--> Skip to main content

Finns det möjlighet till vidare utbildning/fördjupning i systemet?

Svar: Ja, vi tillhandahåller både skräddarsydda utbildningar för ert företag, men även månatliga grupputbildningar med specifika fokusområden. Utbildningar finns tillgängligt för såväl användare, chefer eller administratörer. Vi lyssnar till era behov och utformar en gemensam utbildningsplan för er verksamhet. Har ni svårt att identifiera vad som behövs för att ta ert användande vidare kan ni alltid kontakta vår kundservice (helpdesk@qbis.se) eller er kontaktperson hos oss på QBIS.