--> Skip to main content

Är det krav på körjournal?

I lagen finns inget krav på körjournal. Men enligt företagspraxis är körjournalen en viktig grund vid Skatteverkets bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.