--> Skip to main content

Frånvaron registreras inte på tidkortet – vad gör jag för fel?

Svar: Vid registrering av alla avvikelser som ska hanteras som frånvaro med avdrag från schemats förväntade tid, behöver användaren registrera ett minustecken i rutan framför värdet för avvikelsen. Exempel: En dags sjukfrånvaro registreras som ”Sjuk” -8.