Skip to main content

Det kan nästan låta motsägelsefullt att digitalisering skapar närmare relationer, när det så ofta innebär att man endast behöver rapportera i system som minimerar den mänskliga kontakten. Men faktum är att mycket tyder på att digitalisering kan stärka mänskliga interaktioner eftersom vi får mer tid till att prata med varandra.

Hur blir man mer effektiv som projektledare? 5 tips för att minska tidsslöseri

Mer tid till medarbetarna

När man pratar om digitalisering pratar man ofta om att det skapar mer effektiva verksamheter eftersom det ökar tillgängligheten till information och minskar tiden man vanligtvis lägger på administration. Men när man får mer tid över, vad kan vi då göra med den tiden? Mindre tid i administrativt arbete kan istället läggas på uppgifter som utvecklar kärnverksamheten. En del som ibland glöms bort när det gäller att öka lönsamheten är att resultaten till stor del kan bero på glada och engagerade medarbetare. Mer tid ger fler möjligheter att bygga starkare relationer. Mer tid ger fler tillfällen för cheferna eller projektledarna att se till enskilda medarbetares välmående inom verksamheten. På så sätt kan digitalisering leda till att man bygger starkare relationer.

Bättre koll för bättre arbetsplatser

Förutom att frigöra mer tid finns en annan aspekt som kan vara viktig att reflektera över som också kan bidra till mer trivsamma arbetsmiljöer; transparens.
Med transparens ges större insikt i vad som händer ”bakom kulisserna”. Digitala system hjälper till att dra upp ridån så att man får en inblick i hur tiden inom verksamheten spenderas. Insikten i vart förstärkningar kan behövas underlättar insatsen för varje chef och projektledare att se till att minska medarbetares stress och öka trivsamheten på arbetsplatsen.

I förlängningen kan digitaliseringen skapa starkare relationer om man använder tiden man får på rätt sätt. Att optimera sina arbetsrutiner är bra för verksamhetens lönsamhet men också för att man ska kunna få tillfälle att ta hand om sin personal och skapa närmare relationer till medarbetarna.

Johan Walli

“Digitalisering för starkare relationer till medarbetarna”

Av: Johan Walli, Sales Manager