Skip to main content

Har QBIS någon bindningstid?

Svar: QBIS har en bindningstid på 12 månader, med tre månaders uppsägningstid, om inget annat anges i avtalet.