Skip to main content

Hur hanterar och rapporterar jag kvitton i QBIS?

  • Du kan antingen bifoga ditt digitala kvitto eller ta en bild på ditt fysiska kvitto och lägga in det i QBIS. 
  • Är det olika artiklar på kvittot kan du dela upp momsen, så räknar systemet ut hur mycket moms det blir på respektive post. 
  • När du rapporterar representation registreras avdragsgill moms och kostnad automatiskt för lunch, middag, enkel förtäring och underhållning. 
  • Beräkningen av avdragsgill moms och belopp sker automatiskt, utan att du behöver hålla reda på representationstyp. 
  • Sätt kvoter för respektive utläggstyp för att undvika att kostnaderna överskrids.