Vad innebär GDPR för QBIS kunder?

Här har vi samlat lite information om hur den nya dataskyddsförordningen kommer att påverka er som är kunder till oss på QBIS.

Skyldigheter för de som hanterar personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen gäller alla verksamheter som behandlar personuppgifter och ni har alldeles säkert arbetat med GDPR-frågor sedan en tid tillbaka, precis som vi på QBIS. Det arbetet handlar i stora drag om att kartlägga vilka personuppgifter som behandlas i verksamheten, att kategorisera de personuppgifter ni behandlar och att precisera varför ni har dem.

Den som behandlar personuppgifter måste se till att dessa behandlas enligt dataskyddsförordningens bestämmelser, exakt vad som gäller kan skilja sig åt beroende på om man är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig kallas den organisation som bestämmer över vad insamlade personuppgifter ska användas till och hur de får lov att hanteras. Det är alltså inte en utvald person, utan hela företaget eller organisationen.

Personuppgiftsbiträde

Ett personuppgiftsbiträde är en organisation som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige och finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.

QBIS och GDPR

Vi kommer inte att göra några förändringar i våra produkter eller tjänster som påverkar er som kunder. Däremot rekommenderar vi er att se över er hantering av GDPR så att ni har koll på er roll som personuppgiftsansvarig och QBIS roll som personuppgiftsbiträde när lagen väl träder i kraft.

Dataskyddsombud på QBIS

Har ni några frågor gällande hur vårt arbete kring GDPR ser ut eller om ni har frågor om vårt biträdesavtal är ni välkomna att kontakta vårt dataskyddsombud på gdpr@qlogic.se