Skip to main content

Hur fungerar det när jag vill rapportera avvikelser?

I QBIS kan du rapportera avvikelser direkt i tidkortet. Vi stödjer alla typer av avvikelser som ligger till grund för löner exempelvis, flextid, komptid, arbetstidsförkortning, OB etc. Du kan även skräddarsy avvikelser så att det passar din verksamhet.