Skip to main content

Integrationen mellan QBIS och Hogia utvecklas och får nu en uppdatering som gör hela processen från rapporterad tid till färdiga fakturor och löneunderlag helt automatiserad, och snabbare än någonsin.

Med två av marknadens ledande systemlösningar för tidrapportering och ekonomitjänster kommer manuell administration inför varje faktura och lönebesked nu bli ett minne blott. Samarbetet mellan QBIS och Hogia underlättar administratörens arbete ytterligare när integrationen förbättras. Underlag med all tid för fakturering och lön lämnar QBIS, attesterat och klart, samtidigt som det kommer in på rätt plats i Hogia på nolltid. Tiden som spenderas med administration kommer att förkortas avsevärt med den uppgraderade integrationen Hogia Faktura.

– Vi på Hogia bygger hela vår verksamhet på att hjälpa företag att utvecklas, med detta innebär det att vi själva måste ligga steget före i utvecklingen för att kunna erbjuda marknadens bästa lösningar. Tillsammans med QBIS får vi en svårslagen lösning när det kommer till effektiv och enkel administration, säger Susanne Toft, bolagschef på Hogia.

Tidseffektivt och kostnadseffektivt

Automatisering är ett sätt för företag att bli mer tidseffektiva, men bör också anses vara ett steg till att säkerställa kostnadseffektiviteten menar Ellinor Collin, Partner Channel Manager på QBIS Business Systems,

– Administratörens arbete underlättas väldigt mycket av automatisering eftersom processerna går så mycket snabbare än om man gör det manuellt. Men snabbare hantering innebär inte slarvig hantering. Tvärtom innebär smarta, digitala verktyg att det blir enklare att göra rätt från början med lönearbetet och faktureringen, säger hon.

När den manuella handpåläggningen minskar och attesteringsledet införs minimeras riskerna för fel. Digitala lösningar som tillåter rapportering för lönegrundande och debiterbar tid från samtliga enheter; dator, surfplatta och mobil som har en internetuppkoppling, gör det enklare för alla att rapportera löpande.

Automatisering skapar trygghet

Ett större eget ansvar hos medarbetarna, attesteringsledet från ansvarig till administratör och transparensen i hur verksamheten spenderar sin tid ökar tryggheten för samtliga parter inom organisationen. Personalen kan känna sig säkra på att rätt lön kommer att betalas ut, administratören vet att löneunderlaget och fakturorna är korrekta och ledningen får mer insikt i hur tiden inom verksamheten spenderas.

– Digitala verktyg med automatisering ger ett stort mervärde för hela organisationen. När ett större eget ansvar läggs på medarbetaren, attesteringsledet införs från ansvarig till administratör och transparensen skapas mot ledningen om hur tiden inom verksamheten spenderas kan alla känna trygghet i att allt görs på rätt sätt. Helheten med QBIS och Hogia gynnar därför företag ekonomiskt, kulturellt och arbetsmiljömässigt, avslutar Ellinor.

Ellinor Collin, Partner Channel Manager på QBIS Business Systems

Susanne Toft bolagschef på Hogia

Susanne Toft, bolagschef på Hogia