--> Skip to main content

Hur registreras min flextid när jag tidrapporterar?

Om du rapporterar flextid registreras det direkt på den tid som överstiger den lönegrundande arbetstiden. Skriv bara in dina arbetstimmar och så kommer de överstående timmarna adderas till din flexbank. Det totala flexsaldot visas direkt i dina tidssaldon på dashboarden.