Skip to main content

Går det att rapportera aktivitetstid i QBIS?

Ja, med vår project management-modul QBIS Project kan du redovisa hur mycket tid du lagt på olika aktiviteter i projekt. Detta kan du sedan använda som underlag för framtida projektplanering. Modulen är dock inte bara för dig som arbetar med projektledning. Du kan också använda QBIS Project för att följa upp hur er tid spenderas internt, och se till att ni spenderar er tid på rätt saker.