--> Skip to main content

På efterfrågan av våra kunder har vi uppdaterat QBIS gällande terminologin med högre kvalitet efter branschstandard. Uppdateringen innebär även förändringar kring vissa funktioner som involverar exportering. Några etiketter har bytt namn medan andra har fått en funktionell uppdatering som ger en mer korrekt export till ekonomisystemet.
Uppdateringen berör framförallt kostnadsställen, lönearter, konto, utlägg och moms.

Kostnadsställe har bytt etikett och funktion

Kostnadsställe har på flera platser i QBIS haft flera innebörder och ibland inneburit en del oriktigheter. Det som tidigare har benämnts som kostnadsställe inför löneexportering har nu fått etikettförändringar, medan kostnadsställe i projekt-modulen har fått både en etikettförändring och en funktionell korrigering.

Kostnadsställe har blivit ”löneart” vid lönehantering

Vid lönehantering gällande löneexport och uppsättning av löneaktiviter har ”kostnadsställe” bytts ut till ”löneart”.
Vid exportering av löner har två förändringar skett. Förutom att kostnadsställe har bytt namn finns det dessutom information tillgänglig om vilken information från lönesystemet som ska användas för exporten från QBIS. Det presenteras då inom en parentes, med den information som är aktuell för det integrerade systemet samt systemets namn. I exemplet nedan kommer detta innebära att data i fältet ”löneart” kommer kommer att mappas till fältet Tidkod i Crona Lön.

Klicka bilden för se den i fullstorlek i webbläsare..

Vid uppsättning av löneaktiviteter har ”kostnadsställe” nu bytt namn till ”löneart”. Detta är en etikettförändring och kommer inte påverka funktionaliteten.

Klicka bilden för se den i fullstorlek i webbläsare.

 

Kostnadsställe har blivit ”konto” vid redigering av aktiviteter

Vid redigering av aktiviteter i projekt ska det som tidigare varit kostnadsställe hädanefter anges som Konto. Denna information kommer att mappas till konto i ekonomisystemet, oavsett vilket system data exporteras till. Om detta ”kostnadsställe” fält tidigare har använts, rekommenderas nu att den information matas in under ”konto” och att kostnadsställe istället anges genom att välja vilken avdelning projektet tillhör.
Observera! Export av konto till ekonomisystemet sker i nuläget enbart om projektet i QBIS har prismodell aktivitet.

Klicka bilden för se den i fullstorlek i webbläsare.

 

”Tillhör” i projektdetaljer har blivit ”Tillhör (Kostnadsställe)”

Vid uppstart av projekt har man tidigare angivit vilken avdelning som arbetar med projektet genom att ange informationen i fältet ”Tillhör”. För att underlätta att denna information mappas på ett mer korrekt sätt till kostnadsställe vid faktureringsexport och export till ekonomisystemet, ska ”kostnadsställe” nu anges  vid tillhörande-fältet. Fältet som visar avdelningar har också uppdateras och inkluderar hädanefter avdelningskoden, vilket ytterligare förbättrar tydligheten.

Klicka bilden för se den i fullstorlek i webbläsare.

 

Körsträcka i utlägg har fått ett namnbyte

Vid utläggsregistrering har det som tidigare benämnts som ”körsträcka” bytt etikett till ”milersättning” för att vara i linje med svensk standard.

Klicka bilden för se den i fullstorlek i webbläsare.

 

Momssats exporteras från systeminställningar

Gällande moms hämtar QBIS i faktureringsexporten information om momssats direkt från System-modulen, istället för från moms-satsen på det enskilda utlägget.  Redan existerande QBIS-kunder kommer dock att behöva uppdatera detta manuellt för att möjliggöra korrekt momssats vid exportering. Vi rekommenderar därför att ni uppdaterar detta fält, så att framtida export av utlägg blir korrekt.

Klicka bilden för se den i fullstorlek i webbläsare.