Change Log

QBIS blir ständigt bättre. Vi lyssnar på önskemål från våra kunder och vårt hängivna team ser till att QBIS utvecklas för att bli det bästa systemet på marknaden.

Här listar vi alla uppdateringar vi gör i QBIS.

September uppdatering – 2021

Nytt

 • Nytt stöd för tidsfrister (Grace period) vid instämplingar
  Det går nu att sätta upp tidsfrister på instämplingar så att vid tidigare eller senare instämplingar gentemot schema registeras enligt schematid istället för faktisk instämplad tid

Förbättringar

 • Förbättring av integrationen Hogia Fakturering för att exportera  resultatenheter och anställningsnummer för varje transaktion av timmar och utlägg
  En ny inställning har lagts till på inställningssidan för integrationen för att möjliggöra för att även kunna exportera resultatenheter (QBIS -avdelningar) och anställningsnummer

 

Åtgärdade buggar

 • Användare kan ibland inte logga på mobilinloggningssidan, eftersom inmatningsfälten inte får fokus, trots att de trycker på dem
  När en användare försökte logga in på QBIS i på en mobil enhet, låstes företags-, användarnamn- och lösenordsfält för inmatning
 • Integrationen för Hogia Fakturering har åtgärdats så att endast kundnumret används som nyckel vid sökning efter befintliga företag
  Integrationen använde tidigare både kundnummer och kundnamn för att säkerställa att en kund fanns i Hogia, då kundnamn inte alltid var samma så används nu endast kundnummer som nyckel då det alltid är unikt.
 • Det gick inte att spara nya inställningar i modulen Användarkonton
 • Det fungerade inte att lägga till ny projektaktivitetsmedlem
 • Försenade utlägg visades i godkännandeassistent -widgeten, även om Expense modulen inte var aktiverad
  Information om utlägg visades i godkännandeassistenten trots att modulen inte var aktiverad
 • Gruppaktiviteter visas inte i min tid -widget
 • Fastprisaktivitetsnamn visas inte i fakturarapporten om fakturlayout är inställd på “Aktivitet (grupperad)”
 • Visuellt fel, “Stängt” visas snabbt i godkännandecykeln på fel plats
 • Visuelt fel, kolumnen för land är för smal under logi i utläggssrapporten
 • Onlinehjälp för HR -scheman uppdaterades för att återspegla tidigare QBIS -uppdateringar

Föregående uppdateringar

Augusti uppdatering – 2021

Nytt

 • Stöd för inloggning med BankID i QBIS
  Som företag finns det nu möjlighet att aktivera inloggning med BankID för alla användare genom att aktivera en QBIS Extension.
  Notering: För att inloggning med BankID ska fungera ska användarnamnen ändras till personnummer för användare som ska använda denna inloggningstyp.

Förbättringar

 • QBIS modulnamn har blivit enhetliga oavsett vilket språk som är valt.
  För att förenkla har alla moduler i QBIS bytt till enhetliga namn oavsett vilket språk användaren har valt. De Engelska namnet har valts a vara den nya standarden.
 • Förbättringar av Fortnox integrationen
  • Automatisk uppdatering av sidan för Förbered fakturor vid export av fakturor
   Nu uppdateras sidan automatiskt för att visa korrekt status efter att export av fakturainformation till Fortnox
  • Stöd för fler valutor i integrationen
   Fortnoxintegrationen stöder nu flera valutor förutom SEK, så att det går att skicka över fakturor som är valda att vara i annan valuta.
 • Sökrutan i Artikelregistret har uppdaterats att även söka efter artikelgrupper och inte bara artiklar som tidigare

 

Åtgärdade buggar

 • Dubbla rader exporterades i vissa fall i löneexporten när Hogia Lön Plus användes
  När månaden var stängd men inte den sista veckan i månader som innehöll flera månader var stängd kunde detta orsaka att dubbletter exporterades.
 • QBIS Stämpelklocka kunde ibland stänga ner registreringsapplikationen ifall inte HR scheman inte var aktiverat
 • Anpassade fält under Användarkonton avrundade decimaltal till heltal
 • Vid användandet av utläggskvot i Expense validerades värdet felaktigt mot inloggade användare istället för den valda ägaren av utläggsbladet.
  Problemet uppstod endast för Chefer eller admnistratörer som kan välja att visa andra användare än sig själva.
 • Åtgärdat standardiseringsproblem med olika antal decimaler och olika avrundningar i QBIS Time.
  Det standardiserade antal decimaler är nu 2. Exempel 102,20 där det på vissa platser visades som 102,2. Även avrundningen sker på samma sätt på alla platser.

Juni uppdatering 2021

Juni uppdatering – 2021

Under maj har QBIS-teamet arbetat hårt för att leverera många efterfrågade funktioner och förbättringar i QBIS som du som kund använder varje dag. Höjdpunkterna i utvecklingen är:

 • Nya och förbättrad funktionalitet i Fortnox integrationen

Åtgärdade buggar

 • Ett popup-meddelande dök upp när timern slogs på, även om veckan var i framtiden.
 • Anpassade datumfält fungerade inte korrekt med tidszoner och datum konverterades inte korrekt vid visning.
 • Filtrering av kolumnerna Projektets startdatum och slutdatum för projektet fungerade inte på sidan Godkända och förbered fakturor.
 • Användare kunde i vissa fall logga in när åtkomstregel med angiven tillåten IP-adress var aktiverad.
 • Moms i procent visades inte korrekt i utlägg efter att kvittot sparats.
 • Widgetten ‘Attestassistenten’ doldes på sidan för användarkontodetaljer under fliken ‘Rättigheter’ efter att användaren licensierat ‘Project’ -modulen även om Expense -modulen redan var licensierad.
 • Mobilgränssnitt: Efter att ha klickat på en veckolänk i Meddelanden och försöker navigera till en annan vecka  orsakar detta ett fel.

Project

 • Dialogrutan Kopiera projekt under Project använde den gamla kalenderkomponenten.
 • Projektets slutdatum visades inte korrekt när en användare kopierade ett befintligt projekt.
 • Nyskapad projektaktivitet försvann efter att ha sparats.

Hogia Lön Plus

 • Registrering av löneaktivitet saknades om exportgruppen var inställd som ‘Sum Adjacent Working Time’ och den registrerade tiden inte var lika med schemalagda tiden.
 • Saknas löneaktivitetsregistrering om exportgruppen var inställd som ‘Sum Adjacent Working Time’ och de angivna klocktiderna inte var lika med den schemalagda tiden.

Nytt

 • Ny funktionalitet i Visma Lön exporten för att möjliggöra anställd distribuerad projekttid.
 • Vald filtrering för sorteringen kolumner sparas nu på sidan Godkänn fakturor.

Fortnox fakturaintegration

 • För att minimera e-postaviseringar skickas meddelanden om projektexport endast om projektet exporteras framgångsrikt och även om projektet inte exporteras av andra skäl.
 • Fixat problem med att matcha projektkod och projektaktivitetskodproblem på grund av efterföljande utrymmen.
 • Integrationen återspeglar nu ändringar av projektnamnet i QBIS och kommer att uppdatera Fortnox därefter.
 • Det är nu möjligt att ange ett startdatum för Integration av leverantörsfakturor så att endast relevant leverantörsfaktura importeras.
 • QBIS synkroniserar nu även status för betalda fakturor från Fortnox till QBIS. Om funktionen är aktiverad återspeglas fakturastatusen i QBIS för att visa när fakturan är i status betald.
 • Det är nu möjligt att visa utläggskommentarer på fakturarapporten
 • Elektronisk referens överförs nu korrekt till Fortnox med referensens för- och efternamn.
 • Leverantörens fakturapostnamn har rensats och visar inte onödig information vid överföringen till Fortnox.
 • Integration för att stödja export för bokföringsändamål
 • En ny inställning har lagts till så att fakturaintegrationen kan exportera projektaktiviteter med faktor 0.
 • Automatisk aktivering av överföring av fakturarapport till Fortnox vid fakturering så att detta inte behöver sättas varje gång.
 • En ny funktion för importkunder från Fortnox för att göra det snabbare att konfigurera integrationen mellan applikationerna.
 • Fortnox-integrationen kartlägger nu material till “vara” och timmar “tjänst”

Maj uppdatering 2 2021

Maj uppdatering – 2021

Under maj har QBIS-teamet arbetat hårt för att leverera många efterfrågade funktioner och förbättringar i QBIS som du som kund använder varje dag. Höjdpunkterna i utvecklingen är:

 • QBIS Team har arbetat för att fixa olika buggar i QBIS Expense.
 • En ny avvikelsestyp Hours Interval har införts för HR-scheman för att beräkna intervallet mer exakt beroende på arbetstid.
 • Alla produktnamn i QBIS är standardiserade oavsett vilket språk som användsför att göra varumärket mer modernt.
 • En ny ikon för QBIS-rapporter har introducerats i navigeringsfältet.

Åtgärdade buggar

 • Rubriker i utläggsrapporten har reviderats.
 • Strukturen för Utläggskrapporten har modifierats för att visa mer tydlig information.
 • Widgetinställningen för Attestassistanten är inte synlig på sidan Användarkonto, även om användaren har behörighet att visa.
  Widgetinställningen för  Attestassistanten visas inte (under Dashboard Widgets-kolumner på fliken Privilegier) ens om användare har Admin-åtkomst för QBIS-Expenses men användaråtkomst för QBIS-tid.
 • Inaktiva chefer visas fortfarande på vissa sidor.
  De chefer som är inaktiva ska inte visas på sidorna Användarkonton och Time Approve.
 • Felaktig avvikelse på avvikelsevärdena på Min tid-widget och på sidan för tidsjustering.
 • Landspriser för Sverige är satt till 0 när användaren försöker skapa en ny logi för 2021.
 • Priset på kvittot visas inte korrekt på projektdetaljer-sidan om inställningen för projektvaluta är inställd på en annan valuta än standardval.
  Kvittoobjekt som är kopplade till något projekt listas på sidan Projektdetaljer. Varje gång du sparar projektet multipliceras prisbeloppen med projektvalutakursen om och om igen.
 • Avvikelser på HR-scheman sparas i fel vecka om schemat är inställt på flera veckors intervall.
  Efter att ha sparat schemat uppdateras inte avvikelsepanelen för att visa avvikelserna från vecka 1.
 • Den nyskapade användaren visas inte på sidan Användarkonton.
 • Åtgärdsknappar är inaktiverade om Godkänd status väljs på sidan Godkänn tid.
  När Godkänd status ingår i filterinställningen inaktiveras alla kryssrutor oavsett varans status.
 • Godkänn och hoppa över knapparna presenteras även om de lämnar godkännandecykeln på tidrapportsidan.
  När en chef startar godkännandecykeln och godkänner en vecka i ett urval av flera veckor och sedan navigerar till tidrapport via QBIS-menyn kan chefen fortfarande se knapparna.

Förbättringar

 • Uppdaterade alla löneexporter för att stödja utläggsfunktionen som nyligen introducerades med QBIS Expense.
  Förbättrad Traktamentsfunktionalitet för att ge våra UK-kunder en bättre upplevelse.
 • Nytt QBIS-tillägg tillagt som heter Activity Time Reporting så att användare kan rapportera tid på aktiviteter.
  För QBIS-konton som inte har tillgång till QBIS Project gör vi det möjligt att registrera tid på aktiviteter.
 • Mer användarvänliga QBIS-meddelanden skickas när första gången registreras för QBIS-demo-konto.
 • Introducerade en ny funktionalitet för att justera maximala aktivitetstimmar när budgeten ändras från 0 timme.
  Budgettimmar placeras också på maximala timmar när användaren skapar eller ändrar en aktivitet från listan på fliken Aktivitet utan att öppna dess detaljer.
 • Introducerade en ny kolumn som heter Allokerade timmar på fliken Aktivitet på sidan Projektinformation.
  Det totala antalet tilldelade timmar för aktivitetens medlemmar eller gruppbudget visas i den här kolumnen.
 • Förhindra att användaren ändrar PIN-kod för den anställde om Pincode-in- / ut-inställningen inte är aktiverad.

Mars uppdatering 2 2021

Mars uppdatering 2 – 2021

QBIS Teamet har arbetat hårt under en längre period och vi är nu stolta över att äntligen kunna presentera vår nya utläggsmodul QBIS Expense.

Nya utläggsmodulen innehåller massor av nya funktioner och förbättringar.

Nytt

QBIS Expense

Generellt

 • Förbättrad användarvy i utläggsbladet. Mycket lättare för användaren att lägga till utlägg, spara och se vad de ska få tillbaka på lönen.
 • Stor förbättring av användarvänligheten vid uppsättning och inställningar av utläggsmodulen
 • Ny central sida för uppsättning och översikt över lönearter och konton för utlägg
 • Möjlighet att väja och skriva ut flera utläggsblad i taget jämfört med enbart ett
 • Påminnelse vid försenade utläggsblad
 • Notis till chefer om stängda utläggsblad
 • Ny utläggsblads-rapport – Mycket bättre och mer detaljerad information både för användaren och chef samt admin
 • Förbättrad funktionalitet i löneexporterna för att stödja nya funktionaliteten med beskattning av milersättning och traktamente

Kvitto

 • Förbättrad användarvy där användaren lägger till kvitton
 • Förbättrad uppladdning av filer och foton till kvitton med bättre förhandsgranskning
 • Möjlighet att ladda upp pdf-filer i utlägg
 • Hantering av kvitton med mer än en momssats
 • Användarvänlig funktionalitet för att visa kvitton och göra ändringar i detaljer som moms mm (admin)
 • Ny rapport för analys av kvitton
 • Kvotvärde på kvittotyper för att exempelvis kontrollera värde på friskvårdsbidrag (tillägg, kostnad tillkommer utöver licenserna för QBIS Expense)

Traktamente

 • Helt ny design av traktamentesfunktionaliteten
 • Stöd för skattefritt och skattepliktigt traktamente
 • Automatisk beräkning av traktamente inrikes och utrikes enligt Skatteverket
 • Ny funktionalitet för att spara historisk data och ersättningar för traktamente
 • Ny funktionalitet för endagsförrättning, hel och halv dag
 • Ny funktionalitet för nattraktamente
 • Ny funktionalitet för måltidsavdrag (hel och halv)
 • Ny funktionalitet för nattraktamente
 • Ny funktionalitet för kostförmån
 • Ny funktionalitet för resor med flera destinationer i utlandet i samma resa
 • Förbättrad funktionalitet vid automatisk uppdatering av traktamentsbelopp för olika länder från skatteverket
 • Ny rapport för analys av traktamenten

Milersättning

 • Beskattningsstöd för milersättning
 • Ny rapport för analys av milersättning

Representation

 • Ny funktionalitet som gör utlägg för representation kompatibla med reglerna från skatteverket.
 • Stöd för kvitton med avdragsgill- och ej avdragsgill representation (moms eller kostnad). Korrekt beräkning gällande representation med mat, alkohol- och ej alkoholhaltiga drycker och enkel förtäring för skattefritt och skattepliktigt belopp och moms.
 • Stöder dricks på representationskvitton
 • Möjlighet till obligatorisk deltagarlista
 • Ny rapport för analys av representation

Förbättringar

Åtgärdade buggar

Mars uppdatering 1 2021

Mars uppdatering 1 – 2021

Under februari har QBIS-teamet arbetat hårt för att leverera en hel del efterfrågade funktioner och förbättringar i QBIS som du som kund använder varje dag. Höjdpunkterna i utvecklingen är:

 • QBIS Team har arbetat hårt med slutförandet av vår snart kommande nya Utläggsmodul, QBIS Expense.
 • Vi är också stolta över att kunna leverera fyra nya förbättringar för våra Stämpelklockor för att göra livet enklare för både användare och administratörer. Uppdateringarna för Stämpelklockorna kommer att gradvis skickas ut till enheterna under mars och början av april.
 • Total omstrukturering/design av systeminställningarna för Tid så att en administratör enkelt kan förstå och hitta bland inställningarna för Tid-modulen.

Åtgärdade buggar

 • Lagt till stöd för ny API-version i Procountor-integrationen
  Integrationen uppdaterades för att supporta den nya versionen av Procountor-integrations-API: et
 • Dialogrutan “Ange anledning till ändring” visas inte konsekvent.
  Timmar visades inkonsekvent i olika format.
 • I totalen för antal arbetstimmar i veckan saknas måndagens arbetstid i Mobil UI.
  Måndagens tid uteslöts i veckototalen i mobilgränssnittet så att summan var olika jämfört med totalen i webbversionen.
 • Lönekoden avkortas när en ny sida för användarkonto sparas och orsakar problem i PAXML-löneexport.
  På grund av avklippning av lönekoderna när PAXML-löneexport exporterades där de valda exporterade filerna orsakade fel vid import.
 • Ändringar i traktamenten påverkade exporter i PAXML-format.
  Förändringar i traktamentsfunktioner, orsakade saknade värden i  exporterade PAXML filer så att den exporterade filen inte var korrekt.
 • Klocktider fylls på löneaktivitet även när det finns flera intervaller registrerade.
 • Export av GL-kod för PAXML-export fungerade inte korrekt.
 • Kapacitetsutnyttjanderapporten hängde sig under skapandet i vissa fall på grund av ett backend-fel.
 • När du byter anställd i detaljerad vy uppdateras inte informationen i Tidsöversikt -> Min tid -widget
  När du byter användare i Min Tid-widgeten laddades inte värdena om för att visa den valda användaren.

Förbättringar

Stämpelklocka

QBIS-teamet har arbetat hårt för att leverera flera förbättringar för Stämpelklockan. Uppdateringarna kommer att gå ut till alla aktiva Stämpelklockor gradvis under mars.

 • Tillagd support för hantering av klocktider på Stämpelklockan.
  Vi har lagt till möjligheten att kunna ange klocktider (Start -, Sluttid för löneaktivitet) på stämpelklockan i samband när en löneaktivitet väljs på stämpelklockan.
 • Otillfredsställande interaktion mellan Stämpelklockan och HR-scheman och att ange raster.
  Samspelet mellan HR-scheman och Stämpelklockan har förbättrats så att stämpelklockan kan hantera multipla raster på samma dag som är upplagda i HR-scheman.
 • Stämpelklockan hanterar inte förifyllda raster.
  Förbättrat stöd för hantering av förifyllda raster. Se https://help.qbis.se/article/hur-forfylld-tid-fungerar-pa-stampelklockan/
 • Stämpelklockan hanterar inga faktorer för löneaktiviteter som har annan faktor än 1.
  Hanteringen av löneaktiviteter med faktorer större än 1 har förbättras för att stödja alla faktorer angivna på en löneaktivitet.
 • Flytt av Stämpelklockan till en Extension
  Aktivering av stämpelklockor har nu flyttats till QBIS Extensions för att göra det lättare att administrera och ha kontroll över aktiverade enheter.

Projektmodul

 • Förbättring av fliken Grupp i projektmodulen
  I fliken Grupp under projekt visas nu avdelningen och den jobbposition som användaren (resurs) tillhör. Detta kommer t.ex. att ge projektledare som använder QBIS och till och med gruppmedlemmar, möjligheten att enkelt se var deras resurser kommer ifrån och även vilken kompetens (jobb) de har.

API

 • Utökade metoder i WS API för att inkludera metoden för anpassade fält för användarkonton.
  Vi har utökat API-metoderna för att stödja anpassade fält i core -modulen Användarkonton så att dina anpassade fält kan hämtas till dina externa applikationer. Se https://apps.qbis.se/WS/QBIS_DS.asmx för dokumentation.

Tid

 • Inkludera verifierade utlägg om godkända utlägg är inställda på att inkluderas i löneexporten.
  När funktionen för verifiering av utlägg aktiverades och “Endast godkända utlägg för export” ställdes in exporterades inte verifierade utlägg. Nu exporterar exporten både godkända och verifierade utlägg om inställningen är inställd på JA.
 • Ny standardterminologi för Kom / Gick / rast
  Ändrad terminologi för Kom, Gick och rast. Den nya terminologin är Starttid, Sluttid och Rast.

Extensions

 • Månadsöversikt och förbättringsförlängning av godkännande
  Vi har nu förbättrat tillägget så att det också kan användas tillsammans med projektmodulen.
  – Det är nu möjligt att se avvikelser i arbetstiden i översikten.
  – Det visas nu projekttimmar i översikten.

Systemmodul

 • Omdesignad Tidsinställningssidan i Systemmodulen  
  Vi har helt gjort om tidsinställningarna i systemmodulen för att göra det lättare att förstå och hitta rätt inställningar för systemadministratören.

Januari uppdatering 2021

Januari uppdatering 2021

Nytt / Förbättringar

 • Bekräftelse av Tidkorts -stängning
  Genom att aktivera funktionen konfirmering av tidkortstängning, kan administratören ange ett meddelande som visas för användaren när tidkortet stängs och där användaren måste godkänna för att kunna stänga tidkortet. Detta kan tex användas för att användaren ska bekräfta att registreringarna är korrekta innan stängning.
 • Förhindra framtida tidrapportering
  Genom att aktivera förhindrande av framtida tidrapportering, förhindras användaren att kunna rapportera tid på tidkort framåt i tiden utan endast fram till dagens datum.
 • Tvingande tidkortskommentarer
  Genom att aktivera tvingande tidkortskommentarer så måste användaren skriva en kommentar vid ändringar på tidkortet för att kunna följa varför tid redigerats och när i en logg.
 • ATF stöd för timbaserade scheman
  Vi har lagt till möjlighet att använda ATF (Arbetstidsförkortning) även för scheman som är timbaserade i HR modulen.
 • Inkluderat företagsnamn i projektsynkroniserings -mail för Fortnox integrationen
  Precis som i synkroniserings -mailen för leverantörssynkroniseringen finns nu information om vilken kund mailet gäller. Detta är framförallt för att underlätta för Byråer med hantering av flera kunder.

Åtgärdade buggar

Flertal buggar har blivit åtgärdade

Arkiverade uppdateringar