--> Skip to main content

Change Log

QBIS blir ständigt bättre. Vi lyssnar på önskemål från våra kunder och vårt hängivna team ser till att QBIS utvecklas för att bli det bästa systemet på marknaden.

Här listar vi alla uppdateringar vi gör i QBIS.

December uppdatering 2019

Nya / Förbättringar

Projektmodulen

 • Stöd för att använda färgkategorisering av projektaktiviteter för en enklare överblick och filtrering

Dashboard

 • Ny systeminställning för möjligheten att dölja Widgeten Mina kollegor och Kollegor sidan för alla användare
 • Lagt till stöd för geo-lokalisering för Projekttids widgeten

Åtgärdade buggar

Globalt

 • Allmäna prestandaförbättringar för förbättrat upplevelse

Tidsmodul

 • Åtgärdat ett antal fel i funktionen Stäng/Godkänn månad i delad vecka

Projektmodulen

 • Problem med specifikationsrapporten vid automatiskt uppladdning till Fortnox när användaren inte har standardinställningar sedan tidigare.
 • Åtgärdat problem med Mobilgränsnittet orsakade att vissa kunder inte kunde registrera projektaktivitetstid på måndagar

Rapportmodulen

Föregående uppdateringar

November uppdatering 2019

Nya / Förbättringar

Tidsmodulen

 • Vi har lagt till möjligheten att bifoga fakturaspecifikationen direkt till fakturan vid fakturering till Fortnox. Nu kan du spara tid och automatiskt överföra dina fakturaspecifikationer som kopplas direkt till fakturorna i Fortnox.
 • Vi har ändrat så att standardavvikelsen på tidkortet alltid sorteras på toppen. Standardavvikelsen kommer nu alltid att vara på toppen så att du inte behöver söka efter den när listan över avvikelse är större.

Projektmodulen

 • På projektaktivitetssidan kan du nu utöka / Fälla ihop faserna för att få en bättre synlighet så att du kan öka ditt fokus när du planerar.

Utläggssmodulen

 • Upplösningen på de uppladdade bilderna på utläggsskvitton har ökats så att kvaliteten förbättras för ökad läsbarhet.

HR-modulen

 • Vi har lagt till så att det går att se schemans totalt timmar med klocktid eller decimal-tidsformat i schemalistan
 • En förbättring har gjorts för när man skapar scheman för att förhindra felaktiga raster i scheman som skulle kunna hända under speciella förhållanden.

Åtgärdade buggar

Globalt

 • Mina Kollegor Widgeten visade alltid lönektivitetsnamn som status för en anställd

Tidsmodul

 • Åtgärdslistan MER på tidkortet visade fel texter för vissa alternativ
 • Det fanns ingen varning om man angav ogiltiga datum i en ledighetsbegäran
 • Inställningen Uteslut aktiviteter med faktor under System Tidsinställningar sparade inte värdet korrekt när det angivna värdet var noll.
 • Tidsanvändare kan se alla anställdas time-off-begäranden, även inställningen för semesteröversikt ställer in egen avdelning endast för tidsanvändare
 • Månadsstatus ändrades till stängd från godkänd när godkännande av en delad vecka gjordes, detta har korrigerats så att du inte behöver stänga igen
 • Tidkoder sparades inte korrekt under Förbered löner-> Sätta upp anslutningen till mitt lönesystem som kunde orsaka att Tidkoden var tom vid PAXML exporter.

Projektmodulen

 • Auto-generering av projektkod misslyckades om det redan fanns en projektkod med ett högre värde.
 • Inställningen “Visa timmar för fastprisobjekt” under fakturaspecifikations -inställningar fungerade inte och påverkade inte rapportens filtrering.

Rapportmodulen

 • Extern kommentar för kostnadsposter saknades i fakturaspecifikationsrapporten för projekt
 • Negativa värden för kostnader visades inte i fakturaspecifikationsrapporten
 • Kommentarer om kostnadsartiklar visas inte tydligt i projekttid och materialrapport

Utläggssmodulen

 • När du öppnade ett utlägg, visades meddelandefönstret ihoptryckt
 • Åtgärande av problem med att det gick att lägga till kvitton utan att ange kvittotyp

CRM-modulen

 • Användaren kan inte kopiera och klistra in en text i fältet Beskrivning när hen lägger till en ny produkt i offert

Anställdamodulen

 • Problem med presentationen av fälten på anställdasidan där fält i vissa fall överlappade varandra och kunde göra texterna oläsliga har rättats.

Oktober uppdatering 2019

Oktober uppdatering 2019

Nya / Förbättringar

Tidsmodulen

 • Ny inställning för att stänga av möjligheten för avdelningschefer att godkänna sitt eget tidblad och utläggsblad
  Nu är det möjligt att utesluta chefer som tillhör samma avdelning som deras anställda från att godkänna sitt eget tidkort. En ny inställning har lagts till i systemmodulen för att slå på eller stänga av denna begränsning
 • Anställda var tvungna att stänga tidigare veckor och månader om funktionen Stäng / godkänna mitten av veckan var aktiverad.
  När en ny anställd hade ett startdatum den första månaden men i mitten av veckan var användaren tvungen att stänga månaden (föregående) och innan det stänga tidigare veckor. Detta är nu inte nödvändigt eftersom det scenariot hanteras korrekt.
 • PAXML-exporten stöder dagsbaserade registreringar

Ärendehanteringsmodulen

 • Visa ärendeämnet på projekt -fakturaspecifikationsrapporten när projektintegration används tillsammans med ärendehantering för fakturering.
  För företag som använder Ärendehanteringen och skapar fakturor via projektmodulen, är det nu möjligt att inkludera ärendämnet efter ärendenumret i fakturaspecifikationsrapporten så att informationen är tydlig för mottagaren. Den här funktionen kan aktiveras under ärendehantering i systemmodulen. Vi har också lagt till så att ärendämnet visas efter ärendenummret i det externa kommentarsfältet på tidkortet för registrerade ärenden.

Utläggsmodulen

 • Inställning för att stänga av möjligheten för avdelningschefer att godkänna sitt eget tidkort och utläggsblad.
  Nu är det möjligt att utesluta chefer som tillhör samma avdelning som deras anställda från att godkänna deras eget utläggssblad. En ny inställning har lagts till i systemmodulen för att slå på eller stänga av denna begränsning

Globalt

 • Ändrat beteendet för menypinnfunktionen för att bara komma ihåg 1: a nivå av undermenysidor.
  När fästmenyfunktionen är aktiverad kom den senaste besökta sidan ihåg så att användaren snabbt kunde komma till den sidan nästa gång användaren klickade på en huvudmeny. Funktionen att komma ihåg alla nivåer av undersidor kunde i vissa fall få användaren till en oönskad sida. Tex skapa nytt projekt. Detta är nu ändrat så att endast den första nivån av undersidor sparas.

Åtgärdade buggar

Tidsmodul

 • Ogiltiga arbetstidssummor beräknade och sparade i HR-scheman.
  I sällsynta fall skapades vissa HR-scheman vilket orsakade ogiltiga arbetstider. Orsaken till detta problem har korrigerats så att alla HR-scheman skapas korrekt.
 • Vid ansökan om ledighets kunde justeringar raderas för andra anställda.
  I sällsynta fall under vissa förutsättningar kunde en begäran om ledighet påverka andra anställdas justeringar. Det här problemet har åtgärdats så att det inte kan uppstå.
 • Hogia Lön Plus lönexport: Inställningen Inkludera arbetstid.
  För vissa kunder som använder Hogia Lön Plus och HR-modulen inkluderade exporten inte arbetstiden trots att den var markerad för att exporteras.
 • Ett felmeddelande med språk och meningsfelaktigheter kunde uppstå på tidkort har korrigerats
 • Ledighetsansökan var tillgänglig när inställningen “Visa arbetstid” var avstängd.
  Undermenynerna “Rapportera långtids ledighet” och “Visa schemalagda timmar” visades under menyn mer även om den anställdes inställning ”Visa arbetstid” stängdes av.
 • Felmeddelande om löneaktivitetsgräns på tidkortet visar inte rätt tidsformat.
  Felmeddelandet som visas om en löneaktivitetsgräns har uppnåtts visade tidsinformationen i decimalformat även om formatet var inställt på visningstid i klockformat. Detta gjorde det förvirrande för användarna.
 • Fel felmeddelande på tidkortet när du använder decimalformat.
  Validering på tidkortet fungerade inte korrekt när du använder decimalformat. Ett felmeddelande visades trots att de registrerade timmarna var korrekta.
 • Dölj ogiltiga saldon i rapporten faktura specifikation.
  I rapporten faktura specifikation visades felaktiga balansräkningsvärden för icke-grupperade rader. Värdena visas nu inte för icke grupperade rader.

Utläggsmodulen

 • På utläggsbladet visades inte den blå fyrkanten i fältet Har kvittobild  om en bilaga har laddats upp.
  Den blå indikatorn på utläggsbladet visar om kvittot har en bilaga eller inte. Denna visades inte när bilaga hade laddats upp.

September uppdatering 2019

September uppdatering 2019

Under september har QBIS-teamet fokuserat på kvalitets- och förbättringsarbete och mindre på nya funktioner.

Nya / förbättringar

Projektmodulen

 • Projektaktivitetskod kan nu ställas in för att inte vara unik. En inställning har lagts till i systemmodulen för att växla beteende för aktivitetskod i projekt. Standardbeteendet förblir att det måste vara en unik kod.
 • Projektavdelningskod kan nu ställas in för att inte vara unik. En inställning har lagts till i systemmodulen för att växla beteende för avdelningskod i projekt. Standardbeteendet förblir att det måste vara en unik kod.

Anställdamodulen

 • I översikten i anställda -modulen har en ny kolumn lagts till för att visa anställningsnummer.
 • I rapporten personuppgifter i Anställd -modulen har filter för att visa / dölja inaktiva anställda i rapporten lagts till och ett nytt fält i rapporten för att ange vilka anställda som är inaktiva.

Övrigt

 • Visa alltid rapportöversikts- sidan när du klickar på menyalternativet Rapporter när fäst- menyfunktionen är aktiverad

Buggar fixade

Tidsmodulen

 • Det var inte möjligt att ta bort projektaktiviteter på tidkortet när man använde enkla projektaktiviteter (Endast tidmodul utan projektmodulen)
 • I utlägg återställdes allt om ett fel inträffade när ett nytt utlägg sparades och allt fick registreras igen.
 • Filterinställningarna på “Godkänn tid” återställdes till standardvärden när sidan laddades om
 • Semestertid registrerad i Mobila webbappen visades inte i rapporten Sammanställning av löneaktiviteter
 • Ett problem introducerades som orsakade att import av allmänna helgdagar inte fungerade.
 • Vid stängning av en vecka orsakade även stängning av månaden
 • Ledigheter som skapats med funktionen “Rapportera ledighet under längre period” visades inte i översiktsplaneringsplaneraren

Projektmodulen

 • Projektnamnet som visas som en rubrik på projektsidan för detaljer uppdaterades inte efter att projektets namn ändrades och sparades utan att sidan manuellt laddades.

Löneexporter

 • Fel datum i löneexportfilen för Hogia Lön Plus när man registrerades sjuk efter midnatt
 • Intilliggande gruppering i löneexporten för Hogia Lön Plus fungerade inte som förväntat

Övrigt

 • Inget ärende skapades från QBIS smartbar till qbis helpdesk. I vissa fall kunde skapades inget ärende från QBIS smartbar då skicka knappen inte var aktiv.
 • Åtgärdade olika språköversättningsproblem

 

Plus massor av “Under huven” förbättringar

Augusti uppdatering 2019

Augusti uppdatering 2019

Nytt

Tidmodulen

Tilldelning av tid för löneavvikelser till projekt

 • För företag som vill hålla reda på vilken projektaktivitet en viss löneavvikelse är kopplad till är det nu möjligt med denna helt nya funktion. Den nya funktionen gör det möjligt att ansluta en löneaktivitet till en  projektaktivitet för att hålla reda på verkliga kostnader per projekt och kostnadsställe (avdelning). Detta kan sedan exporteras till lönesystemet (Hogi Lön Plus). Möjligheten att använda den här funktionen styrs i systemmodulen och är som standard inaktiverad.
  De timmar som är registrerade på enlöneaktivitet kommer att placera de registrerade timmarna på projektaktiviteter på olika sätt beror på vilken metod som är vald (Manuell, Automatisk eller en en kombination)

Automatiskt minustecken på avvikelser som är inställda på att vara endast negativa när du registrerar avvikelsesvärden på tidkortet

 • För en anställd som registrerar tid på löneaktiviteter som endast tillåter negativa värden, har det nu blivit mer användarvänligt eftersom QBIS automatiskt lägger till ett minustecken till värdet utan att användaren behöver göra det. Detta aktiveras automatiskt för löneaktiviteter som har konfigurerats för att endast tillåta negativa värden.

Utläggsmodulen

Utläggsrapport – Kvitton

 • En ny rapport tillgänglig för Utläggs-modulen. I kvittoanalysrapporten finns alla detaljer som behövs för att analysera de fordringar som anställda har och fakturerbara kvitton i din organisation. Rapporten finns tillgänglig i rapportmodulen under rubriken Utlägg.

Utläggsrapport – Milersättning

 • En ny rapport tillgänglig för Utläggs-modulen. I milersättningsanlysrapporten finns alla detaljer som behövs för att analysera de fordringar som anställda har och fakturerbara milersättningar i din organisation. Rapporten finns tillgänglig i rapportmodulen under rubriken Utlägg.

Utläggsrapport – Traktamenten

 • A new report available for the Expense Module. The Lodging analysis report you all the details needed for analysing the claimed and billable lodgings in your organisation.Rapporten finns tillgänglig i rapportmodulen under rubriken Utlägg.
 • En ny rapport tillgänglig för Utläggs-modulen. I traktamensanalysrapporten finns alla detaljer som behövs för att analysera de fordringar som anställda har och fakturerbara milersättningar i din organisation. Rapporten finns tillgänglig i rapportmodulen under rubriken Utlägg.

Snabbvy av kvittobilden på sidan Godkänn utlägg så att en chef eller administratör enkelt kan se alla bifogade bilder/PDF på ett ställe

 • För att förenkla för administratörer finns nu en ny vy som man kommer åt på varje rad på sidan Godkänn utlägg. I denna vy kan man både se kvittonbilderna och redigera uppgifterna ifall dessa är fel så länge utlägget inte är fakturerat.

Förbättringar

Tidmodulen

Tidrapporten Sammanställning av löneaktiviteter har fått stöd för Excel exporter

 • The Salary Activity Statement report has been improved with Excel export functionality. Now you can choose to export your report data for further analysis to an Excel document.

Blockera manuella registreringar på tidkortet medan Timer körs, för att undvika felaktiga registreringar när Timern stoppas

 • För att undvika felaktiga registreringar på tidkortet när Timer-funktionen används på Arbetstids-Widgeten har en blockering av registreringar på tidkortet införts när Arbetstids-Widgeten körs. Som anställd eller chef visas ett meddelande när du går in i tidkortet för att du ska kunna stoppa timern för att manuellt kunna redigera eller registrera tid.

Notifiering: Ditt tidkort är inte sparat

 • Att förlora registrerade timmar på tidkortet när användare råkar lämna sidan förebyggs nu genom ett meddelande som frågar om användaren vill fortsätta utan att spara ändringarna först eller inte.
Ändrad rubrik på sidan Stäng Månad för att förtydliga att det avser månader
 • Kolumnrubrikerna har ändrats för att tydligare indikera att värdena refererar till månad.

Projektmodulen

Projekt-fakturerings förbättringar

Projektfakturasidorna och flödet har förbättrats för att öka synligheten. Alla historiska fakturor har flyttats till en ny sida för att endast visa historiska fakturadata.

 • Sidan Godkänn fakturor har rensats för att visa mer relevant information
  • Statusfiltret har tagits bort eftersom sidan bara ska visa fakturor som ännu inte är godkända. Syftet med sidan är att granska, uppdatera och godkänna utkast till fakturor.
  • Ett nytt kundsökningsfält har införts för att enkelt kunna bära ned listan över fakturor.
  • Fältet Väntande faktura har bytt namn till Godkänt belopp för att bättre återspegla dess syfte.
  • Fältet Ange fakturadatum har tagits bort från sidan eftersom det inte är tillämpligt på utkast till fakturor.
 • Sidan Förbered fakturor har rensats för att visa mer relevant information
  • Ett nytt kundsökningsfält har införts för att enkelt kunna bära ned listan över fakturor.
  • Kolumnfiltren har nu samlats in i en QBIS 2.0 standardfilterbehållare. De senast använda filtren är alltid standard.
  • Fältet Väntande faktura har bytt namn till Godkänt belopp för att bättre återspegla dess syfte.
  • Fältet Ange fakturadatum har tagits bort från sidan eftersom det inte är tillämpligt på fakturor i statusen Godkänd.
 • En ny Fakturahistorik-sida har införts för att innehålla all information om fakturor som har skickats till ett faktureringssystem.
  • På sidan Fakturahistorik visas bara fakturor med statusen Fakturering eller betald.
  • En väljare för datumintervall tillhandahålls för att filtrera endast ut fakturor under en viss period.

Projekttid och material – rapporten – nya filterinställningar

 • Filtren i rapporten har omarbetats totalt för att uppfylla QBIS 2.0-standarderna. Filtren har flyttats till en enda filterbehållare och kommer alltid att komma ihåg de senast använda inställningarna.

Globalt

Förbättringar av den fästade huvudmenyn
 • Ytterligare förbättringar har gjorts på huvudmenyn. När undermenyerna fästs för att stanna öppna på sidan och muspekaren svävar över en huvudmeny kommer undermenyn fortfarande att visa de valda alternativen som tillhör huvudmenyn. Vidare har vi lagt till så att senaste sidan för den aktuella huvudmenyn kommer att vara den som öppnas när användaren klickar på huvudmenyalternativet.

Åtgärdade buggar

Tidmodulen

Rulllisten fungerar inte korrekt på textfält i MobileUI

 • När det finns mer text i en aktivitetskommentar än möjligt att visa i det mobila användargränssnittet på tidkortet, klipptes texten av. Problemet har lösts genom att introducera rullningslister när texterna är längre än fönstret.

Klickbar länk från Förbered lön – Utlägg hamnade på en Qbis 1.0-sida och inte en QBIS 2.0-sida

 • Länken som finns på sidan Förbered lön för att lägga till eller ändra kvittotyper pekade fortfarande  på QBIS Classic. Länken har ändrats för att peka på QBIS 2.0 sidan för kvittotyper.

Navigeringsfältet dolde delvis Tidkortet i vissa upplösningar 

 • Navigeringsfältet dolde delar av tidkortet i vissa upplösningar.

Alternativ för godkännande av tid och material på sidan om godkännande av fakturor

 • Menyalternativet Mer -> Godkänn tid och material på sidan Godkänn fakturor hade gömts men är nu återställt för att vara synligt.

Fel vid registrering av löneaktivitet på tidkortet när tidsformatet är i decimalform

 • Ett konverteringsfel när man registrerade löneaktivitetsvärden och hade valt decimalformat upptäcktes och fixades.

När Pin-funktionen för undermenyn  är aktiverad fungerar inte sidfunktionen i ledighets-planeraren som förväntat

 • Alternativet för fästning av undermenyer var aktiverat, funktionen för utvidgning på ledighet-planeraren visade inte innehållet som förväntat.

Felplacering av kolumnerna på tidbladet (5 dagars vy)

 • Felaktig placering av kolumnerna på veckovyn på tidkortet har rättats.

Juni uppdatering 2019

Juni uppdatering 2019

Nytt

Spara sökfiltrets resultat i projektsidan

 • Spara sökfiltrets resultat på projektsidan när man återkommer till samma vy. Som projektledare behöver man ibland söka ut projekt i projektportföljen. Vi har förbättrat sökfiltret så att det kommer ihåg sökningen när man går tillbaka från ett projekt genom att trycka på ”TILLBAKA” knappen. Detta sparar tid, speciellt om projektportföljen innehåller flera projekt.

Stänga och godkänna månad mitt i en vecka

 • Innan dagens uppdatering krävde QBIS att användare rapporterade hela sin tid för veckan innan den stängs och godkänns. Detta orsakade problem för chefer, löneadministratörer och ekonomipersonal när man utför löne- och / eller faktureringsprocesser där månadsavslut infaller i mitten av en vecka. Problemet berodde på att användaren inte kunde stänga tidrapporten innan hela veckan var avslutad och medförde svårigheter att veta om arbetstagaren hade slutfört hela tiden för månaden eller inte. Detta kunde fördröja löne- och faktureringsprocessen flera dagar efter månadsavlut. Uppdateringen möjliggör nu att stänga och godkänna månaden mitt i en vecka. För mer information om hur du implementerar detta se här.

Huvudmeny mer användarvänlig med pin-alternativ för undermenyer

 • QBIS 2.0-menysystemet har upplevts ganska svårnavigerat på grund av att delobjekten kollapsade när muspekaren kom utanför menyområdet. Vi har implementerat en Pin-funktion som fäster undermenyerna så att undermenyobjekten syns även när musen ligger utanför menyområdet.

Förbättringar

Faktureringsförbättringar för projekt

Vi har gjort några uppenbara förbättringar i funktionen Projektfakturering för att göra användarupplevelsen bättre och att göra processen mer logisk.

 • Uppdaterat de funktioner som tillämpar QBIS-standarder i alla vyer.
 • Förbättringar av sidan ”Godkänn fakturor”.
 • Förbättringar av sidan ”Förbered fakturor”.
 • Skapat en ny sidvy som heter “Fakturahistorik”.
 • Modifierat Visma Admin-exporten.

Övriga förbättringar

 • Ledighetsansökan enligt schema (helger). En förbättring har gjorts i ledighetsansökan gällande antalet dagar som har begärts ledigt när ansökan går över helger beroende på användarens schema samt hur det visas.
 • QBIS nya mobila gränssnitt. Buggfix från tidigare uppdatering.
 • Skapa “du är offline” popup när användaren är offline i det mobila gränssnittet.
 • Pop-upen kommer att vara tydlig och stor med information om att QBIS inte går att använda förrän sidan är online igen.
 • Leverantörsfakturaimport från Fortnox till QBIS. Endast rader med kontonummer inom intervallen 4000-6999 kommer importeras som material i projektet i QBIS. Rader utan kontonummer kommer inte att importeras. Rader med kontonummer utom intervallet kommer inte att importeras.

Åtgärdade buggar

 • Ledighetsansökan: Felvisning vid ansökan om ledighet. När man gör en ny ledighetsansökan och innan den godkänns kan du se den blå i kalendern, men den blåa linjen täckte inte hela perioden.
 • Förbereda faktura: Ingen översättning för nedladdning Zip och Skicka som e-post.
 • Knappar på popupen översattes inte till svenska.
 • Kunde inte skapa faktura/specifikationsrapport om projektnamnet har ogiltiga tecken.
 • Fakturahanteraren: Externa kommentar visades inte för nya manuellt tillagda fakturor för fast pris per aktivitet.

Maj uppdatering 2019

Maj uppdatering 2019

Nytt

 • Helt nytt Mobilt användargränssnitt för att förenkla Tidsregistrering på mobiltelefoner. Som användare av QBIS kan du nu enkelt komma åt de viktigaste funktionerna genom en mobilanpassad dashbord som du får upp när du använder QBIS på mobilen.
  Mobilanpassningen innebär bland annat att alla inmatningsfält fungerar på samma sätt som du är van vid på mobila enheter. Vi har även lagt till stöd för PWA (Progressive Web Application) som tillåter att QBIS websida kan användas i helskärmsläge.
 • Vi har nu lanserat möjligheten att skapa detaljerade fakturaspecifikationer som inkluderar manuella ändringar gjorda i fakturahanteraren med bibehållen orginal registreringar och kommentarer. Skapade faktura specifikationer kan enkelt laddas ner direkt eller skickas per mejl i bifogad zipfil.

Förbättringar

 • Förbättrad terminologi och exporteringsmöjligheter. Några etiketter har bytt namn medan andra även har fått en funktionell uppdatering som ger en mer korrekt export till ekonomisystemet.
  Uppdateringen rör framförallt kostnadsställen, lönearter, konto, utlägg och moms. För mer information om ändringarna se här

Åtgärdade buggar

 • Det gick inte att exportera fakturaunderlag med 0 arbetstimmar och faktor 0 till Fortnox
 • Fakturatransaktionsrapporten visade blankt om summan av fakturan var 0
 • Widgeten Min Tid visade dagar som timmar under detaljerad information på löneaktiviteter som hade dagar satta
 • Fältet “Moms nr. EU” under projekt -> kundregister tillät inte alphanumeriska tecken utan endast siffror
 • Värdet i kolumnen för total på tidkorted uppdaterades inte
 • Material som var tillagt med datum i den sista dagen av den valda perioden på Projekt tid och material rapporten visades inte i rapporten
 • Lodging Types page is crashing when it sorted by Active
 • Sidan för traktamenten under system modulen crashade när traktamentena sorterades efter Aktive kolumnen

April uppdatering 2019

April uppdatering 2019

Åtgärdade buggar

Ledighetsplaneraren

 • Åtgärdat så att användare med rättigheten Chef inte kan godkänna ledighetsansökningar efter att de blivit tillbakadragna .
 • Vid export av ledigheter till Excel exporterades inte alla veckor i Excelbladet i vissa fall.
 • I widgeten Planerad ledighet visades en dags ledighet som 1 timma
 • Linjerna för ledighet i ledighetsöversikten visade i vissa fall inte hela ledigheter korrekt

Projekt

 • Datumväljaren på fliken fakturahanteraren fungerade inte korrekt och värden uppdaterades ibland inte.
 • Projekttids -widgeten hade ett felaktigt fält kvar för projektnamnsförkortning som inte längre finns i QBIS 2.0 Projekt
 • Validering av timmar och procent vid tilldelning av tid för aktivitetsmedlemmar under projekt gjorde att det ibland inte gick att spara.
 • På sidan Godkännande av projektaktivitetstid gick det inte att godkänna rader i de fall där det saknades faktureringsrader.
 • Fälten Moms, Momskod och Anteckningar i artikelregistret sparades inte när artikeln redigerades

Rapporter

 • Kompbanksgrupper använde inte faktor vid uträkning av totala värdet i rapporten Sammanställning av löneaktiviteter
 • Projektanalysrapporten kunde visa inkorrekta värden för fakturerat värde
 • Projektanalysrapporten inkluderade inte värden för startdagen av vald period, kunde resultera i total värden som understeg förväntade
 • Kategorifiltret i Projekttid och materialrapporten tog bara hänsyn till första valda kategorin vid filtrering

HR- Modulen

 • Åtgärdat problem med att vissa schemavärden inte uppdaterades korrekt innan värdena sparades.

Nytt

Rapporter

 • Rapporten Kapacitetsutnyttjande – Anställd har fått förbättrad filtrering med möjligheten att exkludera löneaktiviteter från uträkningen

Löneexporter

 • Löneexporter i formatet PAXML kan nu exportera projektinformation vid export

Förbättringar

 • Prestandförbättring vid laddning av sidan Projektportföljen

Mars uppdatering 2019

Mars uppdatering 2019

Nytt

HR-Modulen

• Stöd för ej schemalagda raster och schemalagda intervall-aktiviteter. Tillagt stöd för möjligheten att minska tiden för flexibel lunch från löneaktiviteter, till exempel för OB, där detta behövs

Förbättringar

Tid-Modulen

• Vi har nu kunnat ta tillbaka de utmärkta sök- och beräkningsställena i utgifterna. Nu kommer företagets uppslag och hela platsen att visas som du har varit van vid.

Löneexporter

• Wint export – Tillagda extra kolumner på lönkonfigurationssidan för Wint löne export.

 

Projekt-Modulen

• Förbättrad prestanda när objekt flyttas mellan Godkänn tid och material och den öppen faktura i projekt-fakturahanteraren
• Problem med att filtret på statuskolumnen på fliken aktiviteter återställs efter att du har sparat sidan

Fakturaintegrationer

• Wint integration – Ange ownerId-fältet i API när faktura exprteras till Wint. Projektledaren sätts som fakturaägare.
• Wint integration – På fliken Grundläggande information på Kundkortet under projektet har ett nytt momsnummerfält lagts till för att användas på fakturor där momsnummer måste anges. Fältet exporteras i Wint-integrationen.

Reports

• Statusfilter tillagt till Projektresultat analys rapporten

Åtgärdade buggar

Dashboard
• Meddelande-länk för nya projekt i widgeten Personlig profil på dashboarden, länkar till QBIS 1-projekt istället för till QBIS 2.0-projektsidan.

Tid-modulen

• Åtgärdade problem med Automatisk stängning av dag inte fungerade
• Misslyckades med att visa listan på Godkänn tid-sidan efter att ändra filterinställningar. Problemet uppstod bara om användaren hade rättigheter att mass-godkänna och mass-stänga tidkort.
• Åtgärdat att vid vissa tillfällen kunde ett felmeddelande dyka upp på sidan ledighetsplaneraren
• Ett problem orsakade att e-postpåminnelser för sena tidkort inte skickades korrekt.

Projekt-modulen

• Ett problem med validering av projektaktiviteters beroenden mellan aktiviteter och föregångare orsakade ett felmeddelande även om det var korrekt konfigurerat.

Rapporter

• Projektresultatanalysrapporten har fått förbättringar och bugfixar
• Översättningskorrigering. Den svenska översättningen för ordet Actual på Projektresultatanalysrapporten var inte korrekt översatt.

Löneexporter

• Uteslutit textinnehåll från taggen <reshet> i PAXML exporten för att den ska gå igenom xml valideringen korrekt och accepteras av alla PAXML system

Anställda-modulen

• Om en användare ändrar rättigheten för Dashboard-modulen på redigera anställda-sidan till Ej tillgänglig är det inte möjligt att ändra tillbaka rättigheterna
• Problem åtgärdat som skapade fel på sidan när du lägger till avdelning utan att ha valt enhetstyp i Demo-databaser

Övrigt

Kontinuerliga förbättringar av infrastrukturen och miljön för förbättrad prestanda och tillförlitlighet
• E-post och meddelanden
• Olika uppgraderingar av servermiljön

Februari uppdatering 2019

Februari uppdatering 2019

Nytt

 • Crona Lön integration
  Integration mot Crona lön genom Crona Portal. Med integration behövs inga filexporter utan all överföring sker direkt mot Crona Portal som synkroniserar mot Crona Lön. Enkelt och smidigt.
 • Personalliggare för serviceyrken
  Nu har vi släppt personalliggare för andra brancher än byggbranchen

Förbättringar

Tidmodulen

 • Lägg till veckospann-filter så att det är möjligt att välja ut veckor för att godkänna eller stänga flera veckor.
  Som chef eller administratör stöder QBIS nu möjligheten att filtrera med veckointervall för godkännande sidan Godkänn Tid.
 • Historiken på Tidkort och utläggssblad ska inte sätta ihop förrän sidan är liten
  Historiken längst ner på tidkort och utläggssidorna har förbättrats för att hålla samma bredd som övriga sidan så att de inte blir hopdragna medan det finns utrymme kvar.

Löneexporter

 • Ändring av rubrik under Förbered Löner för Visma Lön export gällande val om exportera schemalagda timmar.
  I inställningar på sidan Förbered löner för Visma Lön var informationstexten om “anställdas schemalagda timmar” missvisande och har ändrats så att det är uppenbart att Visma lön inte importerar schema utan endast validerar scheman.
 • Grupperade stämpeltids-avikelser exporterades dubbelt till Hogia Lön Plus
  Frånvaroregistreringar exporterade till avvikelsearter i Hogia Lön Plus har i vissa fall exporterats dubbelt. Detta om HR-scheman ej använts samtidigt som löneaktiviteten valts att gruppera intilliggande dagar vid exportering.

Åtgärdade buggar

Tidmodulen

 • Tidkort med automatisk stängning aktiverad är inte korrekt sparade
  När automatisk stängning av tidkort är aktiverat och tidkortet inte hade sparats innan stängningen utfördes sparades inte tidkortet korrekt.
 • Användare kan ta bort utläggsblad när det har status Verifierat
  Valideringen av utläggssbladets status fungerade inte som förväntat och det var möjligt att radera ett utläggssblad med status Verifierat

Projektmodulen

 • När projekt lades till som favorit skapades en länk för att skapa nytt projekt
  Favoritikonen hade tilldelats till projektets översiktssida av ett projekt av misstag. Ikonen har tagits bort eftersom det inte var möjligt att göra projekt till favorit, det skapade bara ett nytt projekt.
 • Validering misslyckades på projektdatum och aktivitetsdatum
  Otillräcklig validering för datum / tidformat för projekt och aktivitetsdatum kan skapa och göra fel när du sparar för vissa kunder.
 • UI-förbättringar på sidan Godkänn Tid
  User Interface-korrigeringar på sidan Godkänn tid under Tid
 • Ny tom sida när en ny aktivitet på sidan Redigera projekt läggs till
  I vissa fall när man skapade en ny aktivitet på sidan Projektaktivitet hoppade sökningen till en ny sida efter skapandet av den nya aktiviteten.
 • Första tillagda HR-avtalet kan skapa dubbletter
  I vissa fall när ett första HR-avtal skapades kunde en dubblett av avtalet skapas på samma gång

Rapporter

 • Rapporten Jämförelse av anställdas tid grupperas inte per avdelning när den exporteras till Excel
  Den exporterade Excel-rapporten visade detaljerad vy med anställda även om det inte var den valda vyn.
 • Felstavat filnamn för fakturatransaktions-rapporten
  Mindre problem med att korrigera filnamnet för nedladdade fakturatransaktions-rapporter

Ärendehantering

 • Kundanpassade Ärendehanteringsrapporter genereras felaktigt
  Vissa anpassade rapporter under Ärendehanteringen påverkades av ett problem som gjorde att den anpassade rapporten genererades felaktigt.

System

 • Fel uppstod i QBIS System om ingen företagslogotyp var
  Om det inte fanns någon företagslogotyp vald i systemmodulen, inträffade ett fel och skapade många felloggmeddelanden. Problemet påverkade aldrig någon användare.
 • Undermenyn Projektinställningar under System visadrs även om projektmodulen är inaktiverad
  Projektets undermeny var tillgänglig även om projektmodulen var inaktiverad och logga ut användaren om någon av projektundermenyerna valdes.
 • Resetyper under Utlägg – körsträcka har fått Mile och Mil ombytta i inställningar under System
  Engelska mil och Mil under inställningar i Systemmodulen för utlägg hade blivit förväxlade så att välja engelsk mil skulle visa mil på utläggsbladet ifall Mil var vald typ.

Övrigt

Förbättringar av infrastrukturen för bättre prestanda

Januari uppdatering 2019

Nytt

Tid modulen

 • Lägg till schemaläggningsinformation med kom / lunch /Gå på tidkortet
  En mycket efterfrågad funktion har nu släppts och visar schemalagda Kom/Lunch/Gå tiderna på tidkortet sidan tillsammans med de schemalagda timmarna

 • Kreditering av materialkostnad – för uppföljning av projekt
  För att fullt ut kunna utnyttja möjligheten att skapa krediteringar från QBIS, tillåter vi nu också att materialantalet har negativa värden.

Förbättringar

Projektmodulen

– Förbättringar av prestanda och användbarhet av Projektaktivitetssidan
För den här uppdateringen har vi mycket godis för att göra det enklare att hantera projektaktiviteter och vi har även fokuserat på sidans prestanda.

 1. Förbättrad prestanda när du redigerar och stänger redigeringsfönstret för aktiviteter.
 2. Efter att ha redigerat ett fält i aktivitetsvyn återställs sidan inte utan stannar där användaren är för att kunna behålla fokus.
 3. Tabbing från aktivitetsbudgetcellen (efter att du har ändrat ett värde) förflyttas nu markören till statuscellen i stället för att ladda om sidan och flytta fokus högst upp på projektaktivitetssidan.
 4. När ett datum ändras för en aktivitet, är nu så mycket snabbare och fokus kommer att hållas vid positionen efter att fältet lämnas.
 5. Ett problem med en kort frysning när tabbing från aktivitetsnummer till fältet Aktivitetsnamn utförs när du lägger till en ny aktivitet har nu rättats.
 6. En sorteringsorderproblem för kodkolumnen har blivit åtgärdat.
 7. När det finns fler aktiviteter än vad som kan visas på en enda sida, och dra och släpp funktionen används för att förflytta  aktiviteter kommer sidan automatiskt upp eller ner när du drar aktiviteten.
 8. Om du redigerar en aktivitet och väljer en tom rad i rullgardinen för en fas, kommer aktiviteten att försvinna, problemet har nu åtgärdats.

Tidmodulen

Inkludera projektkod och resultatenheter i PAXML-exporter
För att förbättra möjligheten att göra bokföring effektivt, stödjer QBIS PAXML-exporten nu export av projekt- och avdelningskoder.

Rapporter

 • Filtrera på avdelning och kategori i Projekttid och Material-rapporten.
  För att en projektledare enkelt ska kunna välja endast sina egna avdelningar, har nya filter avdelning och kategori introducerats i Projekttid och Material-rapporten.

 • Visa inaktiva Projektledare (PM) i analysresultatrapporten för projekt (Projektresultatanalys-rapporten
  Projektresultatanalysrapporten omfattade inte projekt där projektledaren hade inaktiverats. Nu inkluderas inaktiveraded projektledare (PM) i rapporterna där de valda datumen är inom där PM var aktiv.

QBIS Connect / API

 • GetProjectsFilter-metoden stöder inte flera kategorier i QBIS Connect
  Ett nytt API-anrop för att få projektkategorier har nu lagts till för att stödja QBIS 2.0 multikategorifält. API-anropet returnerar nu alla kategorier som har valts i QBIS.

Åtgärdade buggar

Systemmodulen

 • Om ”Semester aktivitet” är satt till True, ställer vi alltid ”Valbar” till True. ”
  Ett mindre problem har åtgärdats i den nya systemmodulen där Valbar alltid ska vara aktiv för aktiviteten när löneaktiviteten har ställts in som semesteraktivitet.

Övrigt

 • Infrastruktur- och applikationsbackend förbättringar
 • Från denna uppdateringen stöder vi inte längre Html-export av QBIS 1 rapporter.
 • Schemalagda rapporter kunde inte skickas till multipla mottagare
 • Integrationen mellan QBIS och Fortnox har utökats för att möjliggöra ett mer automatiserat flöde mellan programmen. Vi har lagt till två bra tillägg:
  – Skapa dina projekt i QBIS och få dem att synkroniseras med Fortnox så att du bara behöver uppdatera din information på ett ställe
  – Synkronisera dina leverantörsfakturadata till QBIS projekt så att du kan använda detta i dina kundfakturor .

Förbättringar

 • QBIS 2 Tidrapporter visar inaktiva anställda om de finns i vald tidsperiod.
  Vi har gjort de nya rapporterna ännu smartare,  att bara visa anställda som har registrerat tid under den valda tidsperioden . Detta inkluderar både  rullgardinsmenyerna med anställda och i själva rapportvyerna.

Buggar

 • Attest-assistentens länkade sidor filtreras inte på rätt sätt.
  Filtreringen på sidor  för Godkänn tid och utlägg har  inte tillämpas på rätt sätt och har använt de senast använda filter när man följer en länk från Attest-assistenten. Problemet har åtgärdats och filtren tillämpas nu korrekt.

Arkiverade uppdateringar