Skip to main content

Falu Kommun använder QBIS för tidrapportering och tidsstyrning i molnet, specialanpassat för offentliga organisationer Målet är att samtliga ca 4 500 anställda ska använda systemet och rapportera in sina tider för att förenkla sin egen tidstyrning av årsarbetstid.

Bättre tidhantering i kommunen sänker kostnaderna

Med QBIS läggs grunden för effektivare rutiner och förenklad administration av tidrapportering och hantering av resurser, vilket bidrar till lägre kostnader. Kommunen får bättre styrning och kontroll i sin verksamhet, maximal fördelning av sina resurser, enklare fakturering, samt rapporter och statistisk som underlag att planera efter.

Frihet att sköta sin egen tid

“Falu Kommun har lagt stor tyngdpunkt på ett flexibelt system som möter deras unika krav, berättar Peter Nyman, partneransvarig på QBIS. Tanken var att ta in ett tidsstyrningssystem som ger varje anställd frihet att sköta sin egen tid, inte att övervaka. De anställda ska själva kunna planera och styra sin tid och sina aktiviteter för att nå sina uppsatta mål, berättar Nyman.

Tidshanteringssystem för stora organisationer

Till QBIS befintliga funktionalitet har en kraftfull modul med multiorganisationsfunktionalitet utvecklats i samarbete med Falu Kommun. Falu Kommun sökte ett tidshanteringssystem för stora organisationer, med fler nivåer än enbart avdelning och tjänst, något som många andra system har svårigheter med men som QBIS hanterar. I systemet kan man snabbt och enkelt finna resurser med rätt kompetens i kommunens olika delar. Samtidigt får kommunen bra översikt över sina resurser och kan se både helheten och individen.

Tidhantering i molnet förenklar

QBIS är en molntjänst och det är första gången som Falu Kommun väljer denna typ av lösning för ett strategiskt system. Molntjänster innebär att system levereras som en tjänst via Internet och systemet driftas externt. Detta ger verksamheten både en lättillgänglig, säker och mer kostnadseffektiv IT-lösning. En annan del i att QBIS valdes är systemets öppenhet och enkelhet samt de stora möjligheterna att enkelt integrera med andra system. Kommunens önskemål var att kunna klara komplicerade integrationer med andra system.

Falu Kommun

Falu kommun är en kommun i Dalarnas län.

Läs mer om Falu Kommun