Skip to main content

Att arbeta i projektform är inget nytt. Det är vanligt inom många branscher och är egentligen inte så svårt. Vem som helst kan leda och arbeta i projekt. Det svåra är att leverera projektet inom utsatt tid, till budget och med ett bra resultat. För att göra det kan det behövas lite hjälp, och det är här projekthantering och projektredovisning kommer in i bilden. Det är nämligen den bästa hjälpen du kan få!

Att arbeta i projekt

Företag och organisationer väljer att i allt större utsträckning organisera hela eller delar av sin verksamhet som projekt. Fördelarna med detta är många. En av de viktigaste anledningarna är att organisationen och personalen blir mer involverade och engagerade. De behöver estimera kostnader och tid, sätta upp mål – både kortsiktiga och långsiktiga, och ha regelbundna avstämningar och kan på så sätt se affärsnyttan på ett annat sätt. Det gör arbete i projektform till ett väldigt fördelaktigt sätt att arbeta på men hur gör man det på bästa sätt rent praktiskt?

Projekthanteringssystem

Ett webbaserat projekthanteringssystem hjälper till att strukturera upp alla projekt, hantera resurser och att samverka med sina kunder på ett mer effektivt sätt. Det är en skalbar och kostnadseffektiv lösning, som dessutom gör att du kommer åt all information från vilken dator som helst. På så sätt kan man dela information med sina kollegor och arbeta tillsammans, oavsett vilken plats man befinner sig på.

Struktur och resultat

Den stora fördelen med att arbeta i ett projekthanteringssystem är att det hjälper dig att leverera dina projekt med hög kvalitet, i tid, och inom budget. Ju fler projekt du avslutat, desto bättre blir systemet på att synliggöra resursutnyttjande och möjliggöra effektivisering. Samtidigt skapas ett gemensamt fokus på realisering av mål, nyttor och effekter.

 

Om du vill veta mer om hur du kan effektivisera era projekt med hjälp av ett projekthanteringssystem kan du läsa mer om QBIS Project här