--> Skip to main content

Går det att koppla vårt schema till kollektivavtal?

Ja, i QBIS kan vi skräddarsy ert schema efter ett eller flera kollektivavtal. Vilket innebär att vi kan anpassa dina scheman så att det passar verksamheten. När vi har kopplat avtalet till QBIS uppdateras det automatiskt om det sker förändringar i avtalet.