Skip to main content

Hur fungerar en elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal registrerar fordonets aktiviteter automatiskt via GPS, och eventuella signaler från motorn. Körjournalen registrerar position, hastighet samt när du startar och stoppar bilen.