Skip to main content

Finns det möjlighet att få sin faktura digitalt?

Svar: Ja, vi erbjuder en digital faktura genom Pagero för den som vill. Kontakta vår ekonomiavdelning via mail ekonomi@qlogic.se eller direkt via telefon 031-10 70 60.