--> Skip to main content

Hur hanterar QBIS schemaläggning?

Svar: Scheman i QBIS kan anpassas helt efter er verksamhet. Det går att skapa allt från enkla återkommande en-veckors schema, upp till 10 veckors löpande schema. Scheman skapas enkelt direkt i QBIS, för att sedan kopplas mot en avdelning, en specifik anställd eller globalt för hela företaget. I ett företag med både tjänstemän och kollektivt anställda, kan de särskilda bestämmelserna separeras och kopplas till olika scheman.