Skip to main content

Projektplanering är lika komplext som det är krångligt med stora mängder information och stressande deadlines. Det kräver också en viss nivå av expertkunskap och/eller verktyg för projektplanering som säkerställer enkel projektplanering.

På grund av de många utmaningarna med projektplanering och implementering misslyckas många projekt. En siffra som ofta dyker upp är att 7 av 10 projekt misslyckas*.

Enligt Gallup är det enbart 2.5% av alla företag som framgångsrikt implementerar sina projekt till 100% – med andra ord är det enbart en minoritet som framgångsrikt avslutar de projekt som påbörjats.

Att skapa en effektiv projektplan kan vara svårt, men är inte på något vis omöjligt. Den perfekta projektplanen är enkel och handlar främst om att få grepp om det viktigaste i projektet och förenkla processen. Skapa enkla projektplaner med QBIS, testa vårt projektplaneringsverktyg och upptäck hur det kan hjälpa er att spara både tid och pengar.

Vad är en projektplan?

I sin renaste form är en projektplan ett dokument/en beskrivning som definierar syfte, mål och projektets form. Det är det första – och även det viktigaste – steget inom projekthantering. En projektplan strävar efter att besvara frågor som:

  • Vad är projektets syfte – och vilka uppgifter inkluderar det?
  • Hur ska målen uppnås?
  • Hur ser aktivitetsschemat ut? Vilka är delmålen?
  • Vem gör vad?

Så länge din projektplan kan användas för att besvara ovan frågor så är ni på rätt spår. Detta är grunden till enkel projektplanering.

Varför en enkel projektplan är nödvändigt

Men vad är syftet med en enkel projektplan? Vad är fel på de traditionella projektplanerna vi alltid arbetat med? Och ännu viktigare, hur kan enkel projektplanering hjälpa dig?:

  • Tydligare överblick över projektet: Med en enkel projektplanering blir det snabbare och effektivare att kartlägga nödvändiga processer och steg med en tydligare vision av “the bigger picture”.
  • Spara värdefull tid: Gör det inte till en vana att överkomplicera uppgifter. Enkelhet sparar tid! Och för varje sekund ni sparar inom projektplanering, desto mindre resurser och pengar krävs.
  • Säkerställ att ni inte hoppar över det fundamentala: En enkel projektplan säkerställer att inget onödigt finns med, med andra ord, de detaljer som har en försumbar inverkan på projektet framgång. På så vis kan ni fokusera på det som faktiskt betyder något.
  • Hjälper dig att bättre förutse potentiella hinder: Eftersom ni kan se helheten bättre med enkel projektplanering och fokuserar på grunderna blir det också enklare att förutse alla potentiella hinder. I ett affärslandskap där en majoritet av alla projekt misslyckas kan detta vara nyckeln till framgång.

Säkerställ lyckade projekt med QBIS verktyg för projektplanering

Sammanfattningsvis, med en väl utförd och enkel projektplanering blir projektet lättare att utföra. Det finns mycket att vinna med att använda ett projektplaneringsverktyg som QBIS. Med vårt verktyg för projektplanering har alla involverade tillgång till projektets planering och det blir tydligt för projektmedlemmarna att se vem som ska göra vad. 

Upptäck hur ni enkelt kan planera era projekt, testa QBIS kostnadsfritt eller boka en demo med en av våra specialister. För mer information om projekt och projektplanering exempel, kontakta oss eller läs mer på vår sida projektplanering.