--> Skip to main content

December uppdatering 2017

Förbättringar

 • Adderat stöd för export av projekttid och info till Hogia Lön

Buggar

 • Åtgärdat bug när Förbered Löner sida fryser i 45s efter att datumfältet ändrats.
 • OB exkluderade inte rast på helger.
 • Åtgärdade bugg som uppkom när halvdags-flex  ansöktes på halvdagar.

Uppdatering november 2017

Förbättringar

 • Adderat tidzonsupport för Quick Time Arrive/Leave Widget
 • Alternativ för att välja tecken vid export av
 • Alternativ för att exportera extra arbetstid för PAXML exporter

Buggar

 • QBIS Touchscreen beräknade inte löneaktivitet med faktor (HR schema)

Uppdatering oktober 2017

Buggar

 • Tidsadministratören kan inte ändra(Modifiera/ta bort) semesteransökan som blivit godkänd av hen.
 • Tid adderades till tidrapporten “Time Deviation Comparison” som inte hörde till rapporten.
 • Ändrat antal tillåtna tecken i enhetsfältet på Material-widgeten till 5 tecken.

Uppdatering september 2017

 • Ny QBIS dashboard logo

Uppdatering augusti 2017

Förbättringar

 • Lagt till information om projektaktivitetsnamn i rutan för att ta bort projekt på tidkortet

Buggar

 • När tidkortet sparades visades alltid felmeddelande även om sidan sparades korrekt.
 • Mindre språkproblem på Godkänn aktivitetstid på administrationssidan för tid.

Uppdatering juni 2017

Nytt

 • När du använder funktionen automatisk ifyllnad av arbetstid från projektaktiviteter på tidkortet är det nu möjligt att utesluta utvalda projektaktiviteter från automatiskt ifyllnad på arbetstiden genom en vald faktor. Inställning för detta görs i systemmodulen.
 • För att förbättra arbetsflödet kan stängda utläggsblad nu öppnas igen av anställd tills utläggsbladet har godkänts.

Förbättringar

 • I vissa fall gick det inte att ändra lösenord under inställningar när lösenordet innehöll vissa tecken. Detta är åtgärdat så att det alltid går att ändra.

Uppdatering maj 2017

Nytt

 • QBIS Schemaläggning har nu stöd för upp till 10-veckors scheman.
 • Förbättrad filtering i CRM Pipeline.
 • Vid fel och varningsmeddelanden på tidkortssidan visas nu även projektnamn i meddelandet för att lättare kunna identifiera var varningen eller felet är.
 • Uppdatering av QBIS Iphone appar för att supporter senaste IOS versionen (QBIS Tid, QBIS CRM and QBIS SD)
 • När endast QBIS Tidmodulen är aktiverad visas inte projektpanelen på utläggsregistreringen.
 • Skapa projektaktiviteter direkt från ett ärendehanteringsärende. Aktiveras från systemmodulen.

Buggar

 • På ledighetsplaneraren var veckonummer felplacerade när visningsvalet 3-månader var valt.
 • Problem att godkänna ledigheter direkt från ledighetsplaneringsöversiken, försök att göra detta visade ett applikationsfel.
 • Arbetstid och aktivitetstid var inte korrekt justerade på tidkortet.
 • Import/Synkronisering av leverantörsfakturor fungerade inte korrekt för vissa kunder.
 • Grupperade klocktider för tidavikelser exporterades på tomma dagar för Hogia Lön Plus.
 • Tidsavikelse-rapporten visade inte korrekta uppgifter om vald tidsperiod var mer än ett år eller mer.
 • I vissa fall kunde fält bli överskrivna från annan databas som var öppen samtidigt i samma webbläsare.

Uppdatering april 2017

Nytt

 • Tvåstegs-godkännande av utläggsblad
  Nu finns det möjlighet att aktivera tvåstegsgodkännande av utläggsblad. När chefen godkänner medarbetarens utläggsblad är det möjligt för en ekonomi / löneadministratör att markera utläggsbladet verifierat (“attesterat”) efter att ha kontrollerat att allt är korrekt inmatat i utläggsbladet och har alla därtill hörande kvitton
 • Vy för godkännade av projekttid
  Efter att en anställd har slutfört / stänger sitt veckovisa tidkort ska projektledaren (platschef) kunna godkänna projektaktivitetstiden som hör till sina projekt. Därefter ska avdelningschefen (arbetschef) kunna se att projektaktivitetstiden har godkänts och av vilka projektledare och godkänna hela tidkortet.

Buggar

 • PAXml exporter
  Huvudbokskoden  sparades inte korrekt.

Uppdatering mars 2017

New

 • Omfördelning av ledighetsansökningar
  Omfördela ansvaret för att godkänna ledighetsansökningar när en chef är borta eller ändras.
 • Import av utlandstraktamenten via värden från Skatteverket
  Reser dina anställda till flera länder så det kan vara tidskrävande att lägga in dem manuellt. Använd importfuktionen för att hämta alla utlandstraktamenten från Skatteverket.
 • Automatisk uppdatering av utlandstraktamenten.
  Få dina utlandstraktamenten att uppdateras automatiskt från Skatteverket.
 • Möjlighet att använda minskning av måltidsavdrag med procentuell avdrag.
  Ställ in din måltidsreduktion för att använda avdrag i procent istället för fast värde. Avdraget görs mot utlandstraktamentskostnaden. Särskilt bra tillsammans med automatisk uppdatering av utlandstraktamenten.
 • Importfunktion för löneaktivitetssaldon
  Uppdatera lönaktivitetssaldon genom filimport. Möjlighet att ändra enskilt eller flera saldon för en eller flera anställda.

Förbättringar

 • The Salary Activity Balance report shall have the ability to only show active employees
 • Service Desk report Time to include filtering
  A new filtering option for the Service Desk report to be able to include all registered time for an errand that has been closed on a certain date or in a period.
 • Logia Lön Plus Schema export shall exclude employees with non-numerical employee number
  In QBIS it’s possible to have non-numerical employee numbers but not in Hogia Lön Plus. It is now possible to export even if you have non-numerical employee numbers in QBIS as they are now exluded from the export.

Uppdatering februari 2017

Nytt

 • Avtalshanteringen i QBIS HR hanterar nu även konfigurering av OB för antal arbetade timmar. Sätt upp avtalet att registrera OB timmar när den anställdas registerat timmar som överstiger avtalets ordinarie arbetstid.
 • Hantera dina anställdas ATF (Arbetstidsförkortning) direkt i QBIS. Skaffa QBIS HR-modul till för att sätta upp scheman och få dina medarbetares ATF att beräknas automatiskt.
 • Förbättrad export till Hogia Lön Plus för att exportera start- och sluttider på löneaktiviteter för att stödja partiell frånvaro. Förändringar av användargränssnittet har gjorts i QBIS för att tillåta en anställd att ange start- och sluttid för dessa aktiviteter
 • Nu kan du skapa grupper av löneaktiviteter för att tex kunna visa komptidssaldon. Gruppera ihop tex Komp1, Komp2 osv tillsammans med en aktivitetsförälder som heter kompbank. Huvudaktiviteten Kompbanken summerar samtliga totala timmar och visas för den anställde.

Förbättringar

 • Visma Lön exporten har förbättrats för hantera olika utläggskoder för avdragsgill och icke avdragsgill representation.
 • Rapporten Sammanställning av löneaktiviteter har förbättrats för att ge en bättre förståelse av rapporterade traktamenten. Alla utlägg av typen traktamenten i rapporten kommer nu också visa traktamentstyp och information om plats.
 • Användare med rättigheten Tidsadministratör har nu möjlighet att godkänna eller ansöka om ledighetansökningar för alla anställda i företaget
 • För ett förbättrat flöde när ledighetsansökningar ska godkännas finns nu även möjligheten att stänga veckan på samma gång.
 • Som administratör kan du nu kontrollera vilka löneaktiviteter som ska visas för dem anställda i Ledighetsplaneraren. Endast löneaktiviteter som har inställningen “Valbar” aktiverad på löneaktiviteten kommer att visas för dem anställda i Ledighetsplaneraren

 

Uppdatering januari 2017

Nytt

 • Fortnox synkronisering av leverantörsfakturor och projektnummer.