Skip to main content

Hur fungerar det att projektplanera i QBIS?

I QBIS kan du planera projekt utifrån diverse prismodeller, såsom pris per projekttimma, per projektmedlem eller fastpris. Det går också att kombinera löpande timpris och fast pris i samma projekt. Du kan enkelt följa upp kostnader och jämföra med intäkten samt vad som fakturerats. För vanliga återkommande projekt kan du skapa mallar, för en effektiv uppstart. Du får en visuell översikt över dina projekt i GANTT-vyn, där du även kan bryta ner projektet i aktiviteter. Dessa kan du sedan dela in i faser, med beroenden och milstolpar. Resursplaneringen blir smidigare då du kan se över tidsramen och beläggningen för dina projekt.