Skip to main content

Uppdatering december 2016

Highlights

 • Användare kan nu öppna sina stängda men inte godkända tidrapporter utan att behöva begära att tidrapport ska öppnas från chefer eller administratörer.
 • Mass-godkännande och markera som redo av projekt  i med ett par klick.

Nytt

 • För projektledare som har stora högar av projekt varje månad för att godkänna material och tid kan processen vara ganska tidskrävande . Vi har förbättrat detta arbetsflöde för att göra det möjligt för projektadministratörer till att mass-godkänna och markera projekt som färdiga med ett par enkla klick

Förbättringar

 • Konfigureringen av autogenerering för projektnummer har förbättrats för att vara mer flexibel. Det är nu möjligt att välja ett startnummer för autogenereringen och att möjligheten att välja om formatet skall ha en separator mellan prefixet och det automatiskt genererade numret.
 • Anställda med användarrättighet kan nu öppna sina stängda veckor så länge de inte är godkända. När en stängd vecka öppnas av den anställde kommer ett meddelande visas för chefer och administratörer som kan godkänna den anställdes tidkort om de har samma vecka öppet i tidkortet för den anställde.
 • Att lägga till flera aktiviteter för samma projekt på tidkortet har blivit enklare. Senast valda kund/projekt är förvalt när du ska lägga till en ny aktivitet.

Buggar

 • E-post som skickas från ärendehanteringsmodulen som innehåller Kinesiska tecken visas inte korrekt i e-posten.
 • Mindre visuell bug för Förbered löner fliken för Hogia Lön Plus där textboxarna hade blivit avkapade i sidan.
 • Användare av Chrome på Android mobiler kunde inte registrera tid på tidkortet korrekt.

Uppdatering november 2016

Highlights

QBIS 2.0 Rapportgenerator är släppt!

Se det senaste webinaret om rapportgeneratorn för att komma igång.

Nytt

 • Visuell omdesign av funktionsknapparna som nu alltid finns toppen av sidan i en “Frozen panel”. Funktionsknapparna finns alltid till hands oavsett
 • Automatisk beräkning av arbetstids. När en användare skriver in projektaktivitetstid på tidkortet kommer arbetstidsfälten att automatiskt beräknas och fyllas i. Detta aktiviteras under system.
 • Projekttid till Visma löneexport. Löneexporten för Visma stöder nu projekttid.

Förbättringar

 • Ändring av rättigheter under HR scheman. En chef kan endast ta bort scheman som den själv skapat.

Buggar

 • På IPhone visades tangentbordet när man öppnade projektaktivitetsrullgardinerna även om det inte visades någon sökbox.
 • Vid en viss fönsterstorlek blev menyn dubblerades höjden på menyn.
 • Förifylld tid försvann för vissa användare till synes slumpvis. Problemet har åtgärdats

Uppdatering oktober 2016

Nytt

 • Nu kan du söka och lättare hitta dina projekt eller projektaktiviter med det inbyggda sökfältet när du ska lägga till projektaktiviteter på tidkortet.
 • Använder ni Arbetstids widgeten som stämpelklocka? Ibland kan användarna missa att stämpla ut för dagen. QBIS kan nu ställas in för att automatiskt stämpla ut alla som inte gjort det vid en angiven tid. Dagen efter kommer användare få ett meddelande i Widgeten och måste rätta till tiden innan det går att stämla in igen.
 • White labeling förbättring. Konfigurera din egen logo och hälsningsfras för att användas i epost som skickas från QBIS till användarna att följa er företagsstandard.
 • Nu kan du som Hogia portalanvändare logga in direkt i QBIS utan att gå via Hogia portalen.
 • Ska du använda samma projektaktiviteter som du använde förra veckan behöver du inte lägga upp dem igen. Spara tid och använd funktionen Lägg till förra veckans aktiviteter till mitt tidkort.

Förbättringar

 • När kvittobilder sparas under utlägg sparas även rotationsinformation så att bilden visas i vald rotation.
 • Kvittonnummer på utläggssidan sorteras nu korrekt.
 • Visuella globala förbättringar
  – Undermenyn döljs när musmarkören flyttar sig från menyn.
  – Sidrubrikernas storlek har minskats och sektionen är nu fast.
 • När webläsaren automatiskt fyllde i lösenordet på anställdavyn gick det inte att spara och felet var dolt. Nu expanderas fälten automatisk vid fel så att det är enkelt att se och korrigera.

Buggar

 • Arbetstids widgeten visade fält som inte skulle visas när widgeten var konfigurerad för att använda endast arbetstid.
 • Ändringar på momsfältet sparades inte när ändring gjordes för Visma lön exporten. Felet är nu åtgärdat.
 • Visuella förbättringar för widgets. Skillnader i rubrikstorlekar i vissa widgets har åtgärdats.
 • Om “Visa arbetstid” are avaktiverat för en användare gick det inte att växla mellan vecko och dagvy på tidkortet.
 • I vissa fall när löneaktivitetstid registrerades kunde den inmatade tiden försvinna när man sparade. Problemet har nu blivit åtgärdat.
 • Om ett företag har ett stort antal avdelningar, avmarkerades de sista markerade objekten i listan på grund av att listan trunkerades när den skickades till servern. Problemet har lösts genom att utvidga den tillåtna datastorlek som ska skickas från rullgardinsmenyn .
 • När en användare öppnade detaljerad vy för projektaktiviter sattes faktor fältet att vara i fokus. Faktor fältet är inte längre satt att sättas i fokus som standard.

Uppdatering september 2016

Highlights

 • Hogia Lön Plus projekttidsexport
 • Historisk kontroll av exporterad data i löneexporter

Nytt

 • Du kan nu välja om du vill att systemet ska komma ihåg vad som tidigare exporterats till ditt valda lönesystemet.
  – Om du exporterar data för samma period flera gånger, kommer QBIS nu minns exporterade data och inte exportera det igen.
  – Varje gång du exportera data och tidigare exporterat för den valda perioden, kommer QBIS ger dig möjlighet att antingen göra en fullständig export för perioden och få med redan exporterade data eller bara exportera data som inte har exporterats tidigare.
  Stöd för exporthistorik aktiverats i inställningarna för den valda löneexporten.
 • Export av projektdata är ett nytt alternativ och tillgänglig för Hogia Lön Plus lön export om du har projektmodulen.
  När du ställer in din export, har du möjlighet att också välja export av projekttid.
  – Lönekoder som är angivna i dina projektaktiviteter kommer att ingå i exporten.
  – Gör det enkelt för projektledarna att skapa nya aktiviteter med rätt lönkod genom att skapa aktivitetsmallar inklusive fördefinierad lönekod.
  – Möjlighet att ange baskonto för utlägg, separerat för moms, avdragsgill och ej avdragsgill representation
  – Möjlighet att exportera projektnummer för utlägg
 • Vi har nu lagt till systemintegration för Lönetid i SAP. Kontakta din QBIS representant för att höra mer om att få ditt QBIS anslutet till SAP!

Förbättringar

 • Som QBIS administratör har du nu möjlighet att begränsa användare från att välja och ta bort widgetar på instrumentpanelen . Administratören kan nu även konfigurera instrumentpanelen för enskilda användare.
 • Skräddarsy QBIS för att passa din företagsprofil ytterligare med förbättrad White labeling. Du har nu möjlighet att ställa in din egen logotyp och signatur på e-postmeddelanden som skickas av QBIS. Kontakta QBIS om du är intresserad av White labeling.
 • Tilldela en utsedd QBIS support person på det egna företaget för att hantera användarnas frågor och önskemål. Som QBIS administratör har nu möjlighet att konfigurera QBIS sidebar för att skicka e-post till en angiven epostlåda i företaget i stället för att gå direkt till QBIS Support. Detta kan användas för att skapa bättre kontroll för företaget vem och vad som ska skickas till QBIS supporten.
 • Den nya arbetstid start/stopp-widgeten har fått förbättringar
  – Geo-lokaliseringens prestanda har höjts för att ge en bättre användarupplevelse
  – Förhindra användaren att klicka två gånger för att utföra samma åtgärd.
  – Inställning av widgeten har förbättrats, nu behöver du inte tänka på att klicka i Tillåt Card / PIN registrering i Systemkontrollen.
 • När du anger frånvaro är det lätt att glömma att ändra arbetstiden, som leder fram till fel antal timmar på löneaktiviteter. Från och med nu, kommer QBIS automatiskt återställa dina arbetstider (Ankomst, lunch och Lämna) om antalet timmar på frånvaron är lika med kontrakterade timmar för dagen.

Uppdatering augusti 2016

Highlights

 • White labeling

Nytt

 • Nu kan du i QBIS kundanpassa logos och färg för att anpassa mot företagets standard (White labeling). Kontakta din säljrepresentant för att få veta mer.

Uppdatering juli 2016

Highlights

 • Start/Stopp-klocka för arbetstid förpackat i en widget. Lättviktsstämpelklocka som kan användas på en dator eller i en mobil enhet, med stöd för geolokalisering.

Nytt

 • Har ni behov av att kunna stämpla in och ut era tider men behöver kunna göra det mobilt. QBIS har nu en mobil stämpelklocka lättåtkommlig direkt på dashboarden. Widgeten har stöd för kom/gå och rast. Om ni behöver veta var instämlingen gjordes finns även stöd för aktivering av geolokalisering som visas för varje instämpling. Aktivera start/stop-klockan för arbetstid i systeminställningarna.

Förbättringar

 • Nu behöver du inte öppna schemalagda timmar varje gång du öppnar ett tidkort. QBIS kommer nu ihåg ditt senaste val om det ska vara synligt eller gömt.
 • När chef eller admin godkände tidkort eller utläggskort kunde man oavsiktligt råka klicka utanför checkbox och orsaka att tidkorts eller utläggssidan att öppnas istället.
 • Numeriskt (Android) och alfanumeriskt tangentbord visas när tid ska skrivas in på tidkortet i mobila webläsare för att förbättra användarupplevelsen.

Buggar

 • Vyn för pekskärmstidsstämplar som visar instämplingar för Touch Screen och Arbetstid start / stopp widget hanterade inte radbrytningar korrekt och orsakade att längre rader av text blev oläsbara textrader.
 • Ett fel i Hogia lön exporten medförde att företagsnamn och organisationsnummer saknades i skapade exportfiler.
 • När ett ärendehanteringsärende öppnades från en länk på tidkortet och sedan stängde ärendet laddades inte alltid tidkortet igen korrekt.
 • Vyn för pekskärmstidsstämplar som visar instämplingar för Touch Screen och Arbetstid start / stopp widget hanterade inte radbrytningar korrekt och orsakade att längre rader av text blev oläsbara textrader .

Uppdatering juni 2016

[/vc_column_text]

Highlights

Nu behöver du inte tänka på vad du ska ange i projektetkodfältet när du skapar ett nytt projekt. Det är nu möjligt att låta QBIS automatiskt skapa projektkoder. Koderna skapas antingen med ett standardprefixnamn eller ett prefix beroende av en viss projekt kategori . Projektetkods automationen ser även till att det inte finns några luckor i numreringen eller att någon annan tar projektkoden när du skriver in dina detaljer i projektet. Komma igång idag genom att aktivera funktionen i systemmodulen.

Använder du inte In/ut funktionaliteten i QBIS? Nu kan du kontrollera om du vill visa In/ut knapparna på Touch Screenen.

Om du har många projekt, kunde projektöversikten ta lång tid att ladda. Nu har projektöversikten fått paginering som minska laddtiden oavsett hur många project du har.

Nytt

 • Skapa projektkoder automatiskt, med ett standardprefix eller prefix per projektkategori.
 • Använder du inte In/ut funktionaliteten i QBIS? Nu kan du kontrollera om du vill visa In/ut knapparna i Touch Screenen.

Förbättringar

 • För att öka prestandan och minska laddtiden för projektöversikten när det finns ett stort antal projekt har paginering införts. På detta sätt minskar datan som ska överföras till webläsaren och vyn uppdateras snabbare.

Buggar

 • I tidkortets dagvy visades fel dag om man ändrade datum i vissa fall. Detta beteende kunde få användaren tro att tiden inte hade sparats korrekt.
 • Sidan för Förifylld arbetstid hanterade inte språksupport korrekt och visade engelsk text på vissa element även om svenska var valt.
 • Kvittonummer med mer än 9 tecken orsakade att sidan inte fungerade när utläggsbladet laddades.

Uppdatering maj 2016

Highlights

Det ska inte vara krångligt att konfigurera och köra löneexporter. QBIS löneexport har fått ett helt nytt utseende och ett tydligt flöde både för konfigurering av lönesystem och för att köra lönekörningsexporter.

Följ statusförändring på utläggsblad eller se vem som har ändrat och när. En vy med historik har lagts till på utläggsbladen.

Ledighetsansökningssidan har blivit optimerad för att öka prestandan. Tiden det tar att ladda sidan har minskat med 50%

Backendutveckling för kommande rapporter.

Nytt

 • Nytt flöde och utseende av löneexporterna
 • Historik på statusändringar på utläggsblad
 • Ny koppling, Visma Business integration

Förbättringar

 • Företagsnamnet i projektaktiviteter på tidkortet visade förkortningen istället för det fullständiga namnet.
 • Ledighetsansökningssidan har blivit optimerad för att öka prestandan. Tiden det tar att ladda sidan har minskat med 50%

Buggar

 • Ett fel kunde inträffa om columnsortering gjordes flera gånger i rad på utläggsöversikten
 • Material med samma artikelkod men med olika pris grupperades och medelvärdets summa visades som pris.
 • Ändring av löneaktivitet vid redigering av en ledighetsansökan sparade inte ändringen

Uppdatering april 2016

Highlights

Förbättrad utläggshantering, representationshantering i användarinterfacet har lagts till och export till Hogia lön för representation

Automatisk uträkning av kortaste avstånd för milersättning inklusive autocomplete och karta över körsträckan

Nytt
 • Nu behöver du inte leta upp gatunamn och distanser när du ska registrera milersätting. Låt QBIS hjälpa dig hitta till och från platser, använd den automatiska kortaste distansuträkningen eller skriv in det manuellt. See din resa i kartan.
 • Förbättrad utläggshantering med fler möligheter och förbättrad export till Hogia Lön Plus.
  – Registrera representations kvitton, med antal deltagare och namnen på dessa, syfte och belopp
  – Välj om antalet eller beloppet skall exporteras för registrerade traktamenten och måltidsersättningar
  – Export av moms till separat kostnadsställe och val om beloppen exporteras som enbart brutto, brutton + moms eller netto + moms
  – Export av avdragsgill och ej avdragsgill representation till separata kostnadsställen
 • I CRM säljpipelineöversikten har fältet “% mot avslut” lagts till som en kolumn så att användaren kan sortera efter det fältets värde.

Förbättringar

 • Höjden på rullgardingsmenyn med anställda i sidrubrikerna på sidorna Tidöversikt, Tidkort och utläggsöversikten har förlängts så att fler anställda syns.
 • I ledighetsplaneraren går det nu att dra ut ledighetsöversikten så att fler anställda syns samtidigt.
 • QBIS kommer nu att komma ihåg om Tidkortsvyn senast var dag eller veckovy
 • I dagvyn på tidkortet visas nu namnet på den valda dagen
 • I utläggslistvyn har kvittonummer lagts till som en kolumn så att det ska vara lätt att hitta ett kvitto.
 • En hoppa över utläggsblad knapp har lagts till administration godkänn utläggsflödet så att det går att hoppa över ett enskilt utläggsblad utan att avbryta godkännandeflödet.

Buggar

 • Ett mindre grammatiskt fel i påminnelsemail för öppna veckor har korrigerats i det engelska språkstödet
 • Redigerbara etiketter för matreduktion som sätts upp i systemmodulen återspeglades inte på utläggssidan för matreduktion.
 • I ledighetsplaneraren flyttades tiden fram med 3 månader i taget när inställningen var i kvartalsvyn. Detta orsakade att det inte gick att välja vilka månader som skulle visas i samma vy. Datumväljaren flyttar nu alltid tiden bak eller framåt en månad, både i månads och kvartalsvyn.
 • Löneaktiviteter som var satta som ej valbara syntes i ledighetsplaneraren
 • Rullgardinsmenyer med anställda förlorar focus när man kommer till slutet och använder musscrollhjulet.
 • På Tidkortssidan i dagvy visades rubriken för “Touch screen” även om det inte fanns en Touch screen
 • Ett felmeddelande visades i Min debiterbara tid widgeten om användaren bara hade tidsmodulen aktiverad.
 • Excelexporten för ledighetsplaneraren, exporterade inte korrekt. Detta har nu blivit åtgärdat.
 • På tidkortet om en dag av veckan hamnade i förra månaden och månaden var stängd var det inte möjligt att ta bort aktiviteten även om ingen tid var sparad.
 • Det var möjligt i vissa fall att välja flera projekt aktiviteter att vara automatiskt ifyllda på tidkortet i standard mallen. Detta har blivit åtgärdat och endast en projektktivitet kan väljas för automastisk ifyllnad.
 • Problem att registrera tid på tidkorted med vissa Android + Chrome versioner. Siffror som matades in visades inte alltid och markering av fältet fångades inte alltid upp.
 • Ingen varning visades när tidkort stängdes om det var en differens mellan arbetstid och aktivitetstid.

Uppdatering mars 2016

Highlights

Mycket arbete har lagts på att förbättra laddningstiden och på att förbättra användarupplevelsen vid användade av tidkorten. Vi är glada att meddela att vi lyckas öka prestandan med upp till 600 % .
Vi har också begränsat användningen av animationer och minska sidan från ändra storlek under laddning. Detta har varit en av våra mest efterfrågade förbättringar.

Nytt

 • Personalliggare  – XML Report
 • Förifylld tid QBIS 2 implementation
 • QBIS Ärendehantering CC functionalitet. Lägga till deltagare som ska få mailkopior på ärendenotifieringar.
 • Möjlighet att även välja 5 och 3 veckos scheman i HR modulen.

Förbättringar

 • Stora förbättringar av laddingstider av tidkort.
 • Uppdatering av veckopåminnelsemail för att vara enligt QBIS 2 standard.
 • Tidkort – Projektaktivitetsöversikten har visuellt förbättrats.
 • Tidkort – Ändra tabordning. Tabordningen har ändrats till att förflytta sig verticalt mellan fälten istället för horisontalt.
 • Förbättingar Personalliggare. Personalliggaren kan nu aktiveras/inaktiveras så att företag som inte använder denna funktionalitetinte blir låsta av restriktioner som är kopplade till personalliggaren.
 • Rubriken på sidorna Tidöversikt och Utläggsöversikt är klickbar för att välja anställd för att välja användare.

Buggar

 • Global – Utloggad när man klickade på “Byt Design” / Switch Design
 • Tidkort – Endast en ärendehanteringsärende visades i kommentarsfältet på tidkortet.
 • Tidkort – Ingen bekräftelse visas när man stänger en tom vecka.
 • Widget – Faktor visades för fastprisprojekt i Projekttids widgeten.
 • Utlägg –  Felmeddelandet  “Kan inte spara utläggsbladet” visas
 • Utlägg – Utläggsdatum kan ändras efter att utlägget har lagts till.
 • Utlägg – Underliga beteenden när man skapade nya utlägg.

Uppdatering februari 2016

Datum 2016-02-25

 • (FÖRBÄTTRING) Projekt – Stora förbättringar av faktureringsexporten för Fortnox, Visma admin och faktureringsrapporten. Några delar som tillkommit
  – Export av enheter
  – Export av utläggsnummer
  – Export av artikelnummer
  – Grupperingar och enhetlig data med det som exporteras i faktureringsrapporten
  Visma synkronisering av kunder under export
 • (BUG) Time sheet – Projektmallar visades och kunde väljas i projektaktivitetslistorna på tidkortssidan och i projektwidgeten
 • (BUG) Time – Kryssrutan för att aktivera förifyllt schema saknades på sidan Hantera mallar under Tidkort
 • (BUG) Widget – Problem med dubbla rader ibland skapades när man använde start/stop klockan och faktorn inte sattes korrekt.
 • (BUG) Login page – Ingen kontroll gjordes att fälten var ifyllda när användaren begärde nytt lösenord som kunde resultera i att inget lösenord skickades
 • (BUG) Widget – Raden för sena utläggsblad i Attest-assistenten visare öppna utläggsblad istället för sena.
 • (BUG) Time – När man öppnade stängd vecka genom Administration->Godkänn veckor visades inte meddelanderutan.
 • (FÖRBÄTTRING) Time Sheet – E-post meddelande för påminnelser om att det finns öppna veckor har förbättrats gällande tydlighet
 • (NY) Time Overview – Du kan nu se tidvärden för varje enskild person som du har tillåtelse att se på Tidsöversiktsidan. Sidans rubrik har fått en rullist där det går att välja en enskild användare. Alla widgets på sidan uppdateras för att visa den valda personens värden.
 • (FÖRBÄTTRING) Time Sheet – Vid användandet av aktivitetstid som löneaktivitetstyp var det inte möjligt att sätta projektaktivitet att vara löneaktivitet.
 • (FÖRBÄTTRING) Time Sheet – Projekttid på tidkortsidan har nu redigerbara och flerradskommentarer.
 • (FÖRBÄTTRING) Time Sheet – Problem med tidzoner avaktiverade tidkorten för vissa tidzoner.
 • (FÖRBÄTTRING) Time page – Dagvyn är omdesignad och förbättad för att skapa en bättre användarupplevelse.
 • (BUG) Time Sheet I vissa fall visades inte Stäng vecka knappen efter att tidkortet sparats.

Datum 2016-02-16

Mindre uppdatering med förbättringar främst kring det nya gränssnittet.

 • (GLOBAL) Globala QBIS prestanda förbättringar
 • (BUG) Projekttid Widget- Problem med att lägga till ny aktivitet när en är vald
 • (BUG) Tidssidan – Problem kunde uppstå om samma aktivitet lades till flera gånger
 • (BUG) Tidssidan – Ikonen för att expandera rad för kommentarer fungerade inte korrekt i Firefox
 • (FÖRBÄTTRING) Tidssidan – Projektaktivitets namn förbättrades och visar nu fullständigt namn ställt för förkortning
 • (BUG) Tidssidan – Projektaktivitetskommentarer försvinner om du byter dag eller aktivitet utan att spara
 • (BUG) Tidssidan – Problem med projekttid när du ändrar bland dina tider
 • (BUG) Tidssidan – Projektaktiviteter kom tillbaka vid vissa tillfällen efter de hade raderats från tidssidan
 • (BUG) Tidssidan – Vissa användare kunde inte registrera tid pga. ett problem med en inställning för att tillåta registrering
 • (FÖRBÄTTRING) Tidssidan – Förkortade projektnamn byttes till komplett projektnamn på de platser de listas
 • (FÖRBÄTTRING) Tidssidan – Förbättrad design på projektinformationsboxen
 • (IMPROVEMENT) Tidssidan – Förbättrad design  på dagsvyn
 • (IMPROVEMENT) Tidssidan – Ny informationsbox om avvikelser
 • (IMPROVEMENT) Utlägg – Visuell förbättring för att visa totalen under beloppen
 • (IMPROVEMENT) Utlägg – Enhet för sträckan saknades på körsträcka

Datum 2016-02-08 kl. 00:00

Release nya QBIS Tid gränssnitt för samtliga användare.  Ny login sida. Nytt hjälpavsnitt QBIS Tid.

Datum 2016-02-08 kl. 00:00

Release nya QBIS Tid gränssnitt för samtliga användare.  Ny login sida. Nytt hjälpavsnitt QBIS Tid.

[/vc_column]
[/vc_row]

Uppdatering januari 2016

Datum 2016-01-26

Förberedelser backend för nya QBIS samt:  

Typ Sammanfattning Modul/er Förklaring
Vidareutveckling Nytt filter projektlistsidan – projektkategori Projekt Ett nytt filter har lagts till på projektlistsidan under projekt, som gör det möjligt att filtrera projekt efter projektkategori.
Vidareutveckling Nytt filter projektlistsidan – projektfakturor Projekt Ett nytt filter har lagts till på projektfaktureringssidan för att användaren ska kunna filtrera sina projektfakturor efter vilka kategorier de tillhör.
Nyhet App synkronisering Apps, IOS, Ärendehantering QBIS Ärendehanterings-app hanterar nu synkronisering över mobilnätverk
Vidareutveckling Förbättrad projektplanering och uppföljning. Projekt Planera och följ upp dina projekt ännu bättre med QBIS nya materialbudgetering.
Nyhet Personalliggare Bygg Personalliggare för byggbranschen implementerad