--> Skip to main content

December uppdatering 2018

Nytt

 • Systemmodulen har äntligen fått en uppdaterad UI-upplevelse med QBIS2.0-utseende. Den nya systemanvändarupplevelsen är tillgänglig för alla moduler utom CRM och Service Desk som är en kommande funktions-förbättring
 • Tillagd ny funktionalitet för Bulk Stängning av tidkort och rättigheter. Funktionen har flyttats från systemmodulen till sidan Godkänn tidkort och vi har ökat möjligheten att sätta behörigheter till funktion.

Förbättringar

Tidsmodul

 • Prestanda förbättringar på sidan Godkänn tid för att öka ökning av arbetsflödessvaret
 • De interna / externa kommentarfälten på tidkortet har fått några förbättringar
  • Förbättrad kommentarfältet så texten inte försvinner när ingången förlorar fokus
  • Ökad storleken på expanderings-ikonen för kommentarsfältet.
  • Tillagda prickar till slutet av kommentarfältet när hela texten inte visas för att visa att det finns mer.
  • Tillagd krympnings-ikon för att krympa utökat kommentarfält.

Rapporter

 • Lagt till filteralternativ för att utesluta utlägg för projekt-rapporten Projektresultatanalys

Ärendehantering

 • Förbättrad prestanda på Ärendehanteringssidan ger både snabbare svar på ärendensida och vid filtrering av sökresultat
 • Vid filtrering på Ärendehanteringssida visas nu ett meddelande med filtren synliga och tillgängliga när en sökning tar för lång tid istället för felsida.

Åtgärdade buggar

Dashboard

 • Åtgärdat ett problem med  överlappande text i widgeten Min tid

Personalmodul

 • Åtgärdat problem med duplicerade anställda i Anställda modulens rapport personuppgifter

Tidsmodul

 • Tillgängliga aktiviteter i QBIS 2.0 långtids-registrering uppdaterades inte när tidsintervall för tidsperioden ändrades och kunde visa aktiviteter som inte var tillgänglia
 • Det gick inte att stänga veckor automatiskt när du registrerade Ledigheter
 • Schema-förslags ska inte visas om HR Schema inte är aktiverat
 • På tidkortet kunde den inmatade kommentartexten se ut som den försvunnit när kommentarstext-rutan förlorade fokus när den faktiskt var dold

Projektmodul

 • Om andra städer med samma tidzon som Stockholm valdes på datorn orsakade det fel när du sparade projektaktiviteter.
 • Om du valde en projektkategori på sidan Projektöversikten kunde det hända att sidan slutade svara.

Projekt – Fakturaintegrationer

 • På sidan för Fortnox-fakturaintegrationsinställningar var det inte möjligt att ändra inställningen för “Exportera projekt”

Ledighetsplaneraren

 • Stora korrigeringar av det visuella, det visades inte alltid täcker inte alltid rätt datum och problem med att visa felaktiga värden på översiktssidan. Problemet var bara ett visningsproblem och alla värden var korrekta i backend.

Ärendehantering

 • I vissa fall kunde problem uppstå i QBIS backend när systemet försökte ta bort hanterade ärenden genom e-postintegrationstjänsten

Användargränssnitt och användbarhetsförbättringar

 • Tillagd färgeffekt på filterknappen på projektportfölj-sidan när filtret är aktivt för att förbättra synligheten
 • Datumväljaren på sidan Godkänn utlägg använde fortfarande den gamla visuella komponenten, nu ändrad till QBIS-standarden Datum / Tid -väljaren

December Hotfix

2018-12-05

 • System-modulen har fått sig en uppfräschning och är nu en del av QBIS 2.0.
 • Åtgärdat ett problem med länken för att skicka påminnelser om sena tidkort i Attest-assistenten

2018-12-03

 • Förbättring av funktionen för Direkt-godkännande av tidkort. Restriktioner vilka som kan använda och möjligheten att styra vilka som kan använda Direkt-godkännande av tidkort med och utan avvikelser. Inställningar för rättigheterna ställs in av administratör i System modulen.
 • Problem som uppstod vid inloggning när tillgångsregler med IP adress omfång var aktiverat har åtgärdats.

November Hotfix

2018-11-27

 • Åtgärdat ett fel som påverkade vissa användare, som inte kunde öppna faktureringssidan i QBIS

2018-11-16

 • Starttider saknades vid XML exporter av Personalliggaren
 • Vid godkännande av tidkort kunde vissa anstälda saknas i listan om inte anställd låg under chef direkt.

November uppdatering 2018

Kommande integrationer

 • Inom kort kommer vi släppa Wint löne och fakturerings-integration. Integrationen ligger just nu i testfas.

Kommande nytt

 • System-modulen har nu fått ett nytt utseende och samma känsla som i övriga QBIS 2.0.
  NOTERING: Den nya system-modulen är sluttestfas och är förnärvarande inte synlig för användare. Ändringen kommer snart att rullas ut till administratörer i QBIS

Fakturerings Integrationer – Förbättringar

 • Export av traktamentsvärden till Visma Lön. Visma Lön exporten tar nu med summan för traktamente i exportfilen från QBIS till Visma.
 • För Visma administration integration application, including support for Byråstöd
 • Inkludera standardavvikelsen i PAXML exporten. Tidigare har standardavvikelsen exkluderats från PAXML exporten.
 • Tillagt stöd för Fortnox leverantörsfaktura godkännande-arbetsflöde för leverantörsfaktura-synkronisering mellan QBIS och Fortnox. Funktionen ger möjlighet att bara synkronisera leverantörsfakturor till QBIS som har godkänts i Fortnox.
  NOTERING: För att kunna använda funktionen måste attestflöde för leverantörsfakturor beställas och aktiveras i Fortnox och inställningen för Fortnoxintegrationen i QBIS måste aktiveras.

Dashboard / Widgets – Buggar fixade

 • Långtids-rapportering av ledighet gav felmeddelande vid ansökningar som överskred vissa längder
 • Länken för sena tidkort i ATTEST-ASSISTENTEN öppnade sidan för att godkänna tid med fel status filter.
 • Redigeringsfunktionen av aktivitets- faktor i widgeten PROJEKTTID har åtgärdats så att det nu går att redigera faktorn.

Projekt Fakturahanteraren – Förbättringar

 • Visa värden med decimaler i fakturahanteraren. Det är nu möjligt att få alla värden i Fakturahanteraren att visas med decimaler. Användaren har möjlighet att slå på eller av funktionen under projektinställningar.
 • Visa materialnamn i fakturahanteraren. Materialets namn är nu synligt i sektionerna så att projektledaren har en bättre möjlighet att veta vad posterna innehåller som godkänns för fakturering.
 • Ett förklarande tooltip har lagts till för delat fastpris om funktionen inte är tillgänglig. Tidigare var funktionsvalet delat fastpris dold när hela beloppet hade delats upp utan några synliga tecken varför. Nu är funktionen synlig men inaktiverad och med en förklarande text med anledningen.
 • Förbättra vyn i fakturahanteraren med rullningslisterna eftersom de förstör översikten. Rullningslisterna som visas på sektionerna i Fakturahanteraren på mindre skärmar är nu inaktiverade och sektionerna kommer nu istället att visas i vertikalt läge för att öka synligheten.

Ledighetsplaneraren – Buggar fixade

 • Rapportering av ledighet under längre tid misslyckades. Registrering av väldigt långa ledigheter kunde resultera i ett felmeddelande på grund av time-out från server.

Reporter – Förbättringar

 • Lagt till möjligheten att visa Lönaktivitetsgrupper i Löneaktivitetsrapporten. Som chef är det nu möjligt att se summan av t.ex. Övertid och inte bara de ingående värdena för alla anställda på ett ställe.

CRM – Buggar fixade

 • CRM Säljpipeline tar inte hänsyn till valutan vid beräkning av summor. När andra valutor användes beräknades inga valutaväxlingar till den valda valutan.

Reporter

 • Förbättradade beskrivningstexter för projektrapporten Projektriskbedömning för att öka förståelsen för rapportens syfte.

Övrigt

 • Allmänna buggfixar och förbättringar av språktexter

Oktober uppdatering 2018

Nytt

 • Exportera projektid till lönesystem som stöder PAXML-formatet
 • Aktivera negativa värden på Material för att stödja möjligheten att skapa kreditfakturor för Material.
 • Godkänn tid – Godkänn utan att titta på tidkortet, tillägg till filter och användbara kolumner för att förbättra godkännandet
  • Nu kan du direkt godkänna tidkort utan att gå igenom godkännandecykeln och titta på alla tidkort.
  • Nya kolumner visar om det finns några arbetstids-avvikelser och om det finns några godkända projekt timmar. Användbar med direktattest-funktionen för ett snabbare attest-förfarande.
  • Nya filter som gör att användaren kan filtrera på AvdelningChef och Vecka
  • Nya statusfilter för Stängda – ingen avvikelse och Stängda – avvikelser  istället för det gamla slutna statusfiltret för ett mer fint kornat urval.
  • Användarupplevelserna på sidan har förbättrats, inklusive en mer distinkt status kolumnvy och minimerad vy av sekundärfunktionsknapparna
   Godkänn utgifter
 • Användarupplevelserna på sidan har förbättrats, inklusive en mer distinkt status kolumnvy och minimerad vy av sekundärfunktionsknapparna
 • Fortnox Integration
  • Fortnox-leverantörsfakturasynkroniseraren har förbättrats för att göra materialets namn i QBIS tydligare genom att inkludera fakturanummer, leverantörsnamn och artikelnamn i QBIS-namnfälte materialnamn.
  • Om artikelnamnet inte finns på leverantörsfakturan synkroniserad från Fortnox hämtas istället fältet för kontobeskrivning

Projektrapporter – Buggar fixade

 • Projektresultatanalysrapport Kolumnväljare blir dold när graferna är kollapsade
 • Projektresultatanalysrapport Kolumnväljare och rapportkolumner var växlade.
 • Vissa QBIS 2.0-rapporter kan inte returnera värden när det är schema med “Alla”  satt som period.
 • Vissa rapporter genereras inte i FF när du använder HTTPS

Lönexport – Buggar fixade

 • Heldags- registreringar hamnar utanför schema som saknas i Hogia Lön vid export från QBIS.

Faktura export – Bugs fixade

 • Bytt till skiftlägesokänslighet för jämförelser i Visma Admin fakturerings exporten.

Övrigt – Buggar fixade

 • “Uppgiftsplanerare” på instrumentpanelen inte i kepsar
 • Quick Time Arrive Leave Widget – Automatisk stängning meddelandet visas ständigt för samma dag

Projektmallar – Buggar fixade

 • Skapa projekt via mall och anställd vars chef endast får läs-rättigheter på projekt-dokument

QBIS TouchScreen – Buggar fixade

 • Touchscreen avrundningsproblem överför felaktig registrering
  • På grund av en inkonsistens vid avrundningen av minuter i QBIS Stämpelklocka skapade den överförda arbetstiden ibland avvikelser.

September uppdatering 2018

Nytt

 • QBIS Projektfaktureringsintegration för Procountor

Uppdatering Augusti 2018

Tidkort långtidsfrånvaro – Ny

 • Registrering av långtidsfrånvaro, en efterlängtad funktion för tid-modulen har nu blivit släppt. Förenklad registrering av frånvaro på löneaktivitet för längre perioder för t.ex. längre semesterperioder eller sjukdomsperioder.

Projekt aktivitetslista – Buggar lösta

 • Vid uppdatering a projektlister visade sidnummer “NaN” istället för det faktiska sidnummret.
 • Slutdatum visades inte för rader med faser.

Projekt – Buggar lösta

 • Visa inte pris och kostnad för användare. Som användare visades pris och kostnadsuppgifter på projekt om prismodellen var vald till “Projektmedlem”.
 • Procentuella totalen av allokerad tid för en projektmedlem kunde överstiga 100% i redigera projektaktivitet.

Project invoice manager – Buggar lösta

 • Det var inte möjligt att registrera decimaltal för projektaktiviteter i faktureringshanteraren. Om ett decimaltal registrerades ändrades värdet till 0.
 • Om prismodellen ändrades på ett projekt med befintlig data visades felaktiga värden för fakturaunderlag.
 • Det var inte möjligt att registrera negativa värden vid redigering av fakturarader i fakturahanteraren. Detta gjorde att det t.ex inte gick att skapa kreditfakturor.

Redigera Projekt – Förbättringar

 • Multipla statusmeddelanden visades när användare sparade projekt. Nu visas endast ett meddelande.

Projektrapporter – Buggar lösta

 • Time format is not correct for Time Deviation Report. Due to an issue with date formatting in the Time Deviation Report the date field for employee and department level was showing “NaN-NaN-NaN” instead of the date.
 • Tidsformat var inte korrekt för Tidsavviksrapport. På grund av ett problem med datumformatering i Tidsavviksrapporten visade datumfältet för anställd och avdelningsnivå “NaN-NaN-NaN” istället för datumet.
 • Vid export av rapporten Projektresultatanalys till Excel med aktiviteter expanderade hamnade kolumnerna fel.

Tidrapporter – Ny

 • Tidsanalys av projektkategori – Anställd. Rapporten visar en jämförelse av hur mycket av den anställdas tid som läggs på en viss kategori av projekt. Rapporten kan användas för:
  • Se hur mycket dina anställda jobbat i FoU-projekt jämfört med totalt arbetad tid
  • Automatisk uträkning av FoU-avdrag
  • Få klara besked om ifall avdrag får göras eller inte

Reporter globala – Buggar lösta

 • Schemalagda rapporter skickades inte. Pga av ett fel med språkstöder fungerade inte schemaläggningen av rapporter korrekt.

Integrationer – Förbättringar

 • Stöd för Visma byråstöd i QBIS Visma administrationsintegration. Nu stöder QBIS Visma administrationsintegration Visma byråstöd addon så att byråer kan använda integration på ett enklare och mer effektivt sätt.

Språkstöd – Buggar lösta

 • Mix av språk på loginsidan. Problem med språkstödet gjorde att olika språk visades på loginsidan.

Ärendehantering – Buggar lösta

 • Ärendehanterings- svarsmail var blanka utan innehåll. Ett problem med email-mallar gjorde att vissa mail skickades blanka och utan innehåll.
 • Användare kan inte öppna ärenden. Ett fel med datumformat hindare vissa ärenden att kunna öppnas.

Mailaviseringar – Buggar lösta

 • Länken till QBIS i ledighetsansökningsmail inte pekade korrekt.

Dashboard Projekttids widget – Buggar lösta

 • Prevent deletion of activity that is running in Project Time widget. It was possible to delete a running activity, making the timer to be unstoppable and showing a blank widget.
 • Förhindra borttagning av aktivitet som körs aktivt med timer i Projekttids-widgeten. Det var möjligt att ta bort en aktivitet som hade timer aktivt i Projekttids-widgeten. Det resulterade i att timer inte gick att stoppa och widgeten visade ett tomt innehåll.

Dashboard Attest-Assistenten – Buggar lösta

 • Raden för ledighetsansökningar i Attest-assisten widgeten visade inte korrekt antal ansökningar. Detta kunde i vissa fall resultera att 0 ansökningar visade trots att det fanns aktiva.

Danska löneintegrationer – Ny

 • Datalon löneintegration för Danska marknaden. Första löneintegrationen för QBIS som använder API istället för filer för en enklare hantering.

Danska faktureringsintegrationer – Ny

 • Dinero löneintegration för Danska marknaden. Koppla upp exportera era  fakturaunderlag från QBIS till Dinero.
 • E-conomics löneintegration för Danska marknaden. Koppla upp exportera era  fakturaunderlag från QBIS till E-conomics.

Uppdatering juni 2018

QBIS på danska
• Vi är glada att kunna meddela att QBIS nu är möjligt att använda på danska. Alla danska kunder eller användare kan byta danska gränssnittet på sin inställningssida.

Resursplanerare – Förbättringar
• Om en resurs inte redan var medlem på ett projekt, tillät inte QBIS dig att lägga till resursen till en projektaktivitet från resursplanleggaren. Vi har nu uppdaterat så att den nya resursen automatiskt läggs till i projektet samtidigt som resursen läggs till i projektaktiviteten.

Projektsida – Buggar lösta
• Att lägga till flera projektkategorier kunde i vissa situationer göra att kategorierna inte sparades.
• Att lägga projektmedlemmar till en aktivitet resulterade i att global timkostnad/timpris för resursen inte lyftes över. Detta har nu lösts.

Projektfakturering – Förbättringar
• I det Godkända fakturerings-delen och faktureringshistorik-delen av ett projekt har vi lagt till 2 nya kolumner där antalet icke-fakturabla och fakturabla verksamheter är kopplade till fakturan. Det här är mycket användbart när man tittar på manuellt justerade fakturor för att se vad justeringen är relaterad till. I samband med detta har vi tagit bort möjligheten att betrakta fakturan med justeringar eftersom det nu är överflödig funktionalitet.
• Fakturahistoriksidan har flyttats från sin egen sida till en ny sektion under de 2 faktureringssektionerna på sidan Fakturahanteraren. Fördelen med detta är att projektledaren kan se exakt hur mycket som redan är fakturerat i projektet, medan nya fakturor kan göras utan att behöva lämna sidan.
• Vi har gjort det mycket lättare att dela upp fasta priser, dvs. projekt och aktiviteter än tidigare. Nu finns det en nytt menyval på raden för fastpriset på den Godkänn tid och material sektionen som kallas “Dela fastpris”, vilket gör det lätt att dela upp fasta priser i olika delar och tilldela fakturadata och faktureringstekster.

Projektfakturering – Buggar lösta
• Det var ett problem på sidan Förbered fakturor när du väljer bort fakturor för att förhandsgranska att systemet fortfarande visar alla fakturor. Detta är nu löst.
• Om du lagt till fakturatext till en del av ett fastpris, visades inte texten på fakturansektionen, på fakturan eller i exporten till faktureringssystemet. Detta är nu löst.

Projekttidsanalys – Förbättringar
• Det var förvirrende när du angav tidsperioden för rapporten för att visa alla data. I rapporthuvudet sa det “Alla”, vilket leder till att du tror att rapporten är för alla kunder snarare än en tidsperiod. Vi har ändrat detta för att säga “Period: Alla”.

Tid och materialrapport – Buggar löst
• Rapporten visade kostnaden för utlägg och inte priset om det skilde sig från kostnaden. Detta är nu löst.
• Knappen Visa detaljer expanderar nu även detaljerna för material och kostnadsposter. Tidigare skulle bara tidsposter utökas.
• Om prismodellen för projektet var inställd till aktivitetsmedlem visade rapporten duplicerade aktivitetsrader. Detta är nu löst.
• Ett beräkningsfel som gjorde att enhetspriset vid resa km / kilometer visade felaktiga värden på rapporten. Detta har nu rättats

Projektresultatrapport – Förbättringar
• Vi har lagt till projektkod och avdelningskod som nya valbara kolumnfält som kan visas på rapporten.

Projektrapport Scheduler – Förbättring
• Området på rapportschemaläggare där rapport-filter och inställningar sätts upp har omformats för att förbättra översikten av inställningar och filter. Det är nu enklare att se alla inställningar och filter för den schemalagda rapporten.

Projektmallar – Förbättringar
• När du skapar ett nytt projekt från en projektmall kan du nu använda start- och slutdatum som anges i mallen eller alternativt ange nytt start- och slutdatum.

Projektmallar – Förbättringar
• Vi åtgärdade ett problem som uppstod för användare med projektledarrättigheter, som inte kunde komma åt sidan projektmallar.
• Vi åtgärdade ett problem som vissa användare stötte på när de försökte visa global projektmallar.

Projekt – Utveckling av prognosprognoser
• Affärsprognos-widgeten har uppdaterats för att läsa den budgeterade och prognostiserade inkomsten för aktiviteter när prismodellen för projektet är inställd på att använda aktivitetsprismodellen. Tidigare var prognosen endast vid användning av projektdatoen.

Staff Ledger – Förbättringar
• Personalliggaren har förbättrats för att tillgodose skatteverkets regler och förbättra funktionaliteten för personal som använde personalliggaren.
– Tillagd möjlighet att hämta historiska data för alla datumintervall
– Tillagd möjlighet att filtrera data för en enskild anställd
– Kompletterande obligatoriska och icke-obligatoriska fält i exporten för att uppfylla kraven och förbättra användningen av exporten

Tidkortsgodkännande – Förbättringar
• Efter vår senaste QBIS-uppdatering upplevde vissa kunder att sidan för godkännande av tidkort var långsammare att ladda än tidigare. Vi har nu optimerat denna sida för att bli mycket snabbare.

Uppdatering maj 2018

QBIS 2.0 Projekt release!!

Uppdatering februari 2018

Förbättringarsupport 

 • Tabellbredden på ärendesidan i Ärendemodulen har utvidgats för att visa mer information.

Buggar

 • Fel veckonummer visades i QBIS 2.0 kalendrar.
 • Projekttids-widgeten blir blank efter att timer stoppas

Uppdatering januari 2018

Förbättringar

 • Förbättring av utläggsvalidering att endast validera mot till-datum.

Buggar

 • Åtgärdat overflow bugg i rapporten “Månadsvis projektanalys av aktiviteter samt resurser”
 • Tid adderas till standardavvikelsen när semesterförfrågan godkänns. När du godkänner en semesterförfrågan läggs tiden till i rutan vänster på tidkortet och standardavvikelsen på måndag den första veckan