Skip to main content

Hantera personuppgifter i QBIS

Här har vi samlat information om hur du på bästa sätt hanterar personuppgifter i QBIS.

Anonymisera persondata

De enda obligatoriska uppgifterna i QBIS är förnamn och efternamn och dessa uppgifter kan du själv välja att anonymisera genom att helt enkelt byta ut namnet till något annat.

Radera persondata

Tekniskt sett så kan du radera persondata i QBIS, men det är ingenting vi generellt rekommenderar. Informationen kan vara kopplad till många olika aktiviteter i QBIS där uppgifterna behövs för exempelvis fakturaunderlag eller bokföring. Vi rekommenderar i så fall att man anonymiserar de aktuella personuppgifterna.

Support

Behöver ni hjälp med att analysera ert företags persondata, kontakta gärna vår support för att få förslag på hur ni på bästa sätt kan anonymisera eller radera persondata på just ert företag.

→ Läs mer: FAQ