Skip to main content

Hur hanterar QBIS ATF, Komp och Flextid?

Svar: QBIS hanterar en rad olika typer av lönearter, några av de vanligaste är:
– ATF i QBIS kan ställas in efter arbetad tid med hjälp av en särskild formel. Redan inarbetad ATF kan justeras vid uppstart av QBIS.
– Komp kan ställas in för er verksamhet och programmeras med olika faktor, exempel 1 timme inarbetad tid motsvarar 1,5 timme komptid. Likt ATF kan redan inarbetad komptid justeras vid start av QBIS.
– Flextid, med möjlighet att justeras vid uppstart.
För mer information och hjälp kontakta oss inför uppstart.