konton beroende på vilket kunds information som ska föras över.

Förbättringar

 • Möjlighet att kunna exportera fakturaunderlagsraderna till Excel på sida Godkänn fakturor
 • Möjlighet att kunna se berörda användare med ej godkända månader på sidan Lås månad
 • Lagt till möjlighet att skapa och överföra fakturaspecifikation vid fakturering till Hogia Ekonomi med integrationen
  OBS! Kräver senaste versionen av Hogia Ekonomi

Åtgärdade buggar

 • Efter att användaren stängt veckan i tidkortet, och navigerade till en annan sida visades en varning för osparade data
 • När många uteslutna aktiviteter lades till i filtret för rapporten Anställdkapacitetsutnyttjande doldes knappen Bekräfta

Maj uppdatering 2022

Maj uppdatering – 2022

2022-05-26

Nytt

 • Som administratör eller chef skulle jag vilja kunna skriva ut kvittobilder
  En mycket eftertraktad funktion för att kunna skriva ut bifogade bilder kopplade till kvitton
 • Återskapa sidan Markera som betald 2.0 till en QBIS 2.0-sida
  Sidan Markera som betald har skrivits om till en QBIS 2.0-funktion. Det var tidigare en inbäddad QBIS Classic-sida.

Förbättringar

 • Visa kommentarer om resa/ traktamente i rapporten fakturaspecifikation.
  Vi har nyligen lagt till fälten “Anledning till resa/traktamente” till utlägg av typ traktamente och körsträcka. Fakturaspecifikationen har nu förbättrats för att visa fältet.
 • Dölj inställningen “Registrera utlägg för projekt ” om projektmodulen inte är licensierad
  Inställningen “Registrera utlägg på projekt” visades även om projektmodulen inte var licensierad.

Åtgärdade buggar

 • Åtgärdat ett fel i beräkningen i rapportkolumnen “Ackumulerad inkomst” om projektaktivitetens prismodell = Fast pris i rapporten Faktureringsanalys av konsulttimmar
 • Åtgärdat dubbletter av lönetidsregistreringar i Hogia Lon Plus-löneexportfil
 • Inställningen för Valbar i ledighetsplaneraren visades inte efter att användaren klickat på spara-knappen i aktivetsinställningar under Redigera löneaktivetet
 • Den nya systeminställningen Syfte med traktamente under System-> Utläggsinställningar var inte tillgänglig när inställningen Fakturering av utlägg var avmarkerad.
 • Sektionen för Tidkortsinställningar visades alltid på fliken Behörigheter på sidan Användarkonto även om det inte finns någon inställning att ändra
 • Dialogrutan “Stäng månad” på tidkortet var avskuren i mobilvy
 • Export av projekt relaterat till lönetid för Avvikelsearter till Hogia Lön Plus kommer inte att fungera

April #2 uppdatering 2022

April #2 updatering

2022-05-09

Nytt

 • Ny integration mot HR systemet Alexis HR System
 • Ny Extension för att bevaka antal sjukdagar i följd som anställda har

Förbättringar

 • Det är nu möjligt att med en inställning göra så att användare inte behöver ange/knyta projekt när man skapar ett utlägg

Åtgärdade buggar

 • Användaren kan inte se ledighetsplaneraren när spårningstypen är inställd på Endast avvikelsetid och Visa arbetstid är inaktiverat för den anställde
 • Vid inställning av spårningstypen “Endast avvikelsetid” skar valideringen av Jämförelse av arbete – avvikelsetid tas bort
 • I vissa fall slutade sidan för traktamenten att fungera när fältet för Anledning till resa var dolt
 • Visning av tidkort kunde sluta att fungera när förifylld arbetstid var aktiverat
 • Panelen för Arbetstid visades även när registreringstypen inte var inställd att vara ”Arbetstid & Avvikelsetid”
 • Filtren på sidan Användarrättigheter fungerade in korrekt
 • Valda filter på sidan Användarrättigheter återställdes när rättigheter ändrades för den inloggade användaren

April Hotfix uppdatering 2022

April Hotfix updatering

2022-05-02

Förbättringar

 • Inkludera avdelningskod i löneexporten mot Flex Lön och koppla den till Konteringsnivå 2 i Flex
  Vi har lagt till möjligheten att kunna inkludera avdelningskod i löneexporten mot Flex Lön. Inställningen för att inkludera finns under Förbered löner->Uppsättning av lönesystem

April uppdatering 2022

April uppdatering – 2022

2022-04-26

Nytt

 • Nytt tidrapporteringsalternativ – Endast avikelsetid
  Det blir nu möjligt att endast registrera avvikelsetid med det nya alternativet “Endast avvikelsetid”, så att företag som inte vill ha koll på Kom & Gå-tid kan erbjuda de anställda ett lättare sätt att registrera avvikelser enbart i lönesyfte.
 • QBIS Schemaförbättring för att stödja ATF enligt tidsram
  Förbättringar av ATF:s (Arbetstidsförkortnings) beräkningar, så att det är möjligt att:
  – Ställ in beräkningen på att bara räkna timmar inom en viss tidsram
  – Ställ in beräkningen så att den endast räknar hela heltalstimmar inom ovan angivna tidsram
 • Ny utläggsrapport som inkluderar utlägg för Traktamenten, körsträckor och kvitton
  En ny utläggsrapport som visar utlägg för Traktamenten, körsträcka och kvitton i en gemensam rapport. För att chefer och administratörer ska kunna få full överblick i en rapport.
 • Kommentarer i Traktamenten och Körsträckor
  Vi har återinfört möjligheten att ange en valfri kommentar kopplad till en registrering av Traktamenten eller Körsträckor.
 • Nytt QBIS 2.0 UI för Förifylld arbetstids
  Sidan Förifylld arbetstid var tidigare en inbäddad version av den gamla sidan som visas i det nya QBIS 2.0-gränssnittet.

Förbättringar

 • Uppdatering av utläggsrapporterna för att inkludera fält för “Anledning till resa” 
  Alla utläggsrapporterna har nu fått ett nytt fält för att inkludera “Anledning till resa”, för att visa kommentarer som skrivits in vid Traktamenten och körsträckor

Åtgärdade buggar

 • I Service Desk rapport-parametrar, Gruppmedlems rullgardinsfält överlappar rullgardinsfältet Sorteringsordning
 • Projektportföljsidan laddas inte i webbläsarna som uppsatta med svenska språk
 • Det är inte möjligt att lägga till det första kontot till QBIS Web Services API-integrering
 • Kopiera projekttilldelningsfönster saknar en synlig rullningslist och marginalerna mellan komponenterna är för smala
 • [Mobilvy] Vissa komponenter överlappar i projektmaterialwidgetar och i andra widgetar på projektöversiktssidan när mobilvyn är i liggande läge

 

Mars uppdatering 2022

Mars uppdatering – 2022

2022-03-24

Nytt

 • En helt ny modul, QBIS Connect 2.0. Under nya Connect 2.0 samlar vi alla exporter och integration under en lättöversiktlig sidan.

Förbättringar

Expense

 • Möjlighet att ha obegränsat antal deltagare i representationsutlägg
 • Ny inställning som gör det möjligt att kräva kvittobild när användare skapar ett nytt kvitto

Project

 • Lagt till möjligheten att kunna lägga till faktureringstext till material

Åtgärdade buggar

Expense

 • Det gick inte att registrera Svenskt traktamente i webläsaren Safari på Mac pga datumformatering
 • Rapporten Traktamentesanalys slutade att svara om alla kolumner valdes att visas

Project

 • På projektaktivitetssidan var det inte möjligt att lägga till nya aktiviteter när listan var filtrerad
 • Rullningslistorna i projekt- och materialrapporten var tomma när användaren inte är PM (projektledare) för några projekt eller avdelningar
 • Ingen data visades i rapporten Upparbetat projektresultat, om PL (Projektledaren) inaktiverats.
 • Sidan Godkänn fakturor fick applikationsfel vid ogiltigt datum med texten “NaN/NaN/NaN”

CRM

 • Både valutanamn och område visades när ny offert skapas
 • På kundavtalssidan avbryts användaren från att öppna ett dokument innan vissa fält inte har fyllts i
 • Användare som inte var administratörer kunde inte se anpassade fält som skapats på sidan för CRM Anpassade fält.
 • Användare fick applikationsfel efter att ha klickat på knappen “Spara” på sidan med offertuppgifter.
 • Valutans namn visades när en ny möjlighet skapades

Time

 • Applikationsfel inträffade vid beräkning av klocktidsvärden för löneaktivitet om schemat för användaren slutar midnatt
 • Användare kunde inte stänga månaden i dialogrutan Stäng/Godkänn månad på grund av Tidsvalidering  av projektaktivitet misslyckas vid registrering av 5 minuters intervall

Core / Global

 • När en användare klickade på en rad för att visa detaljerad vy i Mina uppgifter-widgeten visades i vissa fall ingen data.

Februari uppdatering – 2022

2022-02-24

Förbättringar

CRM
Details for the below improvements can be seen in the QBIS help for the CRM

 • Improvements of the CRM Contract
  We have replaced the currently used product checkbox list with the product panel used in the Quotations page.  We will also make it possible to populate the product information in the contract using the products in the quotation

 • Improvements of the Contract Change History
  Change tracking for the contracts, so that it is possible to see when, what and who change something in a contract
 • Improvements  of the  CRM Quote

 • Improvements  of the CRM Opportunity

ÖVRIGT

 • Enhancement of the Business Forecast widget
 • Customers using Hogia invoice integration is having issues with rounding of total amounts
 • Adding Consulting Hourly Price to “My Assignments” Widget

Åtgärdade buggar

 • Employee dropdown on the Timesheet page closes when scrolling down the list if the end is reached
 • Policy text in the Guidelines Widget is not following the format based on the Time Reporting Guidelines field in Timesheet settings page
 • Report Schedule filter values not saving
 • Receipt Representation related fields are not available in receipt dialog
 • Page shows error when calculating clock time values for salary activity if user schedule ends midnight
 • Project Invoice Specification Report is not loaded even if waiting a long time
 • The heading on the Salary activity dialog under the Time adjustments page, the salary activity is a fixed text
 • The Schedule History link is missing on user account company details tab
 • Coloring differentiation between Reports and Message icons when the user hovers on them
 • The sort icon is not visible in some column/s and for some columns the sort icon is displayed at the bottom of the text header label
 • The Expense Sheet Nr column is cut off and the Status column is not visible in the exported PDF file from the Mileage Analysis Report page
 • In the User Accounts Details Report, there was a mismatch between selected columns and report columns
[/toggles]

Januari updatering – 2022

Åtgärdade buggar

 • Prefilled time is not converted when you close the timesheet at the end of the month, resulting in the total amount of working hours remaining at 0, despite being pre-filled at 40 hours a week.
 • Approval Assistant Widget is not showing on Dashboard page
 • The quantity value of half-day Sweden lodging should be set as ‘1’ in PAXML Salary Export
 • The footer and content not aligned When exporting PDF file from the Mileage Analysis Report page
 • Same icons for each submenu item of User Accounts
 •  The “User Accounts” icon on mobile menu is displayed in not a correct place where it should be displayed under the settings menu or QBIS menu
 • Saving empty values does not reset the values, one needs to press the Reset button
 • PAXML salary: export for lodging Sweden value is incorrect if the selected value is Quantity on “export as” setting
 • The Icon for new reports is not affected by branding coloring
 • Copy Profile function is not working as intended where an error displayed in console logs ‘Uncaught (in promise) SyntaxError’
 • Unable to load data in Working Time and Absence Comparison Report page
 • The data in ‘Project Materials’ widget in Dashboard page are not displayed and the widget is continuous loading
 • There’s no horizontal scroll bar in the expense sheet page against mobile view
 • The user reduces the number of participants and after clicking the SAVE button it increment the rows
 • Receipt Details: The Drop Receipt File section overlaps to ‘Currency’ and ‘Own Comments’ fields in Mobile while the view is in landscape mode
 • A field with dash value display underneath of Net and VAT fields after the user change the selected option under the Type drop down field
 • There’s a text ‘Nan’ displayed in the exported excel of ‘Mileage Analysis’
 • The end date field is blank and upon clicking on the date picker the user was unable to select a previous date/month
 • The value in date fields was missing after the user checks the newly created expense, lodging (mobile – iOS device)
 • Some of the fields were cut off in Company Filters dialog window after the user hovers on the field
 • The listed invoices under the Approve Time & Materials disappeared after the user check the box one of the invoice that is already approved by another user using another browser
 • The ‘Select Filters’ and ‘Month’ buttons were not aligned while it is in Gantt view

Förbättringar

 • Added a total field summing up at the bottom of the invoice specification report
 • As a user I would like to view hours in the specification and invoice report and to be able to export factor 0 activity time

Föregående uppdateringar

December updatering – 2021

2021-12-21

Förbättringar

 • Designat om tidrapporten så att nya sättet att hantera Intern/Extern med kategorier kan användas och visas på ett korrekt sätt i rapporten
 • lagt till möjligheten att skicka med fakturaspecifikation vid export av fakturaunderlagt i integrationen för Xero
 • Inrikes traktamente har ändrats att exporteras som kvantitet istället för belopp för Svenskt traktamente för korrekt import
 • Ny kolumn för anställningsnummer tillagd till Utläggsrapporterna.
 • Ny inställning för att kunna dela upp  Netto och moms för kvitton för Kontek Lön (PaXml) exporten

Åtgärdade buggar

Åtgärdade fel i integration för Hogia open business Ekonomi

 • Ett internt serverfel uppkom när Generellt betalningsvilkor var angivet på kunden som fakturaexporten gällde
 • Vid fakturaexport där adressinformation saknas i QBIS, hämtas och exporteras information som finns i Hogia till fakturan
 • Material och timmar gick felaktigt över som “Tillfälliga” artiklar som orsakade att informationen i sparade artiklar inte togs med på fakturan

Övrigt

 • Om antalet deltagare förändrades i Expense-modulen skapades inte nya rader i deltagarlistan i mobilversionen i dialogrutan för kvitton
 • Information angående Stängda utläggsblade i Attest assistenten på Dashboarden var oavsiktligt dolt.
 • Ett fel på en inställning gjorde att vissa avändare inte kunde godkänna Tidkort pga grund av felaktig validering som stoppade möligheten att godkänna.
 • Kolumnen Utläggsblads nr var avskuren och statuskolumnen var inte synlig i den exporterade PDF-filen från rapporten Milersättningsanalys
 • Åtgärdade kalkuleringsfel på Utläggskvitton som i vissa fall kunde uppstå

November uppdatering 2021

November updatering – 2021

2021-11-25

Nytt

 • Xero fakturaintegration
  Fakturaintegration för den brittiska marknaden, integrerar QBIS till det webbaserade ekonomisystemet Xero.
 • Dokumentwidget för upp- och nedladdning av företagsdokument
  Dela viktiga dokument med alla användare inom QBIS. Aktivera det nya tillägget inifrån System-> QBIS Extensions

Förbättringar

 • Introducerade en ny infoetikett i panelen Grace Period på sidan Redigera schema
 • Ett märke för felmeddelandetyp visades när en användare är inne i ett projekt och någon annan gör en uppdatering av projektet.
  Aviseringstypen har nu ändrats till informationstyp för att inte förväxlas med ett fel.
 • Hogia Lön löneexport har utökats för att kunna inkludera traktamenten i exporten
 • Tillagd möjlighet att inaktivera tidrapportceller utan QBIS Touchscreen-integrering
 • Vid massgodkännande av tidrapporter beaktades inte ATF-hanteringen. Detta har nu förbättrats och ATF hanteras nu korrekt vi massgädkännande. 

Åtgärdade buggar

 • Det gick inte att spara traktamentsutlägg i mobil UI med iPhone
 • Rapporten Jämförelse av anställdas tid inkluderade tidsjusteringar där den inte borde
 • Andra adressraden i kundfakturaadressen exporteras inte med Fortnox faktura integrationen
 • Fortnox faktura integrationen kraschade på grund av delad fakturabeskrivning orsakade oändlig rekursion
 • Loader försvann inte efter registrering av projekttid i mobil UI
 • QBIS returnerar delvärde i totalt antal minuter för anställdas scheman utanför HR
 • Användarinformation på sidan Användarkonton kunde inte sparas på grund av att pinkodsgränsen var felaktigt inställd
 • Begäran om ledighet och projekttid för fakturering i godkännandeassistenten visades även om tidsmodulen inte var licensierad
 • Projektsidan kraschade när QBIS classic-projekt sparades
 • Fel på QBIS klassiska projekt när användaren klickade på ett projekt
 • Det gick inte att generera rapporten Milersättningsanalys efter att användaren har valt alla kolumner.
 • Felaktig lönetidsbalans uppstod när värdena avrundades innan de summerades för att visas på skärmen
 • Filteralternativet Månad på sidan Godkänn fakturor returnerade aldrig några rader

oktober uppdatering 2021

Oktober uppdatering – 2021

2021-10-27

Nytt

 • Nytt stöd för avrundningsperioder (Grace period) på QBIS Touchscreen-enheter
  Den nya Touchscreen-applikationsversionen kommer gradvis att rullas ut till alla kunders enheter

Förbättringar

 • Användaren kan inte logga in på QBIS Stämpelklockan eftersom medarbetarformation inte är synkroniserad.

Åtgärdade buggar

 • I Accounts-modulen var det i vissa scenarier inte möjligt att skapa ett konto med hjälp av användarprofilen då ett fel kunde ha uppstå.
 • Stämpelklockan i mobilgränssnittet kunde inte registrera stoppåtgärd av okänd anledning
 • Om statuskolumnen är dold på sidan Användarkonto – Användarrättigheter, orsakade uppdatering av en modulbehörighet en krasch
 • Listsidan för projektmall slutade fungera när avdelningsnamnen var för långa
 • Tjänsten för schemalagda rapporter blev tillfälligt otillgänglig och rapporter skickades inte ut korrekt
 • I det mobila användargränssnittet visades ett bekräftelsemeddelande för avrundningen av arbetstid (Grace period) “Utanför avrundningsperioden” även om användaren inte angav en starttid och sluttid i schemat
 • I avrundningen av arbetstid (Grace period) för widgeten Arbetstid, visades ett bekräftelsemeddelande “Utanför avrundningsperioden” även om användaren inte angav en starttid och sluttid i schemat
 • Fältet i Balans tid-rapporten Sammanställning av löneaktiviteter visar inte samma värden som i Min tid-widgeten på grund av ett avrundningsfel.
 • Den automatiska uppräkningen av kvittonummer i Expensemodulen återställdes till 1 när ett utläggsblad återöppnades och ett nytt kvitto skapades
 • Arbetstiden på tidrapporten uppdateras inte om Förifylld rasttid är inställt som inaktiverad
 • Validering av Expensemodulen Extension Expense Quota baseras på den aktuella inloggade användaren istället för utläggsbladets ägare
 • Rapportkolumnväljaren fungerar inte när du ställer in en schemalagd rapport

September uppdatering 2021

September uppdatering – 2021

Nytt

 • Nytt stöd för avrundningsperioder (Grace period) vid instämplingar
  Det går nu att sätta upp avrundningsperioder för instämplingar så att vid tidigare eller senare instämplingar gentemot schema registeras enligt schematid istället för faktisk instämplad tid.
  Stöd för detta finns nu i Mobilgränssnittet och Arbetstids-widgeten

Förbättringar

 • Förbättring av integrationen Hogia Fakturering för att exportera  resultatenheter och anställningsnummer för varje transaktion av timmar och utlägg
  En ny inställning har lagts till på inställningssidan för integrationen för att möjliggöra för att även kunna exportera resultatenheter (QBIS -avdelningar) och anställningsnummer

 

Åtgärdade buggar

 • Användare kan ibland inte logga på mobilinloggningssidan, eftersom inmatningsfälten inte får fokus, trots att de trycker på dem
  När en användare försökte logga in på QBIS i på en mobil enhet, låstes företags-, användarnamn- och lösenordsfält för inmatning
 • Integrationen för Hogia Fakturering har åtgärdats så att endast kundnumret används som nyckel vid sökning efter befintliga företag
  Integrationen använde tidigare både kundnummer och kundnamn för att säkerställa att en kund fanns i Hogia, då kundnamn inte alltid var samma så används nu endast kundnummer som nyckel då det alltid är unikt.
 • Det gick inte att spara nya inställningar i modulen Användarkonton
 • Det fungerade inte att lägga till ny projektaktivitetsmedlem
 • Försenade utlägg visades i godkännandeassistent -widgeten, även om Expense modulen inte var aktiverad
  Information om utlägg visades i godkännandeassistenten trots att modulen inte var aktiverad
 • Gruppaktiviteter visas inte i min tid -widget
 • Fastprisaktivitetsnamn visas inte i fakturarapporten om fakturlayout är inställd på “Aktivitet (grupperad)”
 • Visuellt fel, “Stängt” visas snabbt i godkännandecykeln på fel plats
 • Visuelt fel, kolumnen för land är för smal under logi i utläggssrapporten
 • Onlinehjälp för HR -scheman uppdaterades för att återspegla tidigare QBIS -uppdateringar

Augusti uppdatering 2021

Augusti uppdatering – 2021

Nytt

 • Stöd för inloggning med BankID i QBIS
  Som företag finns det nu möjlighet att aktivera inloggning med BankID för alla användare genom att aktivera en QBIS Extension.
  Notering: För att inloggning med BankID ska fungera ska användarnamnen ändras till personnummer för användare som ska använda denna inloggningstyp.

Förbättringar

 • QBIS modulnamn har blivit enhetliga oavsett vilket språk som är valt.
  För att förenkla har alla moduler i QBIS bytt till enhetliga namn oavsett vilket språk användaren har valt. De Engelska namnet har valts a vara den nya standarden.
 • Förbättringar av Fortnox integrationen
  • Automatisk uppdatering av sidan för Förbered fakturor vid export av fakturor
   Nu uppdateras sidan automatiskt för att visa korrekt status efter att export av fakturainformation till Fortnox
  • Stöd för fler valutor i integrationen
   Fortnoxintegrationen stöder nu flera valutor förutom SEK, så att det går att skicka över fakturor som är valda att vara i annan valuta.
 • Sökrutan i Artikelregistret har uppdaterats att även söka efter artikelgrupper och inte bara artiklar som tidigare

 

Åtgärdade buggar

 • Dubbla rader exporterades i vissa fall i löneexporten när Hogia Lön Plus användes
  När månaden var stängd men inte den sista veckan i månader som innehöll flera månader var stängd kunde detta orsaka att dubbletter exporterades.
 • QBIS Stämpelklocka kunde ibland stänga ner registreringsapplikationen ifall inte HR scheman inte var aktiverat
 • Anpassade fält under Användarkonton avrundade decimaltal till heltal
 • Vid användandet av utläggskvot i Expense validerades värdet felaktigt mot inloggade användare istället för den valda ägaren av utläggsbladet.
  Problemet uppstod endast för Chefer eller admnistratörer som kan välja att visa andra användare än sig själva.
 • Åtgärdat standardiseringsproblem med olika antal decimaler och olika avrundningar i QBIS Time.
  Det standardiserade antal decimaler är nu 2. Exempel 102,20 där det på vissa platser visades som 102,2. Även avrundningen sker på samma sätt på alla platser.

Juni uppdatering 2021

Juni uppdatering – 2021

Under maj har QBIS-teamet arbetat hårt för att leverera många efterfrågade funktioner och förbättringar i QBIS som du som kund använder varje dag. Höjdpunkterna i utvecklingen är:

 • Nya och förbättrad funktionalitet i Fortnox integrationen

Åtgärdade buggar

 • Ett popup-meddelande dök upp när timern slogs på, även om veckan var i framtiden.
 • Anpassade datumfält fungerade inte korrekt med tidszoner och datum konverterades inte korrekt vid visning.
 • Filtrering av kolumnerna Projektets startdatum och slutdatum för projektet fungerade inte på sidan Godkända och förbered fakturor.
 • Användare kunde i vissa fall logga in när åtkomstregel med angiven tillåten IP-adress var aktiverad.
 • Moms i procent visades inte korrekt i utlägg efter att kvittot sparats.
 • Widgetten ‘Attestassistenten’ doldes på sidan för användarkontodetaljer under fliken ‘Rättigheter’ efter att användaren licensierat ‘Project’ -modulen även om Expense -modulen redan var licensierad.
 • Mobilgränssnitt: Efter att ha klickat på en veckolänk i Meddelanden och försöker navigera till en annan vecka  orsakar detta ett fel.

Project

 • Dialogrutan Kopiera projekt under Project använde den gamla kalenderkomponenten.
 • Projektets slutdatum visades inte korrekt när en användare kopierade ett befintligt projekt.
 • Nyskapad projektaktivitet försvann efter att ha sparats.

Hogia Lön Plus

 • Registrering av löneaktivitet saknades om exportgruppen var inställd som ‘Sum Adjacent Working Time’ och den registrerade tiden inte var lika med schemalagda tiden.
 • Saknas löneaktivitetsregistrering om exportgruppen var inställd som ‘Sum Adjacent Working Time’ och de angivna klocktiderna inte var lika med den schemalagda tiden.

Nytt

 • Ny funktionalitet i Visma Lön exporten för att möjliggöra anställd distribuerad projekttid.
 • Vald filtrering för sorteringen kolumner sparas nu på sidan Godkänn fakturor.

Fortnox fakturaintegration

 • För att minimera e-postaviseringar skickas meddelanden om projektexport endast om projektet exporteras framgångsrikt och även om projektet inte exporteras av andra skäl.
 • Fixat problem med att matcha projektkod och projektaktivitetskodproblem på grund av efterföljande utrymmen.
 • Integrationen återspeglar nu ändringar av projektnamnet i QBIS och kommer att uppdatera Fortnox därefter.
 • Det är nu möjligt att ange ett startdatum för Integration av leverantörsfakturor så att endast relevant leverantörsfaktura importeras.
 • QBIS synkroniserar nu även status för betalda fakturor från Fortnox till QBIS. Om funktionen är aktiverad återspeglas fakturastatusen i QBIS för att visa när fakturan är i status betald.
 • Det är nu möjligt att visa utläggskommentarer på fakturarapporten
 • Elektronisk referens överförs nu korrekt till Fortnox med referensens för- och efternamn.
 • Leverantörens fakturapostnamn har rensats och visar inte onödig information vid överföringen till Fortnox.
 • Integration för att stödja export för bokföringsändamål
 • En ny inställning har lagts till så att fakturaintegrationen kan exportera projektaktiviteter med faktor 0.
 • Automatisk aktivering av överföring av fakturarapport till Fortnox vid fakturering så att detta inte behöver sättas varje gång.
 • En ny funktion för importkunder från Fortnox för att göra det snabbare att konfigurera integrationen mellan applikationerna.
 • Fortnox-integrationen kartlägger nu material till “vara” och timmar “tjänst”

Maj uppdatering 2 2021

Maj uppdatering – 2021

Under maj har QBIS-teamet arbetat hårt för att leverera många efterfrågade funktioner och förbättringar i QBIS som du som kund använder varje dag. Höjdpunkterna i utvecklingen är:

 • QBIS Team har arbetat för att fixa olika buggar i QBIS Expense.
 • En ny avvikelsestyp Hours Interval har införts för HR-scheman för att beräkna intervallet mer exakt beroende på arbetstid.
 • Alla produktnamn i QBIS är standardiserade oavsett vilket språk som användsför att göra varumärket mer modernt.
 • En ny ikon för QBIS-rapporter har introducerats i navigeringsfältet.

Åtgärdade buggar

 • Rubriker i utläggsrapporten har reviderats.
 • Strukturen för Utläggskrapporten har modifierats för att visa mer tydlig information.
 • Widgetinställningen för Attestassistanten är inte synlig på sidan Användarkonto, även om användaren har behörighet att visa.
  Widgetinställningen för  Attestassistanten visas inte (under Dashboard Widgets-kolumner på fliken Privilegier) ens om användare har Admin-åtkomst för QBIS-Expenses men användaråtkomst för QBIS-tid.
 • Inaktiva chefer visas fortfarande på vissa sidor.
  De chefer som är inaktiva ska inte visas på sidorna Användarkonton och Time Approve.
 • Felaktig avvikelse på avvikelsevärdena på Min tid-widget och på sidan för tidsjustering.
 • Landspriser för Sverige är satt till 0 när användaren försöker skapa en ny logi för 2021.
 • Priset på kvittot visas inte korrekt på projektdetaljer-sidan om inställningen för projektvaluta är inställd på en annan valuta än standardval.
  Kvittoobjekt som är kopplade till något projekt listas på sidan Projektdetaljer. Varje gång du sparar projektet multipliceras prisbeloppen med projektvalutakursen om och om igen.
 • Avvikelser på HR-scheman sparas i fel vecka om schemat är inställt på flera veckors intervall.
  Efter att ha sparat schemat uppdateras inte avvikelsepanelen för att visa avvikelserna från vecka 1.
 • Den nyskapade användaren visas inte på sidan Användarkonton.
 • Åtgärdsknappar är inaktiverade om Godkänd status väljs på sidan Godkänn tid.
  När Godkänd status ingår i filterinställningen inaktiveras alla kryssrutor oavsett varans status.
 • Godkänn och hoppa över knapparna presenteras även om de lämnar godkännandecykeln på tidrapportsidan.
  När en chef startar godkännandecykeln och godkänner en vecka i ett urval av flera veckor och sedan navigerar till tidrapport via QBIS-menyn kan chefen fortfarande se knapparna.

Förbättringar

 • Uppdaterade alla löneexporter för att stödja utläggsfunktionen som nyligen introducerades med QBIS Expense.
  Förbättrad Traktamentsfunktionalitet för att ge våra UK-kunder en bättre upplevelse.
 • Nytt QBIS-tillägg tillagt som heter Activity Time Reporting så att användare kan rapportera tid på aktiviteter.
  För QBIS-konton som inte har tillgång till QBIS Project gör vi det möjligt att registrera tid på aktiviteter.
 • Mer användarvänliga QBIS-meddelanden skickas när första gången registreras för QBIS-demo-konto.
 • Introducerade en ny funktionalitet för att justera maximala aktivitetstimmar när budgeten ändras från 0 timme.
  Budgettimmar placeras också på maximala timmar när användaren skapar eller ändrar en aktivitet från listan på fliken Aktivitet utan att öppna dess detaljer.
 • Introducerade en ny kolumn som heter Allokerade timmar på fliken Aktivitet på sidan Projektinformation.
  Det totala antalet tilldelade timmar för aktivitetens medlemmar eller gruppbudget visas i den här kolumnen.
 • Förhindra att användaren ändrar PIN-kod för den anställde om Pincode-in- / ut-inställningen inte är aktiverad.

Mars uppdatering 2 2021

Mars uppdatering 2 – 2021

QBIS Teamet har arbetat hårt under en längre period och vi är nu stolta över att äntligen kunna presentera vår nya utläggsmodul QBIS Expense.

Nya utläggsmodulen innehåller massor av nya funktioner och förbättringar.

Nytt

QBIS Expense

Generellt

 • Förbättrad användarvy i utläggsbladet. Mycket lättare för användaren att lägga till utlägg, spara och se vad de ska få tillbaka på lönen.
 • Stor förbättring av användarvänligheten vid uppsättning och inställningar av utläggsmodulen
 • Ny central sida för uppsättning och översikt över lönearter och konton för utlägg
 • Möjlighet att väja och skriva ut flera utläggsblad i taget jämfört med enbart ett
 • Påminnelse vid försenade utläggsblad
 • Notis till chefer om stängda utläggsblad
 • Ny utläggsblads-rapport – Mycket bättre och mer detaljerad information både för användaren och chef samt admin
 • Förbättrad funktionalitet i löneexporterna för att stödja nya funktionaliteten med beskattning av milersättning och traktamente

Kvitto

 • Förbättrad användarvy där användaren lägger till kvitton
 • Förbättrad uppladdning av filer och foton till kvitton med bättre förhandsgranskning
 • Möjlighet att ladda upp pdf-filer i utlägg
 • Hantering av kvitton med mer än en momssats
 • Användarvänlig funktionalitet för att visa kvitton och göra ändringar i detaljer som moms mm (admin)
 • Ny rapport för analys av kvitton
 • Kvotvärde på kvittotyper för att exempelvis kontrollera värde på friskvårdsbidrag (tillägg, kostnad tillkommer utöver licenserna för QBIS Expense)

Traktamente

 • Helt ny design av traktamentesfunktionaliteten
 • Stöd för skattefritt och skattepliktigt traktamente
 • Automatisk beräkning av traktamente inrikes och utrikes enligt Skatteverket
 • Ny funktionalitet för att spara historisk data och ersättningar för traktamente
 • Ny funktionalitet för endagsförrättning, hel och halv dag
 • Ny funktionalitet för nattraktamente
 • Ny funktionalitet för måltidsavdrag (hel och halv)
 • Ny funktionalitet för nattraktamente
 • Ny funktionalitet för kostförmån
 • Ny funktionalitet för resor med flera destinationer i utlandet i samma resa
 • Förbättrad funktionalitet vid automatisk uppdatering av traktamentsbelopp för olika länder från skatteverket
 • Ny rapport för analys av traktamenten

Milersättning

 • Beskattningsstöd för milersättning
 • Ny rapport för analys av milersättning

Representation

 • Ny funktionalitet som gör utlägg för representation kompatibla med reglerna från skatteverket.
 • Stöd för kvitton med avdragsgill- och ej avdragsgill representation (moms eller kostnad). Korrekt beräkning gällande representation med mat, alkohol- och ej alkoholhaltiga drycker och enkel förtäring för skattefritt och skattepliktigt belopp och moms.
 • Stöder dricks på representationskvitton
 • Möjlighet till obligatorisk deltagarlista
 • Ny rapport för analys av representation

Förbättringar

Åtgärdade buggar

Mars uppdatering 1 2021

Mars uppdatering 1 – 2021

Under februari har QBIS-teamet arbetat hårt för att leverera en hel del efterfrågade funktioner och förbättringar i QBIS som du som kund använder varje dag. Höjdpunkterna i utvecklingen är:

 • QBIS Team har arbetat hårt med slutförandet av vår snart kommande nya Utläggsmodul, QBIS Expense.
 • Vi är också stolta över att kunna leverera fyra nya förbättringar för våra Stämpelklockor för att göra livet enklare för både användare och administratörer. Uppdateringarna för Stämpelklockorna kommer att gradvis skickas ut till enheterna under mars och början av april.
 • Total omstrukturering/design av systeminställningarna för Tid så att en administratör enkelt kan förstå och hitta bland inställningarna för Tid-modulen.

Åtgärdade buggar

 • Lagt till stöd för ny API-version i Procountor-integrationen
  Integrationen uppdaterades för att supporta den nya versionen av Procountor-integrations-API: et
 • Dialogrutan “Ange anledning till ändring” visas inte konsekvent.
  Timmar visades inkonsekvent i olika format.
 • I totalen för antal arbetstimmar i veckan saknas måndagens arbetstid i Mobil UI.
  Måndagens tid uteslöts i veckototalen i mobilgränssnittet så att summan var olika jämfört med totalen i webbversionen.
 • Lönekoden avkortas när en ny sida för användarkonto sparas och orsakar problem i PAXML-löneexport.
  På grund av avklippning av lönekoderna när PAXML-löneexport exporterades där de valda exporterade filerna orsakade fel vid import.
 • Ändringar i traktamenten påverkade exporter i PAXML-format.
  Förändringar i traktamentsfunktioner, orsakade saknade värden i  exporterade PAXML filer så att den exporterade filen inte var korrekt.
 • Klocktider fylls på löneaktivitet även när det finns flera intervaller registrerade.
 • Export av GL-kod för PAXML-export fungerade inte korrekt.
 • Kapacitetsutnyttjanderapporten hängde sig under skapandet i vissa fall på grund av ett backend-fel.
 • När du byter anställd i detaljerad vy uppdateras inte informationen i Tidsöversikt -> Min tid -widget
  När du byter användare i Min Tid-widgeten laddades inte värdena om för att visa den valda användaren.

Förbättringar

Stämpelklocka

QBIS-teamet har arbetat hårt för att leverera flera förbättringar för Stämpelklockan. Uppdateringarna kommer att gå ut till alla aktiva Stämpelklockor gradvis under mars.

 • Tillagd support för hantering av klocktider på Stämpelklockan.
  Vi har lagt till möjligheten att kunna ange klocktider (Start -, Sluttid för löneaktivitet) på stämpelklockan i samband när en löneaktivitet väljs på stämpelklockan.
 • Otillfredsställande interaktion mellan Stämpelklockan och HR-scheman och att ange raster.
  Samspelet mellan HR-scheman och Stämpelklockan har förbättrats så att stämpelklockan kan hantera multipla raster på samma dag som är upplagda i HR-scheman.
 • Stämpelklockan hanterar inte förifyllda raster.
  Förbättrat stöd för hantering av förifyllda raster. Se https://help.qbis.se/article/hur-forfylld-tid-fungerar-pa-stampelklockan/
 • Stämpelklockan hanterar inga faktorer för löneaktiviteter som har annan faktor än 1.
  Hanteringen av löneaktiviteter med faktorer större än 1 har förbättras för att stödja alla faktorer angivna på en löneaktivitet.
 • Flytt av Stämpelklockan till en Extension
  Aktivering av stämpelklockor har nu flyttats till QBIS Extensions för att göra det lättare att administrera och ha kontroll över aktiverade enheter.

Projektmodul

 • Förbättring av fliken Grupp i projektmodulen
  I fliken Grupp under projekt visas nu avdelningen och den jobbposition som användaren (resurs) tillhör. Detta kommer t.ex. att ge projektledare som använder QBIS och till och med gruppmedlemmar, möjligheten att enkelt se var deras resurser kommer ifrån och även vilken kompetens (jobb) de har.

API

 • Utökade metoder i WS API för att inkludera metoden för anpassade fält för användarkonton.
  Vi har utökat API-metoderna för att stödja anpassade fält i core -modulen Användarkonton så att dina anpassade fält kan hämtas till dina externa applikationer. Se https://apps.qbis.se/WS/QBIS_DS.asmx för dokumentation.

Tid

 • Inkludera verifierade utlägg om godkända utlägg är inställda på att inkluderas i löneexporten.
  När funktionen för verifiering av utlägg aktiverades och “Endast godkända utlägg för export” ställdes in exporterades inte verifierade utlägg. Nu exporterar exporten både godkända och verifierade utlägg om inställningen är inställd på JA.
 • Ny standardterminologi för Kom / Gick / rast
  Ändrad terminologi för Kom, Gick och rast. Den nya terminologin är Starttid, Sluttid och Rast.

Extensions

 • Månadsöversikt och förbättringsförlängning av godkännande
  Vi har nu förbättrat tillägget så att det också kan användas tillsammans med projektmodulen.
  – Det är nu möjligt att se avvikelser i arbetstiden i översikten.
  – Det visas nu projekttimmar i översikten.

Systemmodul

 • Omdesignad Tidsinställningssidan i Systemmodulen  
  Vi har helt gjort om tidsinställningarna i systemmodulen för att göra det lättare att förstå och hitta rätt inställningar för systemadministratören.

Januari uppdatering 2021

Januari uppdatering 2021

Nytt / Förbättringar

 • Bekräftelse av Tidkorts -stängning
  Genom att aktivera funktionen konfirmering av tidkortstängning, kan administratören ange ett meddelande som visas för användaren när tidkortet stängs och där användaren måste godkänna för att kunna stänga tidkortet. Detta kan tex användas för att användaren ska bekräfta att registreringarna är korrekta innan stängning.
 • Förhindra framtida tidrapportering
  Genom att aktivera förhindrande av framtida tidrapportering, förhindras användaren att kunna rapportera tid på tidkort framåt i tiden utan endast fram till dagens datum.
 • Tvingande tidkortskommentarer
  Genom att aktivera tvingande tidkortskommentarer så måste användaren skriva en kommentar vid ändringar på tidkortet för att kunna följa varför tid redigerats och när i en logg.
 • ATF stöd för timbaserade scheman
  Vi har lagt till möjlighet att använda ATF (Arbetstidsförkortning) även för scheman som är timbaserade i HR modulen.
 • Inkluderat företagsnamn i projektsynkroniserings -mail för Fortnox integrationen
  Precis som i synkroniserings -mailen för leverantörssynkroniseringen finns nu information om vilken kund mailet gäller. Detta är framförallt för att underlätta för Byråer med hantering av flera kunder.

Åtgärdade buggar

Flertal buggar har blivit åtgärdade

Arkiverade uppdateringar