Skip to main content

Enkelt att komma igång

Med rätt stöd behöver det inte vara ett stort projekt att implementera eller byta system.

STEG 1 – Välkomstpaket

Hos oss får du alltid ett välkomstpaket med en implementationsstrategi, en projektledare som lägger grunden för en smidig uppstart och hjälpmaterial som guidar era medarbetare i att använda QBIS.

STEG 2 – Uppsättning

Databasen sätts upp och anpassas efter era behov. Era medarbetare läggs upp och kopplas till aktuella scheman. Integrationen till ert ekonomisystem kommer på plats och ni utbildas i QBIS funktionalitet från alla användarperspektiv.

STEG 3 – Börja rapportera!

Nu är det färdigt och det är bara att börja rapportera!