Skip to main content

Change Log

QBIS blir ständigt bättre. Vi lyssnar på önskemål från våra kunder och vårt hängivna team ser till att QBIS utvecklas för att bli det bästa systemet på marknaden.

Här listar vi alla uppdateringar vi gör i QBIS.

December uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

 • QBIS Extensions
  Vi introducerar nu ett helt nytt sätt att kunna välja funktionalitet i QBIS genom tillägg.
  Första tilläggen vi släpper är:

  • Månadsvy & Attest
   Denna extension finns inte tillgänglig ifall Projektmodulen är aktiverad.
  • Ledighetsplaneraren.
   Ledighetsplaneraren har flyttats in som ett tillägg med förbättrad funktionalitet och buggrättningarLäs mer om  QBIS Extensions här https://help.qbis.se/article/qbis-extensions/

Åtgärdade buggar

Flertal buggar har blivit åtgärdade

[/toggle]

November uppdatering 2020

November uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

 • Förbättrat så att senast använda period i panelen Godkänn tid och material på fliken Fakturahanterare används nästa gång användaren återvänder till sidan
 • Möjlighet att expandera panelen för öppna fakturor under fakturahanterare i projekt så att användaren får en bättre överblick.
 • Förändringar i valideringen i projekt så att projektfasnamn inte behöver vara unikt inom ett projekt
 • En ny version  av Visma Admin integrationen, med möjlighet att exportera konstnadsnummer från QBIS
  Vi har lagt till en inställning i integrationsapplikationen så att konstnadsnumret (Avdelningskod) expoteras till Visma Admin

Åtgärdade buggar

 • Projektportföljsidan slutade att fungera i de fall projektnamn överskred teckengränsen
 • Rapporten Kapacitetsutnyttjande fungerade inte att schemalägga
 • Informationen “Det finns registreringar inom den valda perioden markerade som exporterade.” visades alltid i Förbered Lön / Hogia Lön Plus oavsett om detta korrekt eller inte
 • Projektnamn med bindestreck blev avkapade i rullgardinsmenyn i utläggsmodulen
 • När ett projekt kopierades, förkortades projektkoden, vilket kunde resultera i rött felmeddelande eftersom återstående del inte var unikt
 • Förhindra att kunder oavsiktligt ställer in arbetstid per semesterdag till 0 timmar
 • Fel i rapportgeneratorn för schemalagda rapporter gjorde att vissa rapporter inte skickades ut

Plus mer än 60 åtgärdade buggar och förbättringar för nya Accounts core module

Oktober uppdatering 2020

Oktober uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

 • Rapport Upparbetat projektresultat
  En ny projektrapport för att få kontroll på upparbetad tid och upparbetat belopp vid ett visst datum eller för en utvald period.
 • Fortnox leverantörsfaktura importförbättring
  I Fortnox-leverantörsfakturimportören hämtade den i onödan för många artiklar som gjorde processen långsam

Åtgärdade buggar

 • Fel ikon för att expandera / kollapsa Fakturerat under Fakturahanteraren på projektsidan
 • På nya databaser ska semesteraktiviteten alltid ställas in som valbar när databasen skapas.
 • Länk visas till projektmodulsidan i den personliga profilwidgeten trots att “Visa projektmodul” har avmarkerats för användaren.
 • Åtgärdade ett problem där chefer felaktigt alltid hade tillgång till sig själva där de inte borde haft det.
 • Felaktigt fältlängder kunde orsaka att applikationen slutade att fungera vid export av fakturor från QBIS till Visma Administration.
 • Specifikationsrapporten visade fel belopp för aktiviteter där faktorn i vissa fall beräknades två gånger. Felet påverkade inte de totala beloppen
 • Grupperade logi uteslöts felaktigt i Visma Lön-export
 • Inga visade data visades felaktigt i rapporten Milersättningsanalys

September uppdatering 2020

September uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

 • Lagt till möjligheten att överföra projektnamn som ett fritextfält till fakturor i Visma Admin
  Vi har infört en ny inställning i exportapplikationen för Visma Admin så att det är möjligt att överföra projektnamn till fakturan som ett fakturafritextfält.
 • Förbättringar av motorn för rapport -schemaläggning
  Den schemalagda rapportmotorn har förbättrats för att öka prestandan och tillförlitligheten för att skicka rapporterna.

Åtgärdade buggar

 • Dialogrutan Generera faktura på sidan Förbered fakturor visades inte mitt på skärmen hela tiden och kunde delvis hamna utanför det synliga området i webbläsaren
 • Procountor-integrationsproblem med matchande kunddata för “Er referens” och “E-fakturaadress” korrigerades.

Augusti uppdatering 2020

Augusti uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

 • Mer detaljerad filtrering av PAXML ComboBox-alternativ
  Förbättrad filtrering av de valbara alternativen så att användaren endast kan välja de alternativ som är tillämpliga i det område där de för närvarande väljer ett alternativ.
 • Autofyll av arbetstidsceller på tidrapporten i mobilgränssnittet
  Autofyllning av projekttimmar till arbetstid fungera nu även i mobilgränssnittet så att användare sömlöst kan använda både mobil och webb

Åtgärdade buggar

 • Rättelser i  Projektresultatanalys rapporten
  – Fakturerade datumrelaterade värden visades i fel månad när projektprismodellen var inställd på aktivitet
  – Verkligt belopp visades inte förrän användaren registrerat tid för någon aktivitet  när projektprismodellen var inställd som fastprisprojekt
  – Fakturerade datumrelaterade värden visas i fel månad när projektprismodellen var inställd som fastprisprojekt
  – Verkliga belopp visades inte förrän användaren registrerat tid för någon aktivitet när projektprismodellen var inställd på Aktivitetsfastpris
  – Fakturerade datumrelaterade värden visas i fel månad när projektprismodellen var inställd på Aktivitetsfastpris
 • I utgifter / logi visas verktygstipstexten på mobilgränssnittet utanför visningsområdet
 • Anställdas tidkort ska inte visas på sidan Godkänn tid om tidkortdatumet är större än anställdes ledighetsledighet eller sista dag
 • Skapa projekt från mall: Om flera aktiviteter har samma kod kopieras bara en av dem
 • Månad kopplad till anställda som har slutdatum läggs till i kolumnen stängd månad på sidan lås månad
 • Påminnelseinställning för projektaktiviteter fungerar inte som avsett
 • Långvarig ledighetsregistrering av “Semester” och “fasta timmar per arbetsdag” registrerades i vissa fall i fel löneaktivitet

Hotfixes

JULI

 • NaN visas istället för värdet på sidan milersättning
 • Spara-knappen är dold i dialogrutan på mobila enheter
 • Anställdas tidkort ska inte visas på sidan Godkänn tid om tidrapportdatumet är större än anställdes ledighetsledighet eller sista dag
 • Sidan för CRM-typer kraschar när du redigerar en CRM-typ
 • Dialogrutan för Generera faktura visas inte hela tiden på skärmen

AUGUSTI

 • Fel vid uppdatering av en medarbetarens chef

Juni uppdatering 2020

Juni uppdatering 2020

Åtgärdade buggar

 • Import av leverantörsfakturor: Felaktig teckenlängd orsakar krasch
  Det fanns en obalans mellan QBIS och Fortnox i teckenlängd som stöds så att leverantörsfakturasynkroniseraren kunde krascha
 • Text med tid visades under datumnavigatorkontroll på tidrapportsidan i mobilgränssnittet
  Tidrapporten på mobilgränssnittet hade en duplicerad timmarstext som visades under det valda datumet.
 • Fler fält att dölja om utgifter är inställda på att inte faktureras
  När vi introducerade inställningen “Fakturering av utgifter” i System-> Utgiftsinställningar, anses flera platser som inte anses påverkas av denna inställning där den borde ha varit. Detta har nu hanterats.
 • Mobilgränssnitt: Om månaden är stängd inaktiveras knappen Ankomst under resten av veckan
 • Fakturaspecifikationsrapporten grupperade felaktigt på utgiftsark-ID, vilket resulterar i dubbla utgiftsposter
 • Inaktiv anställd visas i Godkänn tid men inte när hen går till sin vecka
 • Godkänn tid: Tomma veckor visas inte om ingen anställd har sparat på veckonumret
 • Justeringssidan är inte tillgänglig om QBIS 1.0 Time är inaktiverad
  Sidor återges inte ordentligt vid utskrift av projektfakturaspecifikationsrapport
  PDF-versionen av rapporten flödade över sidstorleken i vissa scenarier.
 • Fakturaspecifikationsrapport: Samma material visas flera gånger
  I vissa scenarier dupliceras material i fakturaspecifikationsrapporten.
 • Fakturerade utgiftsposter kan inte öppnas
 • Fakturatransaktion med flera sidor visas inte korrekt i projektfakturarapporten
  Åtgärdat flera problem med fakturatransaktionsrapporten.
  – Sidans total beräknade endast antalet objekt per sida och inte totala för rapporten
  – Rapportens titel och detaljer visas på alla sidor istället för att endast visas på första sidan
  – Rapportfot visas på alla sidor istället för endast på den sista sidan
 • Kvitton/Utlägg språkliga fel
  Specifikationsrapporten  visade “Kvitton” istället för “Utlägg” när svenska var inställt som språk.

Maj uppdatering 2020

Maj uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

Integrationer

 • Förbättrad och förenklad integrations process för att integrera QBIS med Fortnox. Vår integration hittar du enkelt i Fortnox appmarknad och integrerar med några klick.
  https://apps.fortnox.se/fs/fs/login.php?relay=%23%2Fmarketplace%2Fapp-details%2F1Ih1HPyNCQQl

Connect / Web Services

 • Nya Web Service methoder för att kunna hämta ut Kom och Gå timmar i Connect modulen

Globalt

 • Ny inloggningssida i QBIS
 • Ändrad rubrik på Support formuläret i Smartbaren för att förtydliga formulärets syfte
 • Ändrat all förekomster av login.qbis.se till apps.qbis.se i epostmallar så att användaren blir skickad till rätt URL (apps.qbis.se)

 

Åtgärdade buggar

 • Fakturahanteraren,  redigera faktura -dialogrutan: fältet för timvärdet inaktiverades när användaren öppnade det andra gångenÅtgärdade ett problem med Geolokalisering, som inte fungerade på mobila enheter med Kom och gå widgeten.
 • All registerad tid visades inte för olika aktiviteter i fakturerings -rapporten Project Invoice Specification Report

April uppdatering 2020

April uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

Projektmodulen

 • Förbättringar av projektfakturering
  • Fliken Projektdetaljer har fått ett uppdaterat användargränssnitt för förbättrad tydlighet.
  • Ett nytt alternativ i fakturastrukturen för visning av timmar har lagts till för att kunna gruppera aktiviteter. Aktiviteter som har samma aktivitetsnamn kan grupperas på fakturan på en rad och även dölja timmar och timpris (er) och endast visa totalen. Alternativet kommer att påverka pdf-fakturan och även exporten till Fortnox
  • En ny kryssruta på fliken Fakturalayout under Projektdetaljer har lagts till för att kunna dölja timmar / priser i specifikationen.
 • Återkommande fakturatext på den öppna faktura.
  Vi har lagt till möjligheten att lagra fakturatexten så att den kan återanvändas när nästa faktura skapas. Funktionen kan slås på eller stängas av med ett enda klick på återställningsikonen vid fakturatext fältet.
 • Textförbättringar av etiketterna i fönstret Generera faktura för att klargöra avsikten med inställningarna.

Åtgärdade buggar

Tidmodulen

 • Det totala antalet rader i listan med utläggsrapporter rapporterade felaktigt antal när antalet artiklar översteg 50
 • Tidkortet laddades inte korrekt på vissa veckor på grund av ett tidszonsproblem

Rapportmodul

 • Det var inte möjligt att expandera användare för mer resursinformation i projektrapporten Projekttid och material om aktiviteten var satt till fast pris

Dashboard

 • Stänga tidkort i widgeten Godkännande Assistenten visade felaktigt öppet tidkort när antalet var noll i vissa scenarier.

 

Mobilt användargränssnitt

 • I vissa scenarier kunde användaren hamna på en vit skärm när han loggar in på mobilen.

 

Mobilappar

 • En tidigare uppdatering fick mobilapparna att krascha när en användare loggade in.

Mars uppdatering 2020

Mars uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

Tidmodulen

 • Förbättrat användargränssnitt för uppsättning av PAXML löneintegrationer
  Gränssnittet har gjorts om så det bara finns en dropdown för att antingen välja en fördefinierad lönekod eller skapa en egen i stället för tre olika fält
  Detta för att underlätta för administratören att hantera lönekoder i uppsättningen av löneintegrationen och för att förbättra prestandan på sidan.

Åtgärdade buggar

Tidmodulen

 • Åtgärde ett prestandaproblem när du godkände ledigheter för längre perioder där operationen ibland kunde misslyckas på grund av timeout

Projektmodulen

 • Åtgärde ett problem med Fortnox leverantörs -fakturainimport där redan importerade materialrader importerades igen
 • Åtgärde ett problem med Fortnox leverantörs -fakturaimport där fel text på importerade material kunde uppstå.
 • Fixade ett problem som uppstår vid redigering av ett projekt i QBIS 2 som tidigare hanterades i QBIS 1-projekt där projektets GL-kod försvinner när du sparar
 • Fixade ett problem med Projekt -artikelsidan där sidan i vissa fall var blank utan innehåll.

Februari uppdatering 2020

Februari uppdatering 2020

Nya / Förbättringar

Tidmodulen

 • På tidkortet är totalen för arbetstid, avvikelser och projektaktivitet nu synliga när området kollapsas så att en enkel översikt kan visas av tidkortet.

Projektmodulen

 • Lagt till en inställning som styr hur kategorier visas i Excel-exporten av projektrapporten Projektresultatrapport. Det är nu möjligt att exportera projektkategorier till en kolumn kombinerad eller i flera kolumner för varje projektkategori.

Ärendehanteringsmodulen

 • Lagt till möjligheten att massändra ärenden direkt på Ärende -sidan. Det är nu möjligt att radera, ställa in grupp eller tilldela ärenden för flera ärenden på en gång.

Globalt

 • Vi har gjort förbättringar på ett antal punkter för att höja prestandan generellt i QBIS.

Åtgärdade buggar

Globalt

 • Verktygstips utan beskrivningar eller med icke informativa beskrivningar visades på olika platser felaktigt.

Projektmodulen

 • Avslutsdatum för projekt registrerades inte när ett projekts status ändrades till Avslutat.
 • Ett problem med leverantörsfakturasynkroniseraren för Fortnox kunde ibland missa vissa poster.

Januari uppdatering 2020

Januari uppdatering 2020

Nya / Förbättringar

Projektmodulen

 • Ändring av projektöversikts -widgeten projektassistenten att inte automatiskt analysera projekt för att översikten ska laddas snabbare.

Globalt

 • Vi har gjort förbättringar på ett antal punkter för att höja prestandan generellt i QBIS.

Åtgärdade buggar

Tidsmodul

 • Åtgärdat problem som uppstod med automatisk uppdatering av utlandstraktamenten från skatteverket.
 • Åtgärdat problem med att Tid -widgeten på sidan Tidöversikt in uppdaterades när användare ändrades så att samma information visades.
 • Åtgärdat ett problem som ibland orsakade att Hogia exporten kunde crasha vid exportering.

Projektmodulen

 • Åtgärdat grafiska fel på sidan Godkänn fakturor

Arkiverade uppdateringar