Skip to main content

Uppdatering december 2015

Datum 2015-12-26

Backend update inkluderade förberedelser för nya QBIS. BETA-testning av systemet.


Datum 2015-12-08

Backend update inkluderade förberedelser för nya QBIS.[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Uppdatering november 2015

Datum 2015-11-26  Stor uppdatering

Stor uppdatering backend som inkluderade förberedelser för den kommande nya QBIS som inom en snar framtid kommer att finnas tillgängligt för våra kunder .

Uppdatering oktober 2015

Datum 2015-10-29  Rutinuppdatering

Typ Sammanfattning Modul/er Förklaring
Bug Projektfaktureringsrapporten visar visar endast nuvarande datum Projekt, projektfakturering Projektfaktureringsrapporten har förbättrats och felaktigheter har åtgärdats.
– Det datum som anges i rapporten visar nu fakturadatum och inte datum när rapporten skapandes. Datum för skapande av rapport visas fortfarande tills en faktura har är klar.
– Fakturaadress är nu den adress som väljs i första hand i stället för postadressen som tidigare valdes. Adresserna kommer att väljas i följande ordning:
— Fakturaadress eller om den saknas postadress och om den saknas kommer besöksadress att användas.
– Fältet stad saknades i rapportens adressfält , fältet har nu lagts till för att visa hela adressen.
Vidareutveckling Förbättrad tydlighet av filtreringen på projektfaktureringssidan. Projekt, projektfakturering Vi har förbättrat hur informationen som presenteras och användarvänligheten för projektledare inuti Projektfaktureringsfliken genom att visa både de filtrerade summorna och de totala godkända värdena. Filterringsknappen har även bytt namn till Filtrera för att tydligare visa dess syfte.

Uppdatering september 2015

Datum 2015-09-30 – Rutinuppdatering

Typ Sammanfattning Modul/er Förklaring
Vidareutveckling Förändringar kring att sätta “Kontaktsätt” till aktiv/inaktiv CRM, Systeminställningar Förbättrad hantering av “Hittade oss genom” i CRM företagsinformation
– Det är nu möjligt att skapa obegränsat antal poster i “Hittade oss genom” i CRM-administrationen.
– Varje post kan sättas som aktiverad/oaktiverad så att historiken på redan skapade bibehålls men att man samtidigt endast visar aktuella poster i listan när man skapar nya företag.
Bug Negativa timmar kan inte registreras – på alla browsers. Tid Ett felaktigt beteende i Firefox och Chrome har blivit åtgärdat så att det inte går att ange negativa timmar i tidsaktivitetsfälten
Vidareutveckling Tillåter negativa timmar på fakureringssidan för att göra kreditnota. Projekt, Projektfakturering Faktura fliken i Projektmodulen har förbättrats så att projektledare eller administratörer kan ange negativa timmar så att det går att skapa en kreditfaktura
Vidareutveckling Nya filter för produkt och produktgrupp CRM Förbättringar har gjorts i säljpipline genom utökad filtrering. Filtrering kan nu göras baserat på produkt eller produktpaket så att ditt säljteam har möjligheten att sätt upp mål baserat på produkt och kunna mäta prestation.
Vidareutveckling Förbättrad funktionalitet på  “hittade oss igenom” inställningarna. CRM, Systeminställningar Förbättrad hantering av “Kontaktsätt” i CRM händelselistan
– Det är nu möjligt att skapa obegränsat antal poster för “Kontaktsätt” i CRM administrationen.
– Varje post kan sättas som aktiverad/inaktiverad så att historiken på redan skapade kategorier bibehålls trots en inaktivering. Samtidigt visas endast aktuella poster i listan när man skapar nya företag.
Bug CRM Typ dropdown justerad i säljpipeline CRM Åtgärdat mindre UI-problem där CRM Typ på rullgardinsmenyn inte var korrekt justerad.
Vidareutveckling Utökat antal tecken på landsfältet. CRM, Projekt, ServiceDesk Förbättringar har gjorts i CRM, Projekt och Ärendehanterings modulerna för landsnamn som har utökats till 50 tecken för att kunna rymma hela landsnamn utan avkortning

Uppdatering augusti 2015

Datum 2015-08-27 – Rutinuppdatering

Typ Sammanfattning Modul/er Förklaring
Vidareutveckling Aktivetet saknades i excelfilen i vissa fall när semesterplaneringen exporterades Tid, Exporter Semesteröversiktsrapporten korrigering. Om semester och andra löneaktiviteter blandades kunde vissa veckor visa blankt även om semester var korrekt inlagt.
Vidareutveckling Lösenordsfältet i applikationen är ändrad så att den inte visar lösenordet i klartext. Visma integration Förbättringar i Visma admin export applikationen
– Lösenordet för QBIS connect är inte längre synligt i klartext.
– Användaren kan nu välja om lösenordet ska sparas
– Applikationen loggar bara in automatiskt om användaren har valt “Kom ihåg lösenord”, för att ge användaren möjlighet att välja graden av säkerhet.
Ny Exportera QBIS ordernummer till Visma Admin Visma integration Visma admin faktureringsexport stöder nu export av ordernummer från QBIS.
Bug Faktureringstext i Visma Administration visades inte alltid korrekt. Visma integration Fakturatexter som exporterades till Visma admin visades i vissa fall inkorrekt i Visma. Avkapade rader eller att felaktig text visades i fakturatextfältet. Detta är nu åtgärdat
Ny Inget datum ska exporteras ska exporteras till Visma Admin Visma integration QBIS Faktureringsexport till Visma admin exporterade fälten förfalloddatum och leveransdatum och skapade felaktiga datum. Eftersom fälten inte finns i QBIS Projekt ska dessa fält inte exporteras.
Vidarutveckling Tilllåt filtering i händelsevyn av nivånamn CRM I CRM modulens händelsevy kan man nu filtera efter nivånamn. Nivånamnen finns även i listvyn som en egen kolumn.
Tillgängliga filteringsnivåer:
– Alla
– Ej Tilldelat
eller en nivå som är uppsatt i databasen.