--> Skip to main content

Hur hanterar QBIS påminnelser?

Svar: Det går att ställa in automatiska påminnelser som går ut på email eller SMS till alla anställda som inte rapporterat sin tid för föregående vecka. Det är även möjligt att skapa påminnelser direkt i vår attest-assistent, både för tidkort och utläggsblad. För tidkort går det också att skicka skriftliga förseningsmeddelanden i QBIS anpassade för varje anställd.