Skip to main content

Med stigande räntor, elpriser och inflation blir marginalerna för allt fler företag mindre och mindre. För dig som är chef på ett konsultföretag kan du stävja de negativa effekterna av detta detta genom att maximera er debiterbara tid och se till att inga fakturerbara timmar missas. 

Nedan går vi igenom exakt vad debiterbara timmar är, hur mycket av er tid som är debiterbar och hur ni kan öka er debiterbara tid med QBIS.

Vad är debiterbara timmar?

Debiterbara timmar är de timmar som ni kan fakturera era kunder för utfört arbete. Debiterbara timmar är vanligtvis den viktigaste delen av intäkterna för många konsultföretag. Samtidigt är personalkostnaden för konsulterna en av de största utgiftsposterna. 

För att ditt företag ska ha god lönsamhet är det därför viktigt att en så stor andel som möjligt av konsulternas arbetstid är debiterbar. För att lyckas med detta behöver du definiera vad som klassas som debiterbart arbete och se till att rutiner för att registrera och fakturera timmarna fungerar.

Vad är debiteringsgrad?

Debiteringsgrad är den andel av den totala arbetstiden som du faktiskt fakturerar kunderna. Genom att räkna ut debiteringsgrad kan du se hur mycket av företagets tid som är debiterbar och hur mycket som inte är det.

Debiteringsgraden beräknas genom att ta antalet debiterbara timmar ni fakturerat till era kunder under en viss tidsperiod och dividera det med antalet totala arbetstimmar under samma period.

Hur mycket av er tid är debiterbar?

För att ta reda på hur mycket av er tid som är debiterbar behöver ni först definiera vad som är debiterbart arbete. Detta kan variera från yrke till yrke, bransch till bransch, men generellt sett är debiterbart arbete ett arbete som ni utfört för en kund och som faktureras till kunden.

När ni har definierat vad som är debiterbart arbete, kan ni börja spåra er tid och registrera hur mycket tid ni lägger på olika arbetsuppgifter. Detta kan göras manuellt genom att skriva ner tiderna för olika arbetsuppgifter i en kalender, men det görs med fördel i ett system för tidrapportering, tidregistreringsapp eller ett projektledningsverktyg.

Genom att ha en klar förståelse för vad som är debiterbart arbete och genom att spåra er tid och beräkna debiteringsgraden kan ni identifiera områden där ni kan öka er debiterbara tid och därmed även er lönsamhet.

Så ökar ni er debiterbara tid

Nu när du har koll på debiterbara timmar och debiteringsgrad är, låt oss diskutera några sätt för att öka er debiterbara tid:

  1. Prioritera arbetsuppgifter: Fokusera på de arbetsuppgifter som faktiskt genererar intäkter och debiterbara timmar för företaget.
  2. Automatisera administrativa uppgifter: Automatisera så många administrativa uppgifter som möjligt, till exempel fakturering och lönehantering, för att frigöra tid för debiterbara uppgifter.
  3. Använd teknik: Använd teknik som kan öka produktivitet och effektivitet. Till exempel kan ni använda verktyg för projektledning för att effektivisera hanteringen av era projekt och se till att ni håller er inom tidsramen.
  4. Redovisa tiden direkt: Genom att notera vilken började och slutade med arbetet för en kund direkt säkerställer du att inget missas. De som skriver ner tiden de lagt på varje kund i slutet av dagen märker ofta att debiterbar tid missas. Detta beror på att de flesta tenderar att underskatta hur mycket tid en arbetsuppgift tagit.

Missa inte att fakturera debiterbara timmar med QBIS

QBIS säkerställer att varje debiterbar timme kommer med vid faktureringen. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för projektplanering, tidsredovisning och utläggsregistrering. Vi hjälper dig att säkerställa att alla medarbetare tidrapporterar all tid som är debiterbar hos kunden korrekt, samlar timmarna på ett ställe och gör det enkelt att sammanställa dem för att skapa underlag inför fakturering.

Johan Walli, Senior Sales Manager

Johan är utbildad civilekonom och har arbetat som försäljnings- och marknadschef både i Sverige och internationellt.

Läs mer