Skip to main content

Arbetsflöde är en central del av verksamheter och det sammanfattar processen som tar en aktivitet från start till färdigt resultat. Där den relaterade tiden under processen är helt avgörande för att mäta lönsamheten. Kan du optimera din tid, kommer du också att få ett mer effektivt arbetsflöde, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och maximerade intäkter.

Det handlar om att du måste spendera din tid rätt – men hur gör du det? Här får du våra bästa tips på hur du kan nå dina mål och maximera affärsintäkter med hjälp av tid-, projekt och utläggshantering.

Låt dina debiterbara projekttimmar återspegla verkligheten

Tid kommer alltid vara pengar. Trots det har många företag som debiterar sina tjänster på timbasis problem med att registrera mindre tidskrävande projektaktiviteter. Bara för att det kan anses vara en irrelevant aktivitet och därmed en onödig störning av det dagliga arbetet.

Konsekvensen av att inte fånga upp alla fakturerbara aktiviteter är en vanlig utmaning som direkt kan härledas till förlust av intäkter och minskar lönsamheten för dina projekt. Se till att alla dina medarbetare tidrapporterar all tid som är debiterbar hos kunden, annars kommer din verksamhet att sälja sig kort eller ännu värre överdebitera dina kunder.

Ta kontroll över kostnader och resurser

Kostnadskontroll är viktigt för att mäta kostnadsavvikelser från start och vidta lämpliga åtgärder för att kunna öka den tilldelade budgeten eller minska omfattningen av arbetet. Löpande kostnadskontroller är en kontinuerlig process som kräver noggrann granskning under hela projektets livscykel. Där noggrann granskning av tidrapporter, projektresurser och kostnadsrapportering är avgörande.

Registrera och håll koll på alla projektkostnader

Om du vill ha kontroll över projektets utgifter måste de på något sätt registreras av dina projektmedlemmar. Att kunna spåra och hantera kostnader är avgörande för att hålla projektet inom budget. Öka flexibiliteten för dina medarbetare så att de kan registrera kostnader och utlägg direkt vid köp. Använd ett projektledningsverktyg som låter dina medarbetare rapportera tid och utgifter utifrån det arbete som de har slutfört under dagen.