Skip to main content

Hitta sätt att effektivisera ert företag

Många gånger lägger man onödigt mycket tid på arbete som egentligen kan automatiseras. Med små förändringar i hur man arbetar kan man skapa stora effekter som påverkar hela företagets lönsamhet och personalens stressnivåer på ett positivt sätt.

Kontakta QBIS för att boka rådgivningsmöte

*Genom att klicka på "skicka" godkänner jag att mina uppgifter lagras och används för att bli kontaktad av QBIS.

Detta får ni av vår rådgivning

Vår rådgivning fokuserar på att ge dig enkla verktyg för att hantera flera av de administrativa delar som utgör en grundläggande del för er verksamhet. Vi hjälper er att hitta fallgropar som kan utgöra hinder för effektivisering, ger förslag för optimering och tar fram en enkel strategi som hjälper er på vägen att spara mer tid.
Rådgivningen kostar er ingenting och tillkommer inte med några krav o köp. Ingenting att förlora alltså!

Effektivisering av verksamheten

Vi hjälper er att hitta strategin som gör att hela verksamhetens effektivitet förbättras. Med en disciplinerad och strukturerad modell kan man öka effektiviteten på ett smidigt sätt.

Automatisering av processer

Med verktyg som möjliggör hantering av flera arbetsmoment, som vanligtvis brukar ta lång tid men måste göras, kan vi etablera en grund för hur ni kan automatisera administration och spara tid.

Optimering för arbetsflödet

Ofta är det flera delar som utgör de största hindren för optimering inom företaget. Vi hjälper er att hitta fallgropar och ger förslag på hur ni kan öka lönsamheten genom ett optimerat arbetsflöde.