Skip to main content

Planeringen av projekt är lika komplex som den är krånglig med stora mängder information och stressande deadlines. Den kräver också en viss nivå av expertkunskap och/eller verktyg som säkerställer effektiv planering och hantering.

På grund av de många utmaningarna under både planering och implementering misslyckas många projekt. En siffra som ofta dyker upp är att 7 av 10 projekt misslyckas*.

Enligt Gallup är det enbart 2.5% av alla företag som framgångsrikt implementerar sina projekt till 100% – med andra ord är det enbart en minoritet som framgångsrikt avslutar de projekt som påbörjats.

Att skapa en effektiv plan för projekt kan vara svårt, men är inte på något vis omöjligt. Den perfekta planen är enkel och handlar främst om att få grepp om det viktigaste i projektet och förenkla processen. Skapa enkla planer med QBIS, testa vårt projektplaneringsverktyg och upptäck hur det kan hjälpa er att spara både tid och pengar.

Vad innebär en plan i projektsammanhang?

I sin renaste form är en plan i ett projektsammanhang ett dokument eller beskrivning som definierar syfte, mål och projektets form. Det är det första – och även det viktigaste – steget inom hanteringen av projekt. Planen strävar efter att besvara frågor som:

  • Vad är projektets syfte – och vilka uppgifter inkluderar det?
  • Hur ska målen uppnås?
  • Hur ser aktivitetsschemat ut? Vilka är delmålen?
  • Vem gör vad?

Så länge planen kan användas för att besvara ovan frågor så är ni på rätt spår. Detta är grunden till enkel planering av projekt.

Varför en enkel plan är nödvändig

Vad är syftet med en enkel planering av projekt? Vad är fel på de traditionella planerna vi alltid arbetat efter? Och ännu viktigare, hur kan enkel planering av projekt hjälpa dig?

  • Tydligare överblick över projektet: Med en enkel planering går det snabbare och effektivare att kartlägga nödvändiga processer och steg med en tydligare vision av “the bigger picture”.
  • Spara värdefull tid: Gör det inte till en vana att överkomplicera uppgifter. Enkelhet sparar tid! Och för varje sekund ni sparar inom planeringen, desto mindre resurser och pengar krävs.
  • Säkerställ att ni inte hoppar över det fundamentala: En enkel plan säkerställer att inget onödigt finns med, med andra ord, de detaljer som har en försumbar inverkan på projektets framgång. På så vis kan ni fokusera på det som faktiskt betyder något.
  • Hjälper dig att bättre förutse potentiella hinder: Eftersom ni kan se helheten bättre med enkel planering och fokuserar på grunderna blir det också enklare att förutse alla potentiella hinder. I ett affärslandskap där en majoritet av alla projekt misslyckas kan detta vara nyckeln till framgång.