Skip to main content

Tid är pengar. Både för medarbetarna och företaget. Därför är det viktigt att tidrapporteringen är både enkel och säker. Med vår tjänst QBIS Time får företagets anställda möjligheten att stämpla in sin tid på datorn, surfplattan och i mobilen som förenklar tidrapporteringen, minskar risken för kostsamma fel och ger en överblick över vart tiden tar vägen.

I denna artikel går vi igenom om vilken skillnad digital instämpling kan göra och vilka fördelar den innebär för hela verksamheten. Tid är en värdefull resurs. Därför är det viktigt att spendera den rätt. Behovet av att rapportera tid är flera tusen år gammalt. Den äldsta dokumenterade tidrapporteringen härstammar från Mesopotamien och är över 5000 år gammal. Instämplingsmetoder som vi ser idag är däremot är en modernare uppfinning.

Klocka på datorn, surfplattan och i mobilen

Det första systemet för instämpling uppfanns under slutet av 1800-talet. Den första mekaniska varianten brukar tillskrivas den amerikanska juveleraren William Le Grand Bundy, men troligtvis fanns det redan en tidsklocka som Bundy helt enkelt förbättrade genom att göra det möjligt för varje arbetare att ha en egen nyckel till klockan. 

Den mekaniska lösningen fungerade som så att varje anställd utrustades med ett tidkort. För att tidrapportera förde de helt enkelt in kortet i klockan. Stämpeln var kopplad till en tidsmekanism som gjorde att korrekt tid stämplades på kortet. Kortet skulle stämplas när arbetarna kom till arbetsplatsen och när de gick hem. 

I slutet av 1900-talet började systemen för instämpling bli datorbaserade, elektroniska tid- och närvarosystem. Istället för att stämpla ett tidkort registrerade de anställda sig i systemet genom att dra ett kort med magnetremsa, skanna en streckkod eller föra en RFID-bricka mot en läsare. På senare år har smarta tidsrapporteringstjänster som digital instämpling på datorn, surfplattan eller i mobilen börjat användas vilket både förenklar och tryggar tidrapporteringen för anställda och företag.

stämpelklocka på datorn

Fördelarna med en digital klocka

Det finns många anledningar att välja en digital lösning för instämpling på datorn, surfplattan och i mobilen för tidrapportering. QBIS enkla, digitala stämpelklocka erbjuder en rad fördelar som underlättar och effektivisera tidrapporteringen inom företaget:

Flexibel

Vår digitala lösning för instämpling gör det möjligt för de anställda att rapportera arbetstid, aktivitetstid eller avvikelser var de än befinner sig.

Smart

Med instämpling på datorn, surfplattan och i mobilen som är kopplad till ditt lönesystem, kan du med endast tre klick, generera och exportera underlaget för lön och fakturering.

Kostnadseffektiv

Med en digital lösning för instämpling slipper företaget avgifter för kort och taggar.

Trygg

Den digitala instämplingen minskar risken för felrapportering (både i medarbetarnas tidrapportering och vid attesteringen som sker i QBIS innan löneberedningen).

Översiktlig

Med QBIS får du som arbetsgivare möjlighet att plocka ut detaljerade rapporter över hur tiden har spenderats. Vilket möjliggör effektivisering av dina processer.

QBIS lösning för instämpling via datorn, surfplattan och i mobilen är en del av molntjänsten QBIS Time. Tjänsten förenklar administration, minimerar kostsamma fel i lönerna, ger bättre kontroll över avvikelser och minskar stressen över att jaga tidrapporter inför löneberedningen. Att använda QBIS Time är också positivt för de anställda som enkelt kan se sina tidssaldon och får därmed bättre kontroll över sin arbetade tid.